Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «менеджер з адміністративної діяльності ». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Керуючі спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: менеджер з адміністративної діяльності на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Керуючі спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: менеджер з адміністративної діяльності (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕНЕДЖЕРА З АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


I. Загальні положення
 1. Посада "Менеджер з адміністративної діяльності" відноситься до категорії "Керівники".
 2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта напряму підготовки "Адміністративний менеджмент" (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна вища освіта (магістр, спеціаліст), стаж роботи за фахом - не менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом "Адміністративний менеджмент".
 3. Знає та застосовує у діяльності:
  - Законодавчі та нормативно-правові акти;
  - Систему і організацію діловодства та ведення архівної справи;
  - Систему організації контролю за виконанням документів;
  - Систему роботи з персоналом;
  - Управлінські технології;
  - Перспективи технічного, економічного і соціального розвитку галузі;
  - Профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства, установи, організації;
  - Ділову українську мову;
  - Правила ділового етикету та спілкування;
  - Основи адміністративного, стратегічного, проектного та кадрового менеджменту,зв'язків з громадськістю, соціальної психології, педагогіки, соціології та економіки праці, трудового законодавства;
  - Інструментальні засоби сучасного офісу (інформаційні технології та засоби оргтехніки);
  - Правила і розпорядок захисту персоналу та об'єктів господарювання;
  - Правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.
 4. Менеджер з адміністративної діяльності призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).
 5. Менеджер з адміністративної діяльності підпорядковується безпосередньо ___________________.
 6. _____________________________________________________________________.
 7. _____________________________________________________________________.


II. Завдання та обов' язки

Менеджер з адміністративної діяльності :
 1. Здійснює керівництво діяльністю адміністративної служби підприємства, установи, організації та несе персональну відповідальність перед керівництвом за виконання покладених на нього обов'язків.
 2. Очолює та організовує роботу щодо забезпечення діяльності підприємства внутрішнім адміністративним координуванням та інформаційними зв'язками.
 3. Формує інформаційно-комунікативну інфраструктуру підприємства, установи, організації.
 4. Розподіляє обов'язки між структурними підрозділами служби чи її працівниками, спрямовує, координує та контролює їх роботу.
 5. Подає пропозиції керівництву щодо структури адміністративної служби.
 6. Вживає заходів щодо вдосконалення форм і методів роботи персоналу.
 7. Організовує, регулює та контролює проведення інформаційно-аналітичної роботи підприємства, установи, організації.
 8. Розробляє аналітичні, довідкові та інші матеріали з питань, що стосуються діяльності підприємства, установи, організації в межах своєї компетенції.
 9. Готує аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, звіти на основі аналізу показників розвитку підприємства, установи, організації або підпорядкованого структурного підрозділу.
 10. Разом з керівниками структурних підрозділів бере участь у розробленні перспективних та поточних планів відповідно до загальної стратегії розвитку підприємства, установи, організації.
 11. Проводить моніторинг ефективності обраної стратегії, на основі якого розробляє рекомендації щодо перспектив розвитку підприємства, установи, організації та їх структурних підрозділів.
 12. Бере участь у формуванні заходів щодо визначення корпоративної стратегії підприємства, установи, організації та в межах наданих йому повноважень контролює її виконання.
 13. Осуществляет руководство подчиненными сотрудниками.
 14. У межах делегованих повноважень контролює стан організаційно-розпорядчої діяльності в організації та структурних підрозділах.
 15. Бере участь в організації комплексу заходів щодо забезпечення захисту персоналу.
 16. Бере участь у формуванні кадрової політики підприємства, установи, організації та контролює дієздатність персоналу.
 17. Разом з керівниками структурних підрозділів розробляє посадові інструкції і правила внутрішнього трудового розпорядку, вживає заходів щодо забезпечення відповідних умов праці на робочих місцях.
 18. Разом з керівниками інших структурних підрозділів розробляє та організовує роботу з упровадження внутрішніх та зовнішніх стандартів ділових документів.
 19. У межах своєї компетенції або за дорученням керівника представляє підприємство, установу, організацію в усіх органах, установах, організаціях, засобах масової інформації, здійснює зв'язки з керівниками органів
  державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, із фізичними особами, а також у взаємовідносинах із зарубіжними партнерами.
 20. У межах своїх повноважень видає розпорядження і доручення, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками, підписує та візує документи.
 21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.
 22. Очолює та організовує роботу з підготовки та проведення заходів за участю керівництва.
 23. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.
 24. _____________________________________________________________________.
 25. _____________________________________________________________________.


III. Права

Менеджер з адміністративної діяльності має право:
 1. Вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.
 2. Отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.
 3. Вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.
 4. Має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.
 5. Знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.
 6. Запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.
 7. Підвищувати свою професійну кваліфікацію.
 8. Повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності, і вносити пропозиції щодо їх усунення.
 9. Ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.
 10. _____________________________________________________________________.
 11. _____________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Менеджер з адміністративної діяльності несе відповідальність за:
 1. Невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.
 2. Недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 3. Розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.
 4. Невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.
 5. Правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.
 6. Завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.
 7. Неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.
 8. _____________________________________________________________________.
 9. _____________________________________________________________________.УЗГОДЖЕНО:
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Керівник
юридичного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція менеджера з адміністративної діяльності (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 16 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота менеджер з адміністративної діяльності Резюме менеджер з адміністративної діяльності Робота менеджер з адміністративної діяльності в Києві Резюме менеджер з адміністративної діяльності в Києві Робота менеджер з адміністративної діяльності в Дніпрі Резюме менеджер з адміністративної діяльності в Дніпрі Робота менеджер з адміністративної діяльності у Львові Резюме менеджер з адміністративної діяльності у Львові Робота менеджер з адміністративної діяльності в Одесі Резюме менеджер з адміністративної діяльності в Одесі Робота менеджер з адміністративної діяльності в Харкові Резюме менеджер з адміністративної діяльності в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: медицинская сестра централизованной стерилизационной
Посадова інструкція: медицинская сестра цехового врачебного участка
Посадова інструкція: медицинский регистратор
Посадова інструкція: медицинский регистратор амбулаторно-поликлинического заведения
Посадова інструкція: медицинский регистратор, оформляющий медицинские документы
Посадова інструкція: медицинский регистратор, работающий по помощи на дому
Посадова інструкція: медицинский статистик
Посадова інструкція: медицинский статистик
Посадова інструкція: медицинский регистратор, работающий в "столе справок"
Посадова інструкція: менеджер
Посадова інструкція: менеджер (управляющего) по связям с общественностью
Посадова інструкція: менеджер отдела маркетинговых проектов
Посадова інструкція: менеджер отдела проектов
Посадова інструкція: менеджер отдела прямых продаж
Посадова інструкція: менеджер гостиницы
Посадова інструкція: менеджер по административной деятельности
Посадова інструкція: менеджер по выдаче кредитов
Посадова інструкція: менеджер по информации
Посадова інструкція: менеджер по логистике
Посадова інструкція: менеджер по логистике
Посадова інструкція: менеджер по маркетингу
Посадова інструкція: менеджер по обучению и развитию
Посадова інструкція: менеджер по выдаче кредитов
Посадова інструкція: менеджер по оптовым продажам
Посадова інструкція: менеджер по перевозкам
Посадова інструкція: менеджер по персоналу
Посадова інструкція: менеджер по персоналу отдела кадров
Посадова інструкція: менеджер по снабжению
Посадова інструкція: менеджер по снабжению
Посадова інструкція: менеджер по приему частных и коммерческих объявлений
Посадова інструкція: менеджер по продажам
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу