Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «музыкальный руководитель». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Преподаватели, воспитатели».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: музыкальный руководитель на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Преподаватели, воспитатели». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: музыкальный руководитель (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МУЗИЧНОГО КЕРІВНИКА


I. Загальні положення
 1. Музичний керівник призначається і звільняється з посади директором музичного освітнього закладу.
 2. Музичний керівник повинен мати вищу або середню професійну освіту без пред'явлення вимог до стажу педагогічної роботи.
 3. Музичний керівник підпорядковується безпосередньо заступнику директора освітнього закладу з дошкільної освіти.
 4. У своїй діяльності Музичний керівник керується:
  - Конституцією та законами України;
  - рішеннями органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів;
  - правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту;
  - Статутом і локальними актами школи (в тому числі цією Інструкцією);
  - трудовим договором, наказами та розпорядженнями директора школи.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Стимулювати розвиток творчої діяльності дітей дошкільного віку.
 2. Використовує різноманітні методи і прийоми, засоби виховання і навчання.
 3. Визначає напрямок педагогічної діяльності з урахуванням індивідуальних і вікових особливостей дітей, а також їх творчих здібностей, використовуючи наявні умови розвитку дітей.
 4. Формує підгрупи дітей з урахуванням їх здібностей та інтересів.
 5. Вносить творчі корективи в наявну середу музичного розвитку дитини.
 6. Організовує та проводить музичні заняття, дитячі свята, літературно-музичні ранки, вечори дозвілля, індивідуальну роботу з дітьми.
 7. Вносить пропозиції щодо покращення і оздоровлення умов проведення освітнього процесу, доводить до відома керівництва про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу, які знижують працездатність учнів.
 8. Веде в установленому порядку документацію, звітність.
 9. Замінює тимчасово відсутніх педагогів за розпорядженням адміністрації ОЗ.
 10. Дотримується прав і свобод вихованців.
 11. Забезпечує під час проведення занять дотримання правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.
 12. Оперативно сповіщає адміністрацію ОЗ про кожний нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.
 13. Підвищує свою професійну кваліфікацію, бере участь у діяльності методичних об'єднань та інших форм методичної роботи.
 14. Бере участь у роботі педагогічної ради ОЗ і нарадах, що проводяться адміністрацією ОЗ.
 15. Надає в межах своєї компетенції консультативну допомогу батькам (особам, що їх замінюють), а також педагогічним працівникам ОЗ.
 16. Дотримується етичних норм поведінки в ОЗ, побуті, в громадських місцях, котрі відповідають громадському статусу педагога.
 17. Проходить безкоштовні медичні огляди.
 18. _________________________________________________________________.
 19. _________________________________________________________________.


III. Права

Музичний керівник має право:
 1. Брати участь в управлінні ОЗ в порядку, передбаченому Статутом.
 2. На захист професійної честі та гідності.
 3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи; надання відповідних пояснень.
 4. Захищати свої інтереси самостійно і (або) через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.
 5. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.
 6. Вільно обирати і використовувати методики навчання й виховання, навчальні посібники і матеріали, підручники, методики оцінювання знань, вихованців.
 7. Підвищувати свою кваліфікацію.
 8. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і отримувати її у випадку успішного проходження атестації.
 9. Давати вихованцям під час занять обов'язкові розпорядження, які відносяться до організації занять і дотримання дисципліни.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Музичний керівник несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция музыкального руководителя (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 8 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа музыкальный руководитель Резюме музыкальный руководитель Работа музыкальный руководитель в Киеве Резюме музыкальный руководитель в Киеве Работа музыкальный руководитель в Днепре Резюме музыкальный руководитель в Днепре Работа музыкальный руководитель во Львове Резюме музыкальный руководитель во Львове Работа музыкальный руководитель в Одессе Резюме музыкальный руководитель в Одессе Работа музыкальный руководитель в Харькове Резюме музыкальный руководитель в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: монтажник светопрозрачных конструкций
Должностная инструкция: монтажник связи - кабельщик 3-го разряда
Должностная инструкция: монтажник связи - линейщик 2-го разряда
Должностная инструкция: монтажник связи - линейщик 3-го разряда
Должностная инструкция: монтажник связи - линейщик 4-го разряда
Должностная инструкция: монтажник связи - линейщик 5-го разряда
Должностная инструкция: монтажник связи - линейщик 6-го разряда
Должностная инструкция: монтажник связи антенщик
Должностная инструкция: монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 2-го разряда
Должностная инструкция: монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 3-го разряда
Должностная инструкция: монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 4-го разряда
Должностная инструкция: монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 5-го разряда
Должностная инструкция: монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 6-го разряда
Должностная инструкция: монтажник фильмокопий
Должностная инструкция: музейный смотритель
Должностная инструкция: музыкальный руководитель
Должностная инструкция: маляр строительный 2-го разряда
Должностная инструкция: маляр строительный 3-го разряда
Должностная инструкция: маляр строительный 4-го разряда
Должностная инструкция: маляр строительный 5-го разряда
Должностная инструкция: маляр строительный 6-го разряда
Должностная инструкция: маникюрша
Должностная инструкция: маркетолог
Должностная инструкция: маркетолог
Должностная инструкция: маркировщик
Должностная инструкция: маслодел 2-го разряда
Должностная инструкция: маслодел 3-го разряда
Должностная инструкция: маслодел 4-го разряда
Должностная инструкция: маслодел-мастер 5-го разряда
Должностная инструкция: массажист
Должностная инструкция: мастер
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу