Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «головний інженер підприємства житлового господарства». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Топ-менеджери».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: головний інженер підприємства житлового господарства на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Топ-менеджери». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: головний інженер підприємства житлового господарства (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО ІНЖЕНЕРА ПІДПРИЄМСТВА (ОРГАНІЗАЦІЇ) ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА


I. Загальні положення
 1. Головний інженер підприємства (організації) житлового господарства належить до професійної групи "Керівники".
 2. Призначення на посаду головного інженера підприємства (організації) житлового господарства та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням ______________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
 3. Головний інженер підприємства (організації) житлового господарства повинен знати:
  - Законодавчі і нормативні акти з питань житлової політики в Україні;
  - Постанови, розпорядження державних органів та інші керівні матеріали щодо діяльності житлового підприємства (організації);
  - Правила і норми технічної експлуатації житлового фонду;
  - Досвід роботи передових житлових організацій;
  - Економіку та організацію виробництва, праці й управління;
  - Основи трудового законодавства;
  - Правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 4. На посаду головного інженера підприємства (організації) житлового господарства призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст), післядипломну освіту в галузі управління та стаж роботи за професією керівників нижчого рівня не менше 5 років..
 5. Головний інженер підприємства (організації) житлового господарства безпосередньо підпорядковується _________________________.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Забезпечує збереженість і правильність технічної експлуатації житлового фонду, нежилих будинків і споруд та встановленого у них устаткування на закріпленій за житловим підприємством (організацією) території.
 2. Організовує періодичне обстеження житлового фонду для визначення технічного стану та рівня благоустрою житлових будинків, виявлення квартир і житлових будинків, непридатних для проживання, технічного стану інженерного обладнання будинків, вживає заходів щодо ліквідації виявлених недоліків.
 3. Затверджує графіки профілактичних оглядів будинків і квартир, контролює їх виконання.
 4. Розробляє річні і перспективні плани ремонту жилих будинків та інженерного обладнання, визначає об'єкти ремонту і забезпечує розроблення щодо них необхідної технічної документації, організовує виконання цих планів.
 5. Здійснює контроль за проведенням робіт з ремонту житлового фонду, їх якістю та технологічною послідовністю.
 6. Приймає роботи та оформляє акти про їх виконання.
 7. Бере участь у роботі комісії з приймання в експлуатацію нових будинків і будинків після ремонту й реконструкції.
 8. Забезпечує своєчасну і якісну підготовку житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий і весняно-літній періоди.
 9. Контролює справність і збереженість інженерного обладнання і контрольно-вимірювальних приладів.
 10. Розробляє і організовує заходи щодо економії і раціонального використання води, тепла й електроенергії.
 11. Організовує і контролює виконання робіт за замовленнями населення.
 12. Готує документи для укладання договорів з підрядними організаціями на проведення ремонту житлового фонду та обслуговування інженерного обладнання.
 13. Контролює виконання робіт з герметизації інженерних вводів, очищення вентиляційних каналів і димоходів згідно з проектною та нормативною документацією.
 14. Організовує роботу з впровадження нової техніки і прогресивної технології, досвіду роботи передових житлових підприємств, рацпропозицій та винаходів, з підвищення рівня механізації робіт.
 15. Розробляє і здійснює заходи щодо забезпечення пожежної безпеки жилих і нежилих будинків і споруд, які знаходяться на території житлового підприємства.
 16. Забезпечує дотримання правил і норм щодо охорони праці та виробничої санітарії.
 17. Вживає заходів щодо забезпечення безпеки людей у разі виявлення аварійного стану елементів житлових будинків, організовує відселення мешканців.
 18. Забезпечує облік і зберігання на підприємстві технічної документації: проектів будинків, актів введення їх в експлуатацію, технічних паспортів будинків, планів поверхів, документів про розділ, меж вартості, нормативних документів.
 19. Приймає громадян, що звертаються з питань технічного утримання житлового фонду, відповідає на скарги і заявки мешканців.
 20. Організовує підготовку і підвищення кваліфікації працівників.
 21. _________________________________________________________________.
 22. _________________________________________________________________.


III. Права

Головний інженер підприємства (організації) житлового господарства має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Здійснювати взаємодію з керівниками всіх структурних підрозділів підприємства.
 3. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.
 4. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 5. Вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
 6. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.
 7. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією інструкцією.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Головний інженер підприємства (організації) житлового господарства несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція головного інженера підприємства житлового господарства (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 10 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота головний інженер підприємства житлового господарства Резюме головний інженер підприємства житлового господарства Робота головний інженер підприємства житлового господарства в Києві Резюме головний інженер підприємства житлового господарства в Києві Робота головний інженер підприємства житлового господарства в Дніпрі Резюме головний інженер підприємства житлового господарства в Дніпрі Робота головний інженер підприємства житлового господарства у Львові Резюме головний інженер підприємства житлового господарства у Львові Робота головний інженер підприємства житлового господарства в Одесі Резюме головний інженер підприємства житлового господарства в Одесі Робота головний інженер підприємства житлового господарства в Харкові Резюме головний інженер підприємства житлового господарства в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: главный агроном
Посадова інструкція: главный архитектор проекта
Посадова інструкція: главный бухгалтер
Посадова інструкція: главный бухгалтер
Посадова інструкція: главный бухгалтер
Посадова інструкція: главный дизайнер
Посадова інструкція: главный диктор телевидения и радиовещания
Посадова інструкція: главный диспетчер
Посадова інструкція: главный экономист
Посадова інструкція: главный энергетик
Посадова інструкція: главный сварщик
Посадова інструкція: главный зоотехник
Посадова інструкція: главный инженер
Посадова інструкція: главный инженер
Посадова інструкція: главный инженер по строительству
Посадова інструкція: главный инженер предприятия жилищного хозяйства
Посадова інструкція: главный инженер проекта
Посадова інструкція: главный инженер проекта
Посадова інструкція: главный инженер сельскохозяйственного предприятия
Посадова інструкція: главный конструктор
Посадова інструкція: главный врач учреждения здравоохранения
Посадова інструкція: главный метролог
Посадова інструкція: главный механик
Посадова інструкція: главный механик автосалона
Посадова інструкція: главный научный сотрудник
Посадова інструкція: главный программист (руководитель отдела информатизации)
Посадова інструкція: главный редактор
Посадова інструкція: главный редактор телевидения и радиовещания
Посадова інструкція: главный режиссер ТВ
Посадова інструкція: главный специалист банка
Посадова інструкція: главный технолог
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу