Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «мастер аварийно-спасательных работ». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Охранная деятельность».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: мастер аварийно-спасательных работ на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Охранная деятельность». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: мастер аварийно-спасательных работ (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МАЙСТРА (СТАРШОГО МАЙСТРА) АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ


I. Загальні положення
 1. Майстер (старший майстер) аварійно-рятувальних робіт безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Майстер (старший майстер) аварійно-рятувальних робіт виконує вказівки _______________.
 3. Майстер (старший майстер) аварійно-рятувальних робіт заміняє _______________.
 4. Майстра (старшого майстра) аварійно-рятувальних робіт заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - Законодавчо-нормативні акти України з питань захисту від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
  - вимоги статутів, наказів, вказівок, інструкцій, що регламентують організацію аварійно-рятувальної служби у підрозділі;
  - фізико-хімічні основи розвитку та ліквідації пожеж та інших надзвичайних ситуацій;
  - обов’язки підпорядкованого особового складу;
  - порядок використання та правила технічної експлуатації засобів індивідуального захисту та спеціального обладнання;
  - будову ізолюючих апаратів, компресорного обладнання, балонів та терміни і порядок їх обслуговування;
  - принципи роботи в ізолюючому апараті та розрахунок запасу кисню (повітря) і часу роботи в них;
  - порядок спорядження регенеративних патронів, наповнення кисневих (повітряних) балонів;
  - порядок організації та проведення занять з підготовки рятувальників;
  - правила та норми з охорони праці, техніки безпеки;
  - порядок роботи із засобами зв’язку;
  - сигнали цивільної оборони та порядок дії згідно з ними.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Післядипломна освіта у сфері управління цивільним захистом.
  Старший майстер: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста. Стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту на посаді майстра не менше 2 років.
  Майстер: базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту не менше 3 років.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює керівництво працівниками аварійно-рятувального підрозділу.
 2. Забезпечує якісне виконання завдань та постійну готовність рятувальників та аварійно-рятувальної техніки до проведення аварійно-рятувальних робіт.
 3. Контролює дотримання правил технічної експлуатації спеціального, аварійно-рятувального спорядження та обладнання, використання його технічних можливостей, раціональне витрачання сировини, матеріалів, палива та енергії.
 4. Організовує підготовку до проведення аварійно-рятувальних робіт, забезпечує розміщення рятівників та технічних засобів на напрямках роботи з ліквідації надзвичайних ситуацій, контролює дотримання технологічних процесів, оперативно виявляє та ліквідує причини їх порушення.
 5. Бере участь у прийманні закінчених аварійно-рятувальних робіт та робіт, пов’язаних з ліквідацією їх наслідків; у розробці нових та вдосконаленні діючих технологічних процесів ліквідації аварій та катастроф.
 6. Застосовує передові методи та засоби праці, суміщення професій та забезпечує їх поширення.
 7. Організовує атестацію та раціоналізацію робочих місць.
 8. Забезпечує ефективне використання устаткування, оргтехніки, оснащення та інструменту.
 9. Здійснює формування аварійно-рятувальних підрозділів, доводить завдання підрозділам та окремим працівникам відповідно до затверджених планів та графіків робіт.
 10. Забезпечує перевірку спеціального та аварійно-рятувального обладнання та спорядження, здійснює усування несправностей та технічне обслуговування у встановлені терміни.
 11. Виконує у разі необхідності обов’язки постового контрольно-пропускного пункту.
 12. Проводить інструктаж та здійснює контроль щодо дотримання правил охорони праці, виробничої санітарії, технічної експлуатації устаткування та інструменту.
 13. Організовує роботу з підвищення кваліфікації та професійної майстерності працівників, освоєння інших та суміжних професій, розвитку наставництва.
 14. Бере участь у тарифікації робіт і присвоєнні кваліфікаційних розрядів (класів) працівникам підрозділу.
 15. Аналізує результати діяльності підрозділу, здійснює заходи щодо її поліпшення.
 16. Контролює витрати фонду заробітної плати підрозділу.
 17. Забезпечує правильне ведення службової документації та своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу та виконаних робіт.
 18. Бере участь у розробленні заходів для створення сприятливих умов праці, підвищення культури працівників.
 19. Сприяє створенню у колективі обстановки взаємної допомоги та відповідальності за виконання завдань.
 20. Подає пропозиції керівництву щодо заохочення працівників підрозділу та притягнення порушників дисципліни до відповідальності.
 21. _________________________________________________________________.
 22. _________________________________________________________________.


III. Права

Майстер (старший майстер) аварійно-рятувальних робіт має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Майстер (старший майстер) аварійно-рятувальних робіт несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция мастера (старшего мастера) аварийно-спасательных работ (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 53 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа мастер аварийно-спасательных работ Резюме мастер аварийно-спасательных работ Работа мастер аварийно-спасательных работ в Киеве Резюме мастер аварийно-спасательных работ в Киеве Работа мастер аварийно-спасательных работ в Днепре Резюме мастер аварийно-спасательных работ в Днепре Работа мастер аварийно-спасательных работ во Львове Резюме мастер аварийно-спасательных работ во Львове Работа мастер аварийно-спасательных работ в Одессе Резюме мастер аварийно-спасательных работ в Одессе Работа мастер аварийно-спасательных работ в Харькове Резюме мастер аварийно-спасательных работ в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: маляр строительный 3-го разряда
Должностная инструкция: маляр строительный 4-го разряда
Должностная инструкция: маляр строительный 5-го разряда
Должностная инструкция: маляр строительный 6-го разряда
Должностная инструкция: маникюрша
Должностная инструкция: маркетолог
Должностная инструкция: маркетолог
Должностная инструкция: маркировщик
Должностная инструкция: маслодел 2-го разряда
Должностная инструкция: маслодел 3-го разряда
Должностная инструкция: маслодел 4-го разряда
Должностная инструкция: маслодел-мастер 5-го разряда
Должностная инструкция: массажист
Должностная инструкция: мастер
Должностная инструкция: мастер аварийно-спасательного отряда
Должностная инструкция: мастер аварийно-спасательных работ
Должностная инструкция: мастер аварийно-спасательных, судоподъемных, подводно-технических и других специальных работ
Должностная инструкция: мастер газифицированной котельной
Должностная инструкция: мастер контрольного участка, цеха
Должностная инструкция: мастер педикюра
Должностная инструкция: мастер по ремонту
Должностная инструкция: мастер погрузочно-разгрузочных работ
Должностная инструкция: мастер производственного обучения
Должностная инструкция: мастер строительных и монтажных работ
Должностная инструкция: мастер участка
Должностная инструкция: мастер участка основного производства
Должностная инструкция: мастер-приемщик СТО
Должностная инструкция: матрос-спасатель
Должностная инструкция: матрос-спасатель базы отдыха
Должностная инструкция: машинист (кочегар) котельной 3-го разряда
Должностная инструкция: машинист (кочегар) котельной 4-го разряда
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу