Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «главный инженер предприятия жилищного хозяйства». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Топ-менеджеры».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: главный инженер предприятия жилищного хозяйства на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Топ-менеджеры». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: главный инженер предприятия жилищного хозяйства (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО ІНЖЕНЕРА ПІДПРИЄМСТВА (ОРГАНІЗАЦІЇ) ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА


I. Загальні положення
 1. Головний інженер підприємства (організації) житлового господарства належить до професійної групи "Керівники".
 2. Призначення на посаду головного інженера підприємства (організації) житлового господарства та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням ______________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
 3. Головний інженер підприємства (організації) житлового господарства повинен знати:
  - Законодавчі і нормативні акти з питань житлової політики в Україні;
  - Постанови, розпорядження державних органів та інші керівні матеріали щодо діяльності житлового підприємства (організації);
  - Правила і норми технічної експлуатації житлового фонду;
  - Досвід роботи передових житлових організацій;
  - Економіку та організацію виробництва, праці й управління;
  - Основи трудового законодавства;
  - Правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 4. На посаду головного інженера підприємства (організації) житлового господарства призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст), післядипломну освіту в галузі управління та стаж роботи за професією керівників нижчого рівня не менше 5 років..
 5. Головний інженер підприємства (організації) житлового господарства безпосередньо підпорядковується _________________________.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Забезпечує збереженість і правильність технічної експлуатації житлового фонду, нежилих будинків і споруд та встановленого у них устаткування на закріпленій за житловим підприємством (організацією) території.
 2. Організовує періодичне обстеження житлового фонду для визначення технічного стану та рівня благоустрою житлових будинків, виявлення квартир і житлових будинків, непридатних для проживання, технічного стану інженерного обладнання будинків, вживає заходів щодо ліквідації виявлених недоліків.
 3. Затверджує графіки профілактичних оглядів будинків і квартир, контролює їх виконання.
 4. Розробляє річні і перспективні плани ремонту жилих будинків та інженерного обладнання, визначає об'єкти ремонту і забезпечує розроблення щодо них необхідної технічної документації, організовує виконання цих планів.
 5. Здійснює контроль за проведенням робіт з ремонту житлового фонду, їх якістю та технологічною послідовністю.
 6. Приймає роботи та оформляє акти про їх виконання.
 7. Бере участь у роботі комісії з приймання в експлуатацію нових будинків і будинків після ремонту й реконструкції.
 8. Забезпечує своєчасну і якісну підготовку житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий і весняно-літній періоди.
 9. Контролює справність і збереженість інженерного обладнання і контрольно-вимірювальних приладів.
 10. Розробляє і організовує заходи щодо економії і раціонального використання води, тепла й електроенергії.
 11. Організовує і контролює виконання робіт за замовленнями населення.
 12. Готує документи для укладання договорів з підрядними організаціями на проведення ремонту житлового фонду та обслуговування інженерного обладнання.
 13. Контролює виконання робіт з герметизації інженерних вводів, очищення вентиляційних каналів і димоходів згідно з проектною та нормативною документацією.
 14. Організовує роботу з впровадження нової техніки і прогресивної технології, досвіду роботи передових житлових підприємств, рацпропозицій та винаходів, з підвищення рівня механізації робіт.
 15. Розробляє і здійснює заходи щодо забезпечення пожежної безпеки жилих і нежилих будинків і споруд, які знаходяться на території житлового підприємства.
 16. Забезпечує дотримання правил і норм щодо охорони праці та виробничої санітарії.
 17. Вживає заходів щодо забезпечення безпеки людей у разі виявлення аварійного стану елементів житлових будинків, організовує відселення мешканців.
 18. Забезпечує облік і зберігання на підприємстві технічної документації: проектів будинків, актів введення їх в експлуатацію, технічних паспортів будинків, планів поверхів, документів про розділ, меж вартості, нормативних документів.
 19. Приймає громадян, що звертаються з питань технічного утримання житлового фонду, відповідає на скарги і заявки мешканців.
 20. Організовує підготовку і підвищення кваліфікації працівників.
 21. _________________________________________________________________.
 22. _________________________________________________________________.


III. Права

Головний інженер підприємства (організації) житлового господарства має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Здійснювати взаємодію з керівниками всіх структурних підрозділів підприємства.
 3. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.
 4. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 5. Вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
 6. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.
 7. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією інструкцією.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Головний інженер підприємства (організації) житлового господарства несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция главного инженера предприятия жилищного хозяйства (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 10 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа главный инженер предприятия жилищного хозяйства Резюме главный инженер предприятия жилищного хозяйства Работа главный инженер предприятия жилищного хозяйства в Киеве Резюме главный инженер предприятия жилищного хозяйства в Киеве Работа главный инженер предприятия жилищного хозяйства в Днепре Резюме главный инженер предприятия жилищного хозяйства в Днепре Работа главный инженер предприятия жилищного хозяйства во Львове Резюме главный инженер предприятия жилищного хозяйства во Львове Работа главный инженер предприятия жилищного хозяйства в Одессе Резюме главный инженер предприятия жилищного хозяйства в Одессе Работа главный инженер предприятия жилищного хозяйства в Харькове Резюме главный инженер предприятия жилищного хозяйства в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: главная медицинская сестра
Должностная инструкция: главный агроном
Должностная инструкция: главный архитектор проекта
Должностная инструкция: главный бухгалтер
Должностная инструкция: главный бухгалтер
Должностная инструкция: главный бухгалтер
Должностная инструкция: главный бухгалтер
Должностная инструкция: главный врач учреждения здравоохранения
Должностная инструкция: главный дизайнер
Должностная инструкция: главный диктор телевидения и радиовещания
Должностная инструкция: главный диспетчер
Должностная инструкция: главный зоотехник
Должностная инструкция: главный инженер
Должностная инструкция: главный инженер
Должностная инструкция: главный инженер по строительству
Должностная инструкция: главный инженер предприятия жилищного хозяйства
Должностная инструкция: главный инженер проекта
Должностная инструкция: главный инженер проекта
Должностная инструкция: главный инженер сельскохозяйственного предприятия
Должностная инструкция: главный конструктор
Должностная инструкция: главный метролог
Должностная инструкция: главный механик
Должностная инструкция: главный механик автосалона
Должностная инструкция: главный научный сотрудник
Должностная инструкция: главный программист (руководитель отдела информатизации)
Должностная инструкция: главный редактор
Должностная инструкция: главный редактор телевидения и радиовещания
Должностная инструкция: главный режиссер ТВ
Должностная инструкция: главный сварщик
Должностная инструкция: главный специалист банка
Должностная инструкция: главный специалист отдела пластиковых карт
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу