Укр | Рус


Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «советник генерального директора». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Топ-менеджеры».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: советник генерального директора на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Топ-менеджеры». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: советник генерального директора (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ РАДНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА


I. Загальні положення
 1. Працівник на посаді радника генерального директора зараховується до категорії керівників.
 2. Радник генерального директора призначається і звільняється з посади тільки за наказом генерального директора.
 3. Радник генерального директора знаходиться в підпорядкуванні у генерального директора.
 4. На час відсутності співробітника на посаді радника генерального директора його права, обов'язки і відповідальність переходять до ___________________, про що оголошується у відповідному наказі генерального директора.
 5. Призначувана на посаду радника генерального директора особа повинна відповідати наступним критеріям: мати вищу професійну освіту (гуманітарну), і мати досвід роботи на керівних посадах не менше п'яти років.
 6. Радник генерального директора повинен знати:
  - Законодавчі, нормативні, правові та інші акти, що регламентують ведення фінансово-економічної діяльності в організації;
  - Цивільне, комерційне, фінансове, податкове і трудове законодавства України;
  - Спеціалізацію, структуру компанії, плани та перспективи її розвитку, а також виробничі потужності та основні технології виробництва продукції;
  - Порядок і правила розробки і затвердження планів виробничо-господарської та фінансово-економічної діяльності компанії, а також іншої документації;
  - Основи організації і ведення фінансової роботи в організаціях;
  - Порядок і правила укладення і виконання господарських і фінансових договорів, угод та інших документів.
 7. У своїй трудовій діяльності радник генерального директора керується:
  - Законодавчими, нормативними та правовими актами України;
  - Статутом компанії, нормами і правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також іншими нормативними актами організації;
  - Наказами та розпорядженнями вищого керівництва;
  - Цією посадовою інструкцією.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Контролює фінансову і господарську діяльність підприємства і забезпечує найбільш ефективне та цільове витрачання фінансово-матеріальних ресурсів і зниження їх втрат.
 2. Бере участь в організації своєчасного укладання фінансово-господарських та інших матеріальних договорів, та контролює належне виконання договірних умов та зобов'язань.
 3. Бере участь у розробці заходів з економії ресурсів, економічного та ефективного використання матеріальних ресурсів компанії, а також вдосконалення витрат сировини, матеріалів, обігових коштів і запасів матеріальних цінностей.
 4. Аналізує та проводить заходи щодо поліпшення економічних показників і формування системи економічних індикаторів роботи організації, зростанню ефективності виробництва, а також запобігає утворенню наднормативних запасів товарних і матеріальних цінностей, і перевитрати матеріальних ресурсів.
 5. Тримає під контролем і забезпечує належне і своєчасне складання кошторисно-фінансових та інших документів і звітності про виконання планів виробництва.
 6. При відсутності генерального директора на робочому місці та / або за його особистим дорученням веде переговори з клієнтами, партнерами, замовниками, підрядниками, державними та іншими організаціями.
 7. Забезпечує контроль за дотриманням співробітниками трудової та виробничої дисципліни компанії, а також правил і норм охорони праці, вимог техніки безпеки і протипожежної безпеки.
 8. Інформує співробітників і контролює виконання ними розпоряджень, наказів та доручень генерального директора.
 9. Доповідає генеральному директору про всі наявні в роботі організації недоліки, а також пропонує заходи щодо їх усунення.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


III. Права

Радник генерального директора має право:
 1. Давати вказівки та доручення співробітникам компанії з низки питань, що входять в його компетенцію і / або його функціональні обов'язки.
 2. Приймати участь в обговоренні та розробці наказів, інструкцій, вказівок, договорів, кошторисів, звітності та інших внутрішніх і зовнішніх документів.
 3. Інформувати генерального директора про всі виявлені в ході своєї трудової діяльності недоліки, проведені і / або заплановані заходи щодо усунення і запобігання повторення цих помилок.
 4. В межах своєї компетенції, представляти інтереси компанії у взаєминах зі сторонніми організаціями, державними органами і приватними особами з будь-яких комерційних питань.
 5. Встановлювати і розподіляти службові обов'язки для співробітників компанії.
 6. Особисто чи за дорученням генерального директора запитувати і отримувати документи та іншу інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків і функцій.
 7. Вимагати від генерального директора компанії створення та забезпечення організаційних і технічних трудових умов, а також належного оформлення і зберігання встановлених документів, необхідних для виконання своїх посадових обов'язків і функцій.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Радник генерального директора несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция советника генерального директора (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 9 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа советник генерального директора Резюме советник генерального директора Работа советник генерального директора в Киеве Резюме советник генерального директора в Киеве Работа советник генерального директора в Днепре Резюме советник генерального директора в Днепре Работа советник генерального директора во Львове Резюме советник генерального директора во Львове Работа советник генерального директора в Одессе Резюме советник генерального директора в Одессе Работа советник генерального директора в Харькове Резюме советник генерального директора в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове

Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: слесарь-сантехник 2-го разряда
Должностная инструкция: слесарь-сантехник 4-го разряда
Должностная инструкция: слесарь-сантехник 5-го разряда
Должностная инструкция: слесарь-сантехник 6-го разряда
Должностная инструкция: слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Должностная инструкция: слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 2-го разряда
Должностная инструкция: слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3-го разряда
Должностная инструкция: слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4-го разряда
Должностная инструкция: слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5-го разряда
Должностная инструкция: слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6-го разряда
Должностная инструкция: слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 7-го разряда
Должностная инструкция: слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 8-го разряда
Должностная инструкция: смотритель кладбища (колумбария)
Должностная инструкция: собственный корреспондент
Должностная инструкция: советник генерального директора
Должностная инструкция: советник генерального директора
Должностная инструкция: солодовник 3-го разряда
Должностная инструкция: сомелье
Должностная инструкция: сортировщик 1-го разряда
Должностная инструкция: сортировщик 2-го разряда
Должностная инструкция: сортировщик 3-го разряда
Должностная инструкция: сортировщик 5-го разряда
Должностная инструкция: сортировщик в производстве пищевой продукции 1-го разряда
Должностная инструкция: сортировщик в производстве пищевой продукции 2-го разряда
Должностная инструкция: сортировщик в производстве пищевой продукции 3-го разряда
Должностная инструкция: сортировщик в производстве пищевой продукции 4-го разряда
Должностная инструкция: сортировщик4-го разряда
Должностная инструкция: составитель фарша 4-го разряда
Должностная инструкция: составитель фарша 5-го разряда
Должностная инструкция: составитель фарша 6-го разряда
Должностная инструкция: социальный педагог
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу