Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «завідуючий складом». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «ЗЕД-спеціальності, склад».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: завідуючий складом на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «ЗЕД-спеціальності, склад». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: завідуючий складом (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУЮЧОГО СКЛАДОМ


I. Загальні положення
 1. Дійсна посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність завідуючого складом.
 2. Завідуючий складом призначається на посаду і звільняється з посади у порядку, встановленому чинним трудовим законодавством України, наказом директора гіпермаркету.
 3. Безпосередньо підпорядковується директору гіпермаркету, комерційним директорам.
 4. На посаду завідуючого складом призначаються особи, які мають базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) і стаж роботи за професією не менше 1 року або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта і стаж роботи за професією комірника не менше 2 років.
 5. За відсутності завідуючого складом його обов'язки виконує заступник завідуючого складом.
 6. Завідуючий складом зобов’язаний знати:
  - положення, інструкції та інші керівні матеріали і нормативні документи з організації та ведення складського господарства; номенклатуру, сортамент матеріальних цінностей, що зберігаються, їх властивості і призначення;
  - стандарти і технічні умови на товарно-матеріальні цінності;
  - види, розмір, марки, сортність та інші якісні характеристики товарно-матеріальних цінностей і норм їх витрат;
  - організацію вантажно-розвантажувальних робіт;
  - правила і порядок зберігання і складування товарно-матеріальних цінностей, положення та інструкції про їх облік, правила комплектування партій різних матеріальних цінностей за технологічними документами;
  - способи зберігання речей, продукції і сировини від псування під час розвантаження, навантаження і утримання на складі;
  - правила застосування складського вимірювального інструменту, пристроїв, механізмів і способи перевірки їх на придатність до роботи;
  - правила проведення інвентаризацій;
  - правила безпечного зберігання і переміщення токсичних, пожежно- і вибухонебезпечних матеріалів;
  - правила експлуатації обчислювальної техніки;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку;
  - основи трудового законодавства.
  - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту під час зберігання і переміщення матеріалів та утримання службових приміщень.
  - документообіг: акти прийому товару, його якості, оформлення придбання товару по безготівковому розрахунку, оформлення товару на доставку, умови та процедуру повернення товару постачальнику та його рівноцінного обміну, відповідальне зберігання.
  - права, обов'язки, режим роботи.
  - правила внутрішнього трудового розпорядку, правила і норми охорони праці, правила техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни, протипожежної безпеки, цивільної оборони.
 7. Для виконання обов’язків та реалізації прав завідуючий складом взаємодіє з:
  - Торговим персоналом гіпермаркету в цілому;
  - Асистентами начальників відділів;
  - Транспортним відділом;
  - Відділом зовнішньоекономічної діяльності;
  - Відділом доставки;
  - Відділом прийому товару;
  - Відділом комплектації;
  - Постачальниками.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Планує діяльність складу згідно графіків постачання вітчизняних та зарубіжних товарно-матеріальних цінностей.
 2. Керує роботами комірників, які здійснюють приймання товарно-матеріальних цінностей, що надходять від постачальників, їх зберігання на складі і відпуск, розміщення з урахуванням найбільш раціонального використання складських площ, полегшення і прискорення пошуку необхідних матеріалів, інвентарю тощо.
 3. Забезпечує зберігання складованих товарно-матеріальних цінностей, додержання режимів зберігання, контролює ведення обліку складських операцій.
 4. Забезпечує додержання правил оформлення і здавання прибутково-видаткових документів, складає встановлену звітність.
 5. Контролює складання дефектних відомостей на браковані товари вітчизняного та імпортного постачальника, актів на їх ремонт і списання, а також на недостачу і псування товарно-матеріальних цінностей.
 6. Організує проведення вантажно-розвантажувальних робіт комірниками та вантажниками на складі з додержанням правил і норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту, зберігання і своєчасне повернення постачальникам вантажного реквізиту.
 7. Контролює ведення обліку наявних на складі матеріальних цінностей і звітну документацію про їх рух. Бере участь у проведенні інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей.
 8. Організує навчання персоналу складу, забезпечує його планомірну роботу та трудову дисципліну в колективі.
 9. Стежить за наявністю і справністю протипожежних засобів, санітарним станом приміщень, обладнання та інвентарю на складі і забезпечує їх своєчасний ремонт.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


III. Права

Завідуючий складом має право:
 1. Ознайомлюватися з рішеннями керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва відділу та гіпермаркету пропозиції по вдосконаленню роботи складу.
 3. У межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки, які були виявлені та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Порушувати питання про зміну розміру оплати праці підлеглим співробітникам.
 5. Вносити пропозиції керівництву гіпермаркету щодо застосування заходів дисциплінарної та матеріальної відповідальності до працівників.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Завідуючий складом несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, які передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, що визначені чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, що визначені чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Як матеріально-відповідальна особа за завдання матеріальної шкоди – в межах, що визначені чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. За розголошення комерційної таємниці.
 5. За невиконання наказів, розпоряджень безпосереднього керівництва й адміністрації підприємства.
 6. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної безпеки і техніки безпеки, які встановлені на підприємстві.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція завідуючого складом (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 53 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота завідуючий складом Резюме завідуючий складом Робота завідуючий складом в Києві Резюме завідуючий складом в Києві Робота завідуючий складом в Дніпрі Резюме завідуючий складом в Дніпрі Робота завідуючий складом у Львові Резюме завідуючий складом у Львові Робота завідуючий складом в Одесі Резюме завідуючий складом в Одесі Робота завідуючий складом в Харкові Резюме завідуючий складом в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы)
Посадова інструкція: заведующий общим отделом администрации города
Посадова інструкція: заведующий кабинетом медицинской статистики
Посадова інструкція: заведующий кафедрой
Посадова інструкція: заведующий кафедрой
Посадова інструкція: заведующий лабораторией
Посадова інструкція: заведующий лабораторией вычислительной техники
Посадова інструкція: заведующий медпунктом
Посадова інструкція: заведующий научно-исследовательским отделом института
Посадова інструкція: заведующий предприятием общественного питания
Посадова інструкція: заведующий районным методическим кабинетом
Посадова інструкція: заведующий реанимационно-консультативного центра (РКЦ)
Посадова інструкція: заведующий редакционно-издательским отделом
Посадова інструкція: заведующий складом
Посадова інструкція: заведующий складом
Посадова інструкція: заведующий складом
Посадова інструкція: заведующий складом готовой продукции отдела сбыта
Посадова інструкція: заведующий складом торгового предприятия
Посадова інструкція: заведующий фотолабораторией
Посадова інструкція: закройщик 6-го разряда
Посадова інструкція: заместитель декана факультета
Посадова інструкція: заместитель директора по капитальному строительству
Посадова інструкція: заместитель директора по управлению персоналом
Посадова інструкція: заместитель начальника ВЭД
Посадова інструкція: зарядчик огнетушителей
Посадова інструкція: засольщик шкур 3-го разряда
Посадова інструкція: засольщик шкур 5-го разряда
Посадова інструкція: заместитель генерального директора по качеству
Посадова інструкція: заместитель генерального директора предприятия торговли
Посадова інструкція: заместитель генерального директора по технической части предприятия торговли
Посадова інструкція: заместитель главы администрации города
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу