Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «медичний реєстратор амбулаторно-поліклінічного закладу». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Медичні спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: медичний реєстратор амбулаторно-поліклінічного закладу на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Медичні спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: медичний реєстратор амбулаторно-поліклінічного закладу (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕДИЧНОГО РЕЄСТРАТОРА АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНОГО ЗАКЛАДУ


I. Загальні положення
 1. Метою діяльності медичного реєстратора є направлення пацієнтів до лікарських кабінетів з регулюванням потоку відвідувачів та ведення необхідної медичної документації.
 2. Призначається на посаду та звільняється з посади керівником лікувально-профілактичного закладу відповідно до чинного законодавства.
 3. У своїй роботі керується чинним законодавством України про охорону здоров’я, Кодексом законів про працю України та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я та організацію амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню.
 4. Повинен знати:
  - Чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню.
  - Основи права в медицині.
  - Права, обов’язки та відповідальність медичного реєстратора.
  - Інформацію про режим роботи лікарів усіх спеціальностей на всі дні тижня із зазначенням часу прийому та номера кабінету.
  - Правила виклику лікаря додому та порядок попереднього запису на прийом до лікарів.
  - Правила оформлення медичної документації.
  - Інформацію про адреси аптек, поліклінік, стаціонарів, які надають екстрену допомогу населенню у вечірні та нічні часи, вихідні та святкові дні.
  - Інформацію про порядок роботи поліклініки.
  - Правила підготовки до обстежень (аналізу крові, рентгеноскопії, рентгенографії тощо).
  - Правила внутрішнього трудового розпорядку поліклініки.
  - Правила охорони праці та протипожежного захисту.
  - Правила користування апаратурою та обладнаннями.
  - Правила медичної деонтології.
  - Основи здорового способу життя.
  - Основи диспансеризації нас зелення.
  - Тактику дій при загрозі терористичного акту.
 5. На посаду медичного реєстратора призначається особа, яка має повну або базову загальну середню освіту та пройшла підготовку на робочому місці. Без вимог до стажу роботи.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки

Медичний реєстратор зобов’язаний:
 1. Працювати згідно з графіком, затвердженим адміністрацією поліклініки.
 2. Готувати перед амбулаторним прийомом пацієнтів : графік роботи лікарів, талони на прийом до лікаря, журнали виклику лікарів додому, іншу медичну документацію.
 3. Регулювати потік потік пацієнтів шляхом забезпечення позачергового прийому пацієнтів, які мають на це право.
 4. Забезпечувати своєчасний відбір та доставку медичної документації з реєстратури до кабінетів лікарів.
 5. Забезпечувати збереження медичної документації в реєстратурі.
 6. Виконувати правила збереження та сортування амбулаторних карт.
 7. Реєструвати виклики лікарів додому.
 8. Надавати відвідувачам поліклініки довідки щодо порядку роботи закладу, про час і місце прийому лікарів.
 9. Оформлювати довідки та листки тимчасової непрацездатності, вести їх реєстрацію та облік.
 10. Дотримуватись у роботі правил деонтології.
 11. Забезпечувати конфіденційність інформації про пацієнтів.
 12. Працювати у спеціальному медичному одязі. Не палити під час виконання службових обов’язків.
 13. Щорічно проходити профілактичні, медичні огляди та робити профілактичні щеплення.
 14. Використовувати правила внутрішнього трудового розпорядку, дотримуватись інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки, правил профілактики професійних захворювань.
 15. _________________________________________________________________.
 16. _________________________________________________________________.


III. Права

Медичний реєстратор має право :
 1. Одержувати інструктивну та методичну інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків.
 2. Брати участь у нарадах з питань оцінки своєї роботи.
 3. Бути захищеним від професійних захворювань та заражень. Вимагати забезпечення засобами індивідуального захисту для профілактики професійних захворювань та заражень.
 4. Вимагати від адміністрації забезпечення робочого місця необхідним обладнанням, устаткуванням та канцтоварами для виконання службових обов’язків
 5. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи, впровадження нових форм та методів обслуговування хворих.
 6. На правовий та соціальний захист.
 7. Віддавати розпорядження підпорядкованому молодшому медичному персоналу та контролювати його роботу.
 8. Вимагати від пацієнтів дотримання правил внутрішнього розпорядку закладу.
 9. Оволодівати суміжною спеціальністю
 10. Працювати за сумісництвом.
 11. На тарифну відпустку.
 12. _________________________________________________________________.
 13. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність
 1. Медичний Реєстратор несе відповідальність за свою діяльність у відповідності до чинного законодавства та нормативно - правових актів, що визначають діяльність системи охорони здоров’я та організацію амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню.
 2. Робота реєстратора медичного оцінюється головною медичною сестрою закладу відповідно до показників діяльності та виконання ним своїх службових обов’язків.
 3. _________________________________________________________________.
 4. _________________________________________________________________.


V. Взаємовідносини
 1. У своїй діяльності медичний реєстратор безпосередньо підпорядковується головній медичній сестрі поліклініки ( старшому реєстратору).
 2. У межах закладу медичний реєстратор має зв’язки з:
  - адміністрацією, бухгалтерією, відділом кадрів, діагностичною службою, лікарями – спеціалістами поліклініки;
  - комісією з контролю якості роботи, комісією з профілактики внутрішньо лікарняної інфекції, відділенням профілактики, протираковою комісією, протитуберкульозною комісією, службою охорони праці, господарською частиною, відділом мед статистики, профспілковим комітетом.
 3. За межами закладу медичний реєстратор має професійні зв’язки зі стаціонарними відділеннями, санепідемстанцією, центром профілактики СНІДу, станцією швидкої медичної допомоги, аптеками, медичною бібліотекою.
 4. У разі відсутності медичного реєстратора його обов’язки виконує реєстратор, з яким він працює за принципом взаємозамінності.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція медичного реєстратора амбулаторно-поліклінічного закладу (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 55 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота медичний реєстратор амбулаторно-поліклінічного закладу Резюме медичний реєстратор амбулаторно-поліклінічного закладу Робота медичний реєстратор амбулаторно-поліклінічного закладу в Києві Резюме медичний реєстратор амбулаторно-поліклінічного закладу в Києві Робота медичний реєстратор амбулаторно-поліклінічного закладу в Дніпрі Резюме медичний реєстратор амбулаторно-поліклінічного закладу в Дніпрі Робота медичний реєстратор амбулаторно-поліклінічного закладу у Львові Резюме медичний реєстратор амбулаторно-поліклінічного закладу у Львові Робота медичний реєстратор амбулаторно-поліклінічного закладу в Одесі Резюме медичний реєстратор амбулаторно-поліклінічного закладу в Одесі Робота медичний реєстратор амбулаторно-поліклінічного закладу в Харкові Резюме медичний реєстратор амбулаторно-поліклінічного закладу в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: медицинская сестра по стоматологии
Посадова інструкція: медицинская сестра кабинета лечебной физкультуры
Посадова інструкція: медицинская сестра кабинета пропаганды здорового образа жизни
Посадова інструкція: медицинская сестра кабинета функциональных исследований
Посадова інструкція: медицинская сестра кабинета функциональной диагностики
Посадова інструкція: медицинская сестра кабинета централизованного учета ежегодной диспансеризации
Посадова інструкція: медицинская сестра подросткового кабинета
Посадова інструкція: медицинская сестра плавательного бассейна
Посадова інструкція: медицинская сестра стоматологического кабинета
Посадова інструкція: медицинская сестра физиотерапевтического отделения (кабинета)
Посадова інструкція: медицинская сестра хирургического кабинета
Посадова інструкція: медицинская сестра централизованной стерилизационной
Посадова інструкція: медицинская сестра централизованной стерилизационной
Посадова інструкція: медицинская сестра цехового врачебного участка
Посадова інструкція: медицинский регистратор
Посадова інструкція: медицинский регистратор амбулаторно-поликлинического заведения
Посадова інструкція: медицинский регистратор, оформляющий медицинские документы
Посадова інструкція: медицинский регистратор, работающий по помощи на дому
Посадова інструкція: медицинский статистик
Посадова інструкція: медицинский статистик
Посадова інструкція: медицинский регистратор, работающий в "столе справок"
Посадова інструкція: менеджер
Посадова інструкція: менеджер (управляющего) по связям с общественностью
Посадова інструкція: менеджер отдела маркетинговых проектов
Посадова інструкція: менеджер отдела проектов
Посадова інструкція: менеджер отдела прямых продаж
Посадова інструкція: менеджер гостиницы
Посадова інструкція: менеджер по административной деятельности
Посадова інструкція: менеджер по выдаче кредитов
Посадова інструкція: менеджер по информации
Посадова інструкція: менеджер по логистике
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу