Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «директор по железнодорожному транспорту». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Транспортные специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: директор по железнодорожному транспорту на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Транспортные специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: директор по железнодорожному транспорту (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ДИРЕКТОРА ІЗ ЗАЛIЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ


I. Загальні положення
 1. Директор із залiзничного транспорту безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Директор із залiзничного транспорту виконує вказівки _______________.
 3. Директор із залiзничного транспорту заміняє _______________.
 4. Директора із залiзничного транспорту заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
  - накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства;
  - перспективи розвитку виробництва;
  - правила технічної експлуатації залізничного транспорту;
  - основи технології гірничого виробництва;
  - досягнення науки й техніки, передовий досвід у галузі залізничного транспорту;
  - економіку та організацію виробництва, праці й управління;
  - основи цивільного і трудового законодавства;
  - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).
  - Післядипломна освіта в галузі управління.
  - Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Керує:
  - виконанням завдань з вантаження та перевезення вугілля, розкривних порід та інших вантажів, поставленням їх споживачам;
  - розробленням та впровадженням заходів щодо удосконалення організації виробництва;
  - розробленням планів розвитку залізничного транспорту, збільшення пропускної і провізної спроможності перегонів і станцій, продуктивності локомотивоешелонів.
 2. Забезпечує:
  - виконання завдання щодо зростання продуктивності праці, зниження собівартості перевезень;
  - ефективне використання, монтаж, налагодження та ремонт залізничного транспорту, дотримання норм простою залізничних вагонів під завантаженням та розвантаженням;
  - створення безпечних і здорових умов праці в структурних підрозділах залізничного господарства.
 3. Організовує:
  - виконання заходів щодо удосконалення техніки і технології виробництва, механізації допоміжних і ручних робіт;
  - цільові і комплексні перевірки виробничої і господарської діяльності вантажно-транспортних управлінь;
  - роботу щодо обміну досвідом та досягненнями передових колективів бригад у вантажно-транспортних управліннях.
 4. Бере участь:
  - у розробленні довготермінових програм розвитку виробництва, планів впровадження передового досвіду й нової технології;
  - у розробленні організаційно-технічних заходів щодо ліквідації понаднормативних простоїв залізничних вагонів, підвищення продуктивності та подовження термінів служби транспортного обладнання, заходів щодо поліпшення умов праці, правил безпеки та промислової санітарії;
  - у розгляді та погоджуванні проектів виробничих підрозділів, що будуються і реконструюються;
  - в аналізі техніко-економічних показників роботи та результатів фінансово-господарської діяльності підприємств;
  - у визначенні потреб у матеріально-технічних ресурсах підлеглих дирекції виробничих підрозділів;
  - у розробленні заходів щодо економії матеріальних ресурсів;
  - у розробленні комплексного плану соціально-економічного розвитку та колективного договору;
  - в розслідуванні аварій і нещасних випадків та розробленні заходів щодо їхнього усунення.
 5. Розглядає і погоджує подані вантажно-транспортним управлінням розрахунки потреб у обладнанні та матеріалах.
 6. Контролює:
  - виконання графіків вантаження та перевезення вугілля, порід розкриву та інших вантажів;
  - дотримання безпеки руху;
  - забезпечення безперебійного і своєчасного обслуговування підприємства залізничним транспортом.
 7. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян.
 8. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


III. Права

Директор із залiзничного транспорту має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Директор із залiзничного транспорту несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция директора по железнодорожному транспорту (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 49 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа директор по железнодорожному транспорту Резюме директор по железнодорожному транспорту Работа директор по железнодорожному транспорту в Киеве Резюме директор по железнодорожному транспорту в Киеве Работа директор по железнодорожному транспорту в Днепре Резюме директор по железнодорожному транспорту в Днепре Работа директор по железнодорожному транспорту во Львове Резюме директор по железнодорожному транспорту во Львове Работа директор по железнодорожному транспорту в Одессе Резюме директор по железнодорожному транспорту в Одессе Работа директор по железнодорожному транспорту в Харькове Резюме директор по железнодорожному транспорту в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: делопроизводитель (ответственный за входящую документацию)
Должностная инструкция: делопроизводитель (ответственный за исходящую корреспонденцию)
Должностная инструкция: делопроизводитель (ответственный за регистрацию документов)
Должностная инструкция: демонстратор одежды
Должностная инструкция: демонстратор пластических поз
Должностная инструкция: демонстратор причесок
Должностная инструкция: дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю 3-го разряда
Должностная инструкция: дизайнер
Должностная инструкция: дизайнер компьютерной графики отдела видеопроизводства
Должностная инструкция: дизайнер одежды
Должностная инструкция: дизайнер-верстальщик
Должностная инструкция: дизайнер-визуализатор
Должностная инструкция: директор гостиницы
Должностная инструкция: директор департамента банка
Должностная инструкция: директор издательства
Должностная инструкция: директор по железнодорожному транспорту
Должностная инструкция: директор по логистике
Должностная инструкция: директор по маркетингу
Должностная инструкция: директор по персоналу
Должностная инструкция: директор по продажам
Должностная инструкция: директор по производству
Должностная инструкция: директор по развитию
Должностная инструкция: директор предприятия
Должностная инструкция: директор предприятия
Должностная инструкция: директор предприятия
Должностная инструкция: директор предприятия жилищного хозяйства
Должностная инструкция: директор рекламного агентства
Должностная инструкция: директор ресторана
Должностная инструкция: директор спортивного клуба
Должностная инструкция: директор спортивной школы
Должностная инструкция: директор типографии
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу