Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «акушерка стаціонару». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Медичні спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: акушерка стаціонару на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Медичні спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: акушерка стаціонару (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ АКУШЕРКИ СТАЦІОНАРУ


I. Загальні положення
 1. Акушерка стаціонару належить до професійної групи "Фахівці".
 2. Призначення на посаду акушерки стаціонару та звільнення з неї здійснюється наказом головного лікаря із дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 3. Акушерка стаціонару підпорядковується безпосередньо завідувачу відділенням, старшій медсестрі відділення.
 4. Вказівки акушерки стаціонара у межах її компетенції є обов'язковими для молодшого медичного персоналу.
 5. Повинна знати:
  - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я та організацію акушерсько-гінекологічної допомоги дорослому та дитячому населенню;
  - права, обов'язки та відповідальність акушерки;
  - нормальну й патологічну анатомію та фізіологію органів дітонародження жінки;
  - анатомо-фізіологічні та психологічні особливості вагітної та породіллі;
  - основи деонтології;
  - сучасні методи обстеження й лікування різних патологій вагітності, пологів і післяпологового періоду;
  - методи зовнішнього обстеження вагітної, визначення строків пологів;
  - підготовку породіллі до пологів;
  - правила ведення нормальних пологів та пологів при різних аномаліях таза і передлежаннях плода;
  - правила асептики та антисептики;
  - проведення первинної та вторинної обробки пуповини, первинний туалет та антропометрію новонародженого;
  - прийоми асистування пари малих акушерських і гінекологічних операціях;
  - необхідні реанімаційні заходи під час і після пологів, профілактику кровотечі;
  - симптоми токсикозу вагітних та його профілактику;
  - симптоматику й діагностику найбільш частих захворювань і термінальних станів;
  - тактику персоналу при виявленні хворого, підозрілого на особливо небезпечні інфекції;
  - фармакологічну дію найбільш поширених лікарських речовин, їх сумісність, дозування, методи введення;
  - методики стерилізації інструментарію і перев'язувальних засобів;
  - правила безпеки під час роботи з медичним інструментарієм та обладнанням;
  - маніпуляції у відповідності з профілем роботи;
  - правила оформлення медичної документації;
  - сучасну літературу за фахом.
 6. Кваліфікаційні вимоги;
  - Акушерка стаціонару: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) - за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Акушерська справа" або "Лікувальна справа". Спеціалізація за профілем роботи. Без вимог до стажу роботи.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я та організацію акушерсько-гінекологічної допомоги дорослому та дитячому населенню.
 2. Проводить загальне й клінічне обстеження вагітних і новонароджених та оцінює його результати.
 3. Здійснює розтин плідності міхура, веде пологи при нормальному біомеханізмі, проводить ручне відділення посліду, зашивання розривів промежини І-ІІ ступеня.
 4. Володіє сучасними методами профілактики, діагностики та долікарської допомоги при загрожуючих розривах матки, пре еклампсії, маточній кровотечі, загрозі внутрішньоутробної гіпоксії плоду.
 5. Застосовує сучасні методи оживлення новонароджених із використанням сучасної апаратури.
 6. Володіє прийомами реанімації, вміє надати допомогу при травматологічному пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах.
 7. Використовувати наркотичні анальгетики, психотропні речовини, прекурсори по призначенню лікаря, згідно існуючих вимог.
 8. Несе відповідальність за витрати медикаментів.
 9. Проводить передстерилізаційну обробку медичних інструментів, виробів одноразового призначення, апаратури. Використовує в роботі дезінфікуючі засоби.
 10. Володіє методами асептики, антисептики.
 11. Контролює якісне прибиранням пологових залів, квартування палат.
 12. Постійно стежить за якістю розчинів, стерильних медикаментів, тампонів, кульок.
 13. Готує і стерилізує матеріал.
 14. Комплектує набори медичного інструментарію відповідно до виду маніпуляції.
 15. Володіє методикою забору матеріалу для лабораторних досліджень.
 16. Виконує всі вимоги наказу № 234 "Дотримання санітарно-епідеміологічного режиму".
 17. Володіє методикою початкової реанімації новонароджених.
 18. Завчасно готує приміщення (пологовий зал до температури згідно існуючих вимог, операційну, комплект для первинної реанімації).
 19. Виконує призначення лікаря акушер-гінеколога при проведенні інтенсивної терапії та первинної реанімації роділі та породілі.
 20. Не залишає без нагляду в пологовому залі роділю чи породілю.
 21. Викликає акушер-гінеколога при зміні стану роділі чи породілі.
 22. Навчає породіль правильному догляду за новонародженими, правильному годуванню, режиму годування та догляду за молочними залозами.
 23. Допомагає виробленню навичок відповідального батьківства.
 24. Навчає партнера допомагати породілі вироблених доглядати за новонародженими.
 25. Про всі питання, що виникли по догляду за роділею та породілею під час чергування, відразу доповідає черговому акушер-гінекологу, завідувачу відділення.
 26. Готує і відправляє матеріал на гістологічне дослідження.
 27. Дотримується принципів медичної деонтології.
 28. Веде медичну документацію.
 29. Постійно удосконалює свій професійний рівень.
 30. _________________________________________________________________.
 31. _________________________________________________________________.


III. Права

Акушерка стаціонару має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються її діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі її діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні нею посадових обов'язків.
 5. Давати вказівки молодшому медичному персоналу в межах своєї компетенції.
 6. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.
 7. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
 8. Періодично у встановленому порядку проходити атестацію на присвоєння чергової кваліфікаційної категорії.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Лікар-лаборант несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу її компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. Неякісне ведення медичної документації та недостовірність інформації, що вноситься до документації, - в межах, визначених чинним законодавством України.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція акушерки стаціонару (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 11 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота акушерка стаціонару Резюме акушерка стаціонару Робота акушерка стаціонару в Києві Резюме акушерка стаціонару в Києві Робота акушерка стаціонару в Дніпрі Резюме акушерка стаціонару в Дніпрі Робота акушерка стаціонару у Львові Резюме акушерка стаціонару у Львові Робота акушерка стаціонару в Одесі Резюме акушерка стаціонару в Одесі Робота акушерка стаціонару в Харкові Резюме акушерка стаціонару в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: администратор гостиницы
Посадова інструкція: администратор зала
Посадова інструкція: администратор ЛВС
Посадова інструкція: администратор сетей
Посадова інструкція: администратор предприятия торговли
Посадова інструкція: администратор салона красоты
Посадова інструкція: администратор сервера
Посадова інструкція: администратор СТО
Посадова інструкція: админстратор зала (метрдотель)
Посадова інструкція: аккомпаниатор, концертмейстер клубного заведения
Посадова інструкція: акушерка
Посадова інструкція: акушерка женской консультации
Посадова інструкція: акушерка смотрового женского кабинета
Посадова інструкція: акушерка смотрового кабинета
Посадова інструкція: акушерка смотрового кабинета поликлиники
Посадова інструкція: акушерка стационара
Посадова інструкція: аналитик бизнес-процессов
Посадова інструкція: аппаратчик XBО
Посадова інструкція: аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов
Посадова інструкція: аппаратчик обработки зерна 2-го разряда
Посадова інструкція: аппаратчик обработки зерна 3-го разряда
Посадова інструкція: аппаратчик обработки зерна 4-го разряда
Посадова інструкція: аппаратчик обработки зерна 5-го разряда
Посадова інструкція: аппаратчик обработки зерна 6-го разряда
Посадова інструкція: аппаратчик обработки зерна 2-го разряда
Посадова інструкція: аппаратчик обработки зерна 3-го разряда
Посадова інструкція: аппаратчик обработки зерна 4-го разряда
Посадова інструкція: аппаратчик обработки зерна 5-го разряда
Посадова інструкція: аппаратчик обработки зерна 6-го разряда
Посадова інструкція: аппаратчик получения сиропов
Посадова інструкція: аппаратчик перегонки и ректификации спирта
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу