Укр | Рус


Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «директор по железнодорожному транспорту». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Транспортные специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: директор по железнодорожному транспорту на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Транспортные специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: директор по железнодорожному транспорту (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ДИРЕКТОРА ІЗ ЗАЛIЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ


I. Загальні положення
 1. Директор із залiзничного транспорту безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Директор із залiзничного транспорту виконує вказівки _______________.
 3. Директор із залiзничного транспорту заміняє _______________.
 4. Директора із залiзничного транспорту заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
  - накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства;
  - перспективи розвитку виробництва;
  - правила технічної експлуатації залізничного транспорту;
  - основи технології гірничого виробництва;
  - досягнення науки й техніки, передовий досвід у галузі залізничного транспорту;
  - економіку та організацію виробництва, праці й управління;
  - основи цивільного і трудового законодавства;
  - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).
  - Післядипломна освіта в галузі управління.
  - Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Керує:
  - виконанням завдань з вантаження та перевезення вугілля, розкривних порід та інших вантажів, поставленням їх споживачам;
  - розробленням та впровадженням заходів щодо удосконалення організації виробництва;
  - розробленням планів розвитку залізничного транспорту, збільшення пропускної і провізної спроможності перегонів і станцій, продуктивності локомотивоешелонів.
 2. Забезпечує:
  - виконання завдання щодо зростання продуктивності праці, зниження собівартості перевезень;
  - ефективне використання, монтаж, налагодження та ремонт залізничного транспорту, дотримання норм простою залізничних вагонів під завантаженням та розвантаженням;
  - створення безпечних і здорових умов праці в структурних підрозділах залізничного господарства.
 3. Організовує:
  - виконання заходів щодо удосконалення техніки і технології виробництва, механізації допоміжних і ручних робіт;
  - цільові і комплексні перевірки виробничої і господарської діяльності вантажно-транспортних управлінь;
  - роботу щодо обміну досвідом та досягненнями передових колективів бригад у вантажно-транспортних управліннях.
 4. Бере участь:
  - у розробленні довготермінових програм розвитку виробництва, планів впровадження передового досвіду й нової технології;
  - у розробленні організаційно-технічних заходів щодо ліквідації понаднормативних простоїв залізничних вагонів, підвищення продуктивності та подовження термінів служби транспортного обладнання, заходів щодо поліпшення умов праці, правил безпеки та промислової санітарії;
  - у розгляді та погоджуванні проектів виробничих підрозділів, що будуються і реконструюються;
  - в аналізі техніко-економічних показників роботи та результатів фінансово-господарської діяльності підприємств;
  - у визначенні потреб у матеріально-технічних ресурсах підлеглих дирекції виробничих підрозділів;
  - у розробленні заходів щодо економії матеріальних ресурсів;
  - у розробленні комплексного плану соціально-економічного розвитку та колективного договору;
  - в розслідуванні аварій і нещасних випадків та розробленні заходів щодо їхнього усунення.
 5. Розглядає і погоджує подані вантажно-транспортним управлінням розрахунки потреб у обладнанні та матеріалах.
 6. Контролює:
  - виконання графіків вантаження та перевезення вугілля, порід розкриву та інших вантажів;
  - дотримання безпеки руху;
  - забезпечення безперебійного і своєчасного обслуговування підприємства залізничним транспортом.
 7. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян.
 8. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


III. Права

Директор із залiзничного транспорту має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Директор із залiзничного транспорту несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция директора по железнодорожному транспорту (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 49 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа директор по железнодорожному транспорту Резюме директор по железнодорожному транспорту Работа директор по железнодорожному транспорту в Киеве Резюме директор по железнодорожному транспорту в Киеве Работа директор по железнодорожному транспорту в Днепре Резюме директор по железнодорожному транспорту в Днепре Работа директор по железнодорожному транспорту во Львове Резюме директор по железнодорожному транспорту во Львове Работа директор по железнодорожному транспорту в Одессе Резюме директор по железнодорожному транспорту в Одессе Работа директор по железнодорожному транспорту в Харькове Резюме директор по железнодорожному транспорту в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове

Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: делопроизводитель (ответственный за входящую документацию)
Должностная инструкция: делопроизводитель (ответственный за исходящую корреспонденцию)
Должностная инструкция: делопроизводитель (ответственный за регистрацию документов)
Должностная инструкция: демонстратор одежды
Должностная инструкция: демонстратор пластических поз
Должностная инструкция: демонстратор причесок
Должностная инструкция: дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю 3-го разряда
Должностная инструкция: дизайнер
Должностная инструкция: дизайнер компьютерной графики отдела видеопроизводства
Должностная инструкция: дизайнер одежды
Должностная инструкция: дизайнер-верстальщик
Должностная инструкция: дизайнер-визуализатор
Должностная инструкция: директор гостиницы
Должностная инструкция: директор департамента банка
Должностная инструкция: директор издательства
Должностная инструкция: директор по железнодорожному транспорту
Должностная инструкция: директор по логистике
Должностная инструкция: директор по маркетингу
Должностная инструкция: директор по персоналу
Должностная инструкция: директор по продажам
Должностная инструкция: директор по производству
Должностная инструкция: директор по развитию
Должностная инструкция: директор предприятия
Должностная инструкция: директор предприятия
Должностная инструкция: директор предприятия
Должностная инструкция: директор предприятия жилищного хозяйства
Должностная инструкция: директор рекламного агентства
Должностная инструкция: директор ресторана
Должностная инструкция: директор спортивного клуба
Должностная инструкция: директор спортивной школы
Должностная инструкция: директор типографии
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу