Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «кассир». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Финансовые специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: кассир на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Финансовые специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: кассир (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ КАСИРА


I. Загальні положення
 1. Ця посадова інструкція визначає статус, функціональні обов'язки, права і відповідальність Касира.
 2. Касир належить до професійної групи «Технічні службовці», э штатним співробітником (підрозділу, групи _______________) підприємства, та призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора підприємства у встановленому трудовим законодавством порядку за поданням Головного бухгалтера.
 3. Касир підкоряється безпосередньо __________________(Головному бухгалтеру).
 4. Кваліфікаційні вимоги:
  4.1. Старший касир: неповна базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або загальна середня освіта та професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією касира не менше 1 року.
  Касир: повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта або професійне навчання на виробництві, без вимог до стажу роботи.
  4.2. Касир повинен знати:
  - правила документообороту і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві, нормативно-правові акти щодо ведення касових операцій, обліку цінних паперів;
  - організацію процесу взаємодії працівників свого структурного підрозділу;
  - порядок ведення внутрішнього обліку і подачі звітності в рамках своїх функціональних обов'язків;
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки

Касир:
 1. Здійснює операції, пов’язані з прийманням та видаванням готівкових грошових коштів через касу підприємства, зберігає всі прийняті цінності.
 2. Одержує в установах банку готівку, здійснює записи в касовій книзі операцій одержання і видавання готівки за кожним прибутковим касовим ордером і видатковим документом в день їх надходження або видавання.
 3. Перевіряє наявність і достовірність підпису головного бухгалтера, а на видаткових документах — дозвільного напису керівника або уповноважених ним осіб, наявність всіх інших реквізитів на прибуткових касових ордерах та видаткових документах, а також зазначених у цих документах додатків (заяви, накладні, рахунки, довідки та ін.). Повертає документи в бухгалтерію для відповідного оформлення у випадку недодержання хоча б однієї з перелічених вимог.
 4. Підписує прибуткові касові ордери та видаткові документи відразу після одержання або видавання по них готівки, а на доданих до них документах ставить штамп «Сплачено».
 5. Видає квитанцію особі, яка здала готівку в касу. Ставить штамп «Депоновано» або робить відповідний запис в платіжній відомості біля прізвищ осіб, яким не здійснені в установлений термін виплати, пов’язані з оплатою праці, складає реєстр депонованих сум, в платіжній відомості вказує фактично виплачену суму і суму, яка підлягає депонуванню, звіряє ці суми з загальним підсумком по платіжній відомісті та ставить свій підпис.
 6. Виписує видатковий касовий ордер на фактично видану по платіжній відомісті суму, передає його для реєстрації.
 7. Щоденно в кінці робочого дня виводить залишок грошових коштів у касі підприємства та передає у бухгалтерію підприємства звіт касира (копію записів в касовій книзі) разом з прибутковими касовими ордерами і видатковими документами під розпис особи, яка здійснює контроль за веденням касових операцій.
 8. Виконує інші обов’язки зі збереження в касі грошових документів, цінних паперів тощо
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


III. Права

Касир має право:
 1. Візувати облікові документи в межах своєї компетенції.
 2. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню робіт та усунення виявлених недоліків.
 3. Ознайомлюватися з планами розвитку підприємства, що стосуються його діяльності, документами керівництва щодо кадрової політіки, трудовіх відносин та критеріїв оцінки якості виконання посадових обов'язків робитниками.
 4. Вимагати та оперативно отримувати документи, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків та завдань.
 5. Вимагати від керівників свого структурного підрозділу реалізації прав, що передбачені цією інструкцією, для кваліфікованого виконання своїх обов'язків та сприянні у їх виконанні.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Касир несе відповідальність за:
 1. порушення правил техніки безпеки, протипожежних, санітарних та інших правил, які утворюють загрозу діяльності підприємства, його працівникам.
 2. не дотримання трудової і виконавської дисципліни.
 3. невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків згідно цієї інструкції в межах, визначених чинним трудовим законодавством України.
 4. спричинення прямого матеріального збитку підприємству, також як і за дії (або бездіяльність), що привели до такого матеріального збитку.
 5. правопорушення, вчинені в процесі своєї трудової діяльності в межах, визначених чинним адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством України.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


V. Умови роботи

 1. Режим роботи Касира визначається відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених на підприємстві та трудовим договором (контрактом)
 2. _________________________________________________________________.
 3. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция кассира (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 51 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа кассир Резюме кассир Работа кассир в Киеве Резюме кассир в Киеве Работа кассир в Днепре Резюме кассир в Днепре Работа кассир во Львове Резюме кассир во Львове Работа кассир в Одессе Резюме кассир в Одессе Работа кассир в Харькове Резюме кассир в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: кровельщик стальных кровель 5-го разряда
Должностная инструкция: крупье
Должностная инструкция: культорганизатор
Должностная инструкция: куратор отдела регистрации
Должностная инструкция: курьер
Должностная инструкция: кухонный повар
Должностная инструкция: кухонный работник
Должностная инструкция: кучер
Должностная инструкция: казначей отдела казначейства
Должностная инструкция: калькулятор
Должностная инструкция: калькулятор
Должностная инструкция: каменщик 2-го разряда
Должностная инструкция: каменщик 3-го разряда
Должностная инструкция: каменщик 4-го разряда
Должностная инструкция: кассир
Должностная инструкция: кассир
Должностная инструкция: кассир билетной кассы
Должностная инструкция: кассир предприятия торговли
Должностная инструкция: кассир салона сотовой связи
Должностная инструкция: кассир торгового зала
Должностная инструкция: кастелянша
Должностная инструкция: киномеханик
Должностная инструкция: киномеханик I категории
Должностная инструкция: киномеханик II категории
Должностная инструкция: киномеханик III категории
Должностная инструкция: кладовщик
Должностная инструкция: кладовщик
Должностная инструкция: кладовщик
Должностная инструкция: кладовщик медицинского учреждения
Должностная инструкция: классный воспитатель
Должностная инструкция: классный руководитель общеобразовательного учреждения
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу