Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «врач дневного стационара». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Медицинские специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: врач дневного стационара на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Медицинские специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: врач дневного стационара (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ ДЕННОГО СТАЦІОНАРУ


I. Загальні положення
 1. Лікар денного стаціонару належить до професійної групи "Професіонали".
 2. Призначення на посаду лікаря денного стаціонару та звільнення з неї здійснюється наказом головного лікаря із дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 3. Лікар денного стаціонару підпорядковується безпосередньо зав. поліклінічним відділенням, головному лікарю, обласному гастроентерологу.
 4. Лікар денного стаціонару повинен знати:
  - чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я;
  - організацію роботи травмпунктів, швидкої й невідкладної медичної допомоги за умов екстремальних ситуацій;
  - основи права в медицині;
  - права, обов’язки та відповідальність лікаря денного стаціонару;
  - показники роботи лікувально-профілактичних установ, травмпунктів, хірургічних стаціонарів;
  - організацію диспансерного нагляду, лікарського контролю;
  - роботу лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісії;
  - нормальну та патологічну анатомію й фізіологію, топографічну анатомію;
  - константи гемостазу, водно-електролітного обміну, взаємозв’язок функціональних систем у здорових та хворих;
  - загальні, функціональні та спеціальні методи дослідження;
  - клініку інфекційних захворювань, "гострого живота", суміжних станів;
  - правила оформлення медичної документації;
  - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.
 5. Кваліфікаційні вимоги:
  - лікар денного стаціонару вищої кваліфікаційні категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Терапія" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років;
  - лікар денного стаціонару І кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Терапія" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років;
  - лікар денного стацоінару ІІ кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицини", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Терапія" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) ІІ кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5років;
  - лікар денного стаціонару: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Терапія" (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста Без вимог до стажу роботи.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію гастроентерологічної допомоги.
 2. Надає спеціалізовану медичну допомогу хворим на захворювання органів травлення (крім інфекційних та онкологічних), а також швидку та невідкладну допомогу.
 3. Застосовує сучасні методи дослідження, діагностики та лікування.
 4. Організовує й проводить госпіталізацію і лікування хворих відповідно до направлення дільничних терапевтів, кардіолога, невропатолога.
 5. Здійснює нагляд за побічними реакціями (діями лікарських засобів).
 6. Забезпечує кваліфіковане лікування хворих, керуючись сучасними методами діагностики, лікування та профілактики захворювань.
 7. Консультувати хворих з неякісним перебігом захворювань з лікарями інших спеціальностей.
 8. При погіршенні стану хворого переводити в стаціонар з кругло добовим перебуванням.
 9. При виписці хворого із денного стаціонару всі відомості про хворого передавати зав.терап.відд.
 10. Проводити експертизу тимчасової непрацездатності в відповідності з діючим положенням (видавати і продовжувати л/н).
 11. Негайно повідомляти адміністрацію лікарні про всі надзвичайні стани і ситуації.
 12. Дотримується принципів медичної деонтології.
 13. Керує роботою середнього медичного персоналу.
 14. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.
 15. _________________________________________________________________.
 16. _________________________________________________________________.


III. Права

Лікар денного стаціонару має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосується його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконання ним посадових обов’язків.
 5. Визначити характер лікувально-діагностичних заходів.
 6. У необхідних випадках залучати додаткових спеціалістів для проведення лікувально-діагностичних заходів.
 7. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналу в межах своєї компетенції.
 8. Перевіряти правильність та своєчасність виконання призначень пацієнтами середнім та молодшим медичним персоналом.
 9. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов’язків.
 10. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
 11. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.
 12. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.
 13. _________________________________________________________________.
 14. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Лікар денного стаціонару несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входить у сферу його компетенції, а також за не виконання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Завідуючий
відділенням:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция врача дневного стационара (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 10 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа врач дневного стационара Резюме врач дневного стационара Работа врач дневного стационара в Киеве Резюме врач дневного стационара в Киеве Работа врач дневного стационара в Днепре Резюме врач дневного стационара в Днепре Работа врач дневного стационара во Львове Резюме врач дневного стационара во Львове Работа врач дневного стационара в Одессе Резюме врач дневного стационара в Одессе Работа врач дневного стационара в Харькове Резюме врач дневного стационара в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: водитель электро- и автотележки
Должностная инструкция: водитель-экспедитор
Должностная инструкция: водитель-экспедитор
Должностная инструкция: водолаз 1-го класса I - II группы специализации работ
Должностная инструкция: водолаз 1-го класса III группы специализации работ
Должностная инструкция: водолаз 2-го класса I - II группы специализации работ
Должностная инструкция: водолаз 3-го класса I - II группы специализации работ
Должностная инструкция: возчик
Должностная инструкция: воспитатель
Должностная инструкция: воспитатель группы продленного дня
Должностная инструкция: воспитатель группы продленного дня по интересам
Должностная инструкция: врач - психиатр
Должностная инструкция: врач гемодиализа
Должностная инструкция: врач дерматовенеролог
Должностная инструкция: врач дневного стационара
Должностная инструкция: врач дневного стационара
Должностная инструкция: врач нефролог
Должностная инструкция: врач общей практики (семейный врач)
Должностная инструкция: врач отделения (кабинета) функциональной диагностики
Должностная инструкция: врач по гигиене детей и подростков
Должностная инструкция: врач по гигиене питания
Должностная инструкция: врач по гигиеническому воспитанию
Должностная инструкция: врач по коммунальной гигиене
Должностная инструкция: врач по общей гигиене
Должностная инструкция: врач по ультразвуковой диагностике
Должностная инструкция: врач по ультразвуковой диагностике
Должностная инструкция: врач приемной палаты
Должностная инструкция: врач пульмонологического кабинета
Должностная инструкция: врач реанимационно-консультативного центра
Должностная инструкция: врач сурдолог-оториноларинголог
Должностная инструкция: врач травматолог - ортопед
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу