Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «завідуючий підприємством громадського харчування». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Топ-менеджери».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: завідуючий підприємством громадського харчування на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Топ-менеджери». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: завідуючий підприємством громадського харчування (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ


I. Загальні положення
 1. Завідувач підприємства громадського харчування належить до професійної групи "Керівники".
 2. Призначення на посаду завідувача підприємства громадського харчування та звільнення з неї здійснюється ________________________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
 3. Завідувач підприємства громадського харчування підпорядковується безпосередньо ______________.
 4. ______________________________________________________________________.
 5. ______________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки

Завідувач підприємства громадського харчування:
 1. Керує виробничо-господарською діяльністю підприємства харчування.
 2. Координує роботу цехів, дільниць та інших виробничих підрозділів, спрямовує їх діяльність на забезпечення високої якості виготовляння страв та високого рівня обслуговування споживачів.
 3. Організує своєчасне постачання підприємства продовольчими товарами та матеріальними ресурсами.
 4. Забезпечує високий рівень ефективності виробництва, впровадження нової техніки та технології, прогресивних форм обслуговування, організації праці, систематичне розроблення та впровадження заходів щодо раціонального використання трудових, матеріальних та фінансових ресурсів.
 5. Створює умови для прибуткової діяльності підприємства в конкурентному середовищі.
 6. Організує роботу з атестації та раціоналізації робочих місць.
 7. Аналізує та реалізує пропозиції щодо впровадження передового вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи підприємств харчування.
 8. Відповідає за використання персоналу з урахуванням кваліфікації, досвіду роботи працівників, раціонального розподілу праці.
 9. Організує планування, облік, складання та своєчасне подання звітності про фінансово-господарську діяльність підприємства.
 10. Організує систематичний контроль за якістю виготовляння страв, вивченням попиту споживачів на продукцію підприємства харчування, організацією обслуговування споживачів, станом трудової та виробничої дисципліни, додержанням правил і норм охорони праці, санітарно-технічним станом підприємства, своєчасним проходженням працівниками в установленому порядку медичного огляду.
 11. ____________________________________________________________________________.
 12. ____________________________________________________________________________.


III. Права
Завідувач підприємства громадського харчування має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень генерального керівника (власника), що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд генерального керівника (власника) пропозиції щодо покращання діяльності підприємства.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти генеральному керівнику (власнику) про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від генерального керівника (власника) забезпечення організаційно-технічних умов та оформлення документів, необхідних для виконання посадових обов'язків.
 6. Вимагати та отримувати від керівників структурних підрозділів підприємства та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання посадових обов'язків.
 7. В межах своєї компетенції затверджувати, підписувати та візувати документи.
 8. Самостійно розпоряджатися ввіреними йому матеріальними цінностями.
 9. ______________________________________________________________________________.
 10. ______________________________________________________________________________.


IV. Відповідальність
Завідувач підприємства громадського харчування несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _______________________________________________________________________________.
 5. _______________________________________________________________________________.


V. Завідувач підприємства громадського харчування повинен знати:

 1. Чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність.
 2. Нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування закладів харчування.
 3. Правові засади забезпечення належної якості та безпеки харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів та порядок вилучення з обігу таких, що не відповідають установленим вимогам.
 4. Категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції.
 5. Види та типи технологічного обладнання.
 6. Технологію приготування їжі.
 7. Основи маркетингу та менеджменту в організації виробництва та реалізації продукції закладів харчування.
 8. Встановлені в законодавчому порядку форми розрахунків із споживачами.
 9. Порядок організації бухгалтерського обліку та звітності.
 10. Основи трудового законодавства.
 11. Форми та методи організації та оплати праці.
 12. Основи етики, естетики і психології в роботі із споживачами в закладах харчування.
 13. Основи конфліктології.
 14. Правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії і гігієни.
 15. _________________________________________________________________________________.
 16. _________________________________________________________________________________.


VI. Кваліфікаційні вимоги

 1. Повна або базова вища освіта (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", "Харчова технологія та інженерія" (спеціальність "Технологія харчування"). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спеціальністю в закладах харчування: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра та молодшого спеціаліста - не менше 3 років.
 2. _________________________________________________________________


VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

 1. За відсутності завідувача підприємства громадського харчування його обов'язки виконує заступник (за відсутності останнього - особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.
 2. Для виконання обов'язків та реалізації прав завідувач підприємства громадського харчування взаємодіє:
  - _______________________________________________________________.
  - _______________________________________________________________.
  2.1.З ________________ з питань:
  ________________________________________________________________.
  2.2.З ________________ з питань:
  ________________________________________________________________.
УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція завідувача підприємства громадського харчування (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 147 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота завідуючий підприємством громадського харчування Резюме завідуючий підприємством громадського харчування Робота завідуючий підприємством громадського харчування в Києві Резюме завідуючий підприємством громадського харчування в Києві Робота завідуючий підприємством громадського харчування в Дніпрі Резюме завідуючий підприємством громадського харчування в Дніпрі Робота завідуючий підприємством громадського харчування у Львові Резюме завідуючий підприємством громадського харчування у Львові Робота завідуючий підприємством громадського харчування в Одесі Резюме завідуючий підприємством громадського харчування в Одесі Робота завідуючий підприємством громадського харчування в Харкові Резюме завідуючий підприємством громадського харчування в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: заведующий отделом культуры
Посадова інструкція: заведующий хозяйством
Посадова інструкція: заведующий хозяйством
Посадова інструкція: заведующий хозяйством структурного подразделения предприятия
Посадова інструкція: заведующий общежитием
Посадова інструкція: заведующий экспедицией
Посадова інструкція: заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы)
Посадова інструкція: заведующий общим отделом администрации города
Посадова інструкція: заведующий кабинетом медицинской статистики
Посадова інструкція: заведующий кафедрой
Посадова інструкція: заведующий кафедрой
Посадова інструкція: заведующий лабораторией
Посадова інструкція: заведующий лабораторией вычислительной техники
Посадова інструкція: заведующий медпунктом
Посадова інструкція: заведующий научно-исследовательским отделом института
Посадова інструкція: заведующий предприятием общественного питания
Посадова інструкція: заведующий районным методическим кабинетом
Посадова інструкція: заведующий реанимационно-консультативного центра (РКЦ)
Посадова інструкція: заведующий редакционно-издательским отделом
Посадова інструкція: заведующий складом
Посадова інструкція: заведующий складом
Посадова інструкція: заведующий складом
Посадова інструкція: заведующий складом готовой продукции отдела сбыта
Посадова інструкція: заведующий складом торгового предприятия
Посадова інструкція: заведующий фотолабораторией
Посадова інструкція: закройщик 6-го разряда
Посадова інструкція: заместитель декана факультета
Посадова інструкція: заместитель директора по капитальному строительству
Посадова інструкція: заместитель директора по управлению персоналом
Посадова інструкція: заместитель начальника ВЭД
Посадова інструкція: зарядчик огнетушителей
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу