rus | ukr


Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «радник генерального директора». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Топ-менеджери».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: радник генерального директора на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Топ-менеджери». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: радник генерального директора (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ РАДНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА


I. Загальні положення
 1. Працівник на посаді радника генерального директора зараховується до категорії керівників.
 2. Радник генерального директора призначається і звільняється з посади тільки за наказом генерального директора.
 3. Радник генерального директора знаходиться в підпорядкуванні у генерального директора.
 4. На час відсутності співробітника на посаді радника генерального директора його права, обов'язки і відповідальність переходять до ___________________, про що оголошується у відповідному наказі генерального директора.
 5. Призначувана на посаду радника генерального директора особа повинна відповідати наступним критеріям: мати вищу професійну освіту (гуманітарну), і мати досвід роботи на керівних посадах не менше п'яти років.
 6. Радник генерального директора повинен знати:
  - Законодавчі, нормативні, правові та інші акти, що регламентують ведення фінансово-економічної діяльності в організації;
  - Цивільне, комерційне, фінансове, податкове і трудове законодавства України;
  - Спеціалізацію, структуру компанії, плани та перспективи її розвитку, а також виробничі потужності та основні технології виробництва продукції;
  - Порядок і правила розробки і затвердження планів виробничо-господарської та фінансово-економічної діяльності компанії, а також іншої документації;
  - Основи організації і ведення фінансової роботи в організаціях;
  - Порядок і правила укладення і виконання господарських і фінансових договорів, угод та інших документів.
 7. У своїй трудовій діяльності радник генерального директора керується:
  - Законодавчими, нормативними та правовими актами України;
  - Статутом компанії, нормами і правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також іншими нормативними актами організації;
  - Наказами та розпорядженнями вищого керівництва;
  - Цією посадовою інструкцією.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Контролює фінансову і господарську діяльність підприємства і забезпечує найбільш ефективне та цільове витрачання фінансово-матеріальних ресурсів і зниження їх втрат.
 2. Бере участь в організації своєчасного укладання фінансово-господарських та інших матеріальних договорів, та контролює належне виконання договірних умов та зобов'язань.
 3. Бере участь у розробці заходів з економії ресурсів, економічного та ефективного використання матеріальних ресурсів компанії, а також вдосконалення витрат сировини, матеріалів, обігових коштів і запасів матеріальних цінностей.
 4. Аналізує та проводить заходи щодо поліпшення економічних показників і формування системи економічних індикаторів роботи організації, зростанню ефективності виробництва, а також запобігає утворенню наднормативних запасів товарних і матеріальних цінностей, і перевитрати матеріальних ресурсів.
 5. Тримає під контролем і забезпечує належне і своєчасне складання кошторисно-фінансових та інших документів і звітності про виконання планів виробництва.
 6. При відсутності генерального директора на робочому місці та / або за його особистим дорученням веде переговори з клієнтами, партнерами, замовниками, підрядниками, державними та іншими організаціями.
 7. Забезпечує контроль за дотриманням співробітниками трудової та виробничої дисципліни компанії, а також правил і норм охорони праці, вимог техніки безпеки і протипожежної безпеки.
 8. Інформує співробітників і контролює виконання ними розпоряджень, наказів та доручень генерального директора.
 9. Доповідає генеральному директору про всі наявні в роботі організації недоліки, а також пропонує заходи щодо їх усунення.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


III. Права

Радник генерального директора має право:
 1. Давати вказівки та доручення співробітникам компанії з низки питань, що входять в його компетенцію і / або його функціональні обов'язки.
 2. Приймати участь в обговоренні та розробці наказів, інструкцій, вказівок, договорів, кошторисів, звітності та інших внутрішніх і зовнішніх документів.
 3. Інформувати генерального директора про всі виявлені в ході своєї трудової діяльності недоліки, проведені і / або заплановані заходи щодо усунення і запобігання повторення цих помилок.
 4. В межах своєї компетенції, представляти інтереси компанії у взаєминах зі сторонніми організаціями, державними органами і приватними особами з будь-яких комерційних питань.
 5. Встановлювати і розподіляти службові обов'язки для співробітників компанії.
 6. Особисто чи за дорученням генерального директора запитувати і отримувати документи та іншу інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків і функцій.
 7. Вимагати від генерального директора компанії створення та забезпечення організаційних і технічних трудових умов, а також належного оформлення і зберігання встановлених документів, необхідних для виконання своїх посадових обов'язків і функцій.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Радник генерального директора несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція радника генерального директора (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 9 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота радник генерального директора Резюме радник генерального директора Робота радник генерального директора в Києві Резюме радник генерального директора в Києві Робота радник генерального директора в Дніпрі Резюме радник генерального директора в Дніпрі Робота радник генерального директора у Львові Резюме радник генерального директора у Львові Робота радник генерального директора в Одесі Резюме радник генерального директора в Одесі Робота радник генерального директора в Харкові Резюме радник генерального директора в Харкові

Або перегляньте всі:


Вакансії в Києві Резюме в Києві Вакансії в Дніпрі Резюме в Дніпрі Вакансії у Львові Резюме у Львові Вакансії в Одесі Резюме в Одесі Вакансії в Харкові Резюме в Харкові

Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: рабочий по дому
Посадова інструкція: рабочий ритуальных услуг
Посадова інструкція: рабочий ритуальных услуг 2-го разряда
Посадова інструкція: рабочий зеленого строительства 3-го разряда
Посадова інструкція: рабочий
Посадова інструкція: рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений
Посадова інструкція: рабочий по дому
Посадова інструкція: расклейщик объявлений
Посадова інструкція: раскройщик 2-го разряда
Посадова інструкція: раскройщик 3-го разряда
Посадова інструкція: раскройщик 4-го разряда
Посадова інструкція: раскройщик 5-го разряда
Посадова інструкція: раскройщик 6-го разряда
Посадова інструкція: распорядитель танцевального вечера
Посадова інструкція: советник генерального директора
Посадова інструкція: советник генерального директора
Посадова інструкція: рамщик
Посадова інструкція: ревизор
Посадова інструкція: региональный менеджер
Посадова інструкція: редактор
Посадова інструкція: редактор эфирного промоушена
Посадова інструкція: редактор по размещению программ и рекламных материалов радиостанции
Посадова інструкція: редактор программ
Посадова інструкція: редактор радиопрограмм
Посадова інструкція: редактор-диктор новостей радиостанции
Посадова інструкція: редактор-метеоролог
Посадова інструкція: режиссер отдела производства департамента телевизионного вещания
Посадова інструкція: режиссер клубного заведения
Посадова інструкція: режиссер монтажа
Посадова інструкція: режиссер монтажа телевизионных и радиопрограмм
Посадова інструкція: рекрутер
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу