Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Інженери, робочі спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Інженери, робочі спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ АПАРАТНИКА ВИРОБНИЦТВА КИСЛОМОЛОЧНИХ ТА ДИТЯЧИХ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ


I. Загальні положення
 1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність апаратника виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів..
 2. Апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів відноситься до категорії технічних виконавців.
 3. Апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням керівника відділу.
 4. Апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів підпорядковується безпосередньо керівнику відділу.
 5. Апаратника виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів заміщає особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.
 6. На посаду Апаратника виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів призначається особа, яка має професійно-технічну освіту або повну чи базову загальну середню освіту та професійну підготовку безпосередньо на виробництві, без вимог до стажу роботи.
 7. Повинен знати:
  - будову обслуговуваного устаткування;
  - склад і фізико-хімічні властивості молока і знежиреного молока;
  - технології виробництва кисломолочних продуктів резервуарним способом дитячих продуктів, казеїнових лікувальних препаратів та бактеріальних заквасок;
  - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії їй протипожежного захисту.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. У своїй діяльності Апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів керується:
  - законодавчими і нормативними актами стосовно роботи, що виконується;
  - статутом підприємства;
  - наказами і розпорядженнями директора підприємства (керівника відділу);
  - положенням про відділ виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів;
  - правилами внутрішнього трудового розпорядку;
  - даною посадовою інструкцією.
 2. Веде процес виробництва кисломолочних продуктів (кефір, ацидофілін тощо) резервуарним способом, а також дитячих молочних сумішей і казеїнових лікувальних препаратів. Наповнює місткості пастеризованим та охолодженим до температури сквашення молоком.
 3. Визначає кількість закваски за розрахунковими формулами технологічної інструкції.
 4. Вводить бактеріальну закваску в молоко залежно від виду продукту.
 5. Перемішує заквашене молоко у резервуарах, стежить за температурою дозрівання і кислотністю продукту.
 6. Регулює подавання охолоджувальної суміші в оболонку Aанків або в пластинчастий охолодник для охолодження продуктів за приладами автоматичного контролю.
 7. Перевіряє за даними лабораторних аналізів готовність сквашеного молока.
 8. Регулює подавання продукції на розливання.
 9. Готує розчини компонентів і молочно-вітамінних концентратів, провадить високотемпературну теплову обробку сировини і компонентів, заквашування і сквашування суміші спеціально підібраними чистими культурами ацидофільної палички.
 10. Вводить компоненти або молочно-вітамінні концентрати у сквашену суміш, додержуючись санітарно-гігієнічних режимів, перемішує суміш із компонентами до отримання однорідної консистенції продукту.
 11. Веде процеси гомогенізації, стерилізації дитячих продуктів, а також інші операції відповідно до вимог спеціальної рецептури.
 12. Оцінює якість продукції і підготовляє її до здавання.
 13. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 14. _________________________________________________________________.
 15. _________________________________________________________________.


III. Права

Апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
 5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).
 6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція апаратника виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 9 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів Резюме апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів Робота апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів в Києві Резюме апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів в Києві Робота апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів в Дніпрі Резюме апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів в Дніпрі Робота апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів у Львові Резюме апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів у Львові Робота апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів в Одесі Резюме апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів в Одесі Робота апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів в Харкові Резюме апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: администратор сетей
Посадова інструкція: администратор предприятия торговли
Посадова інструкція: администратор салона красоты
Посадова інструкція: администратор сервера
Посадова інструкція: администратор СТО
Посадова інструкція: админстратор зала (метрдотель)
Посадова інструкція: аккомпаниатор, концертмейстер клубного заведения
Посадова інструкція: акушерка
Посадова інструкція: акушерка женской консультации
Посадова інструкція: акушерка смотрового женского кабинета
Посадова інструкція: акушерка смотрового кабинета
Посадова інструкція: акушерка смотрового кабинета поликлиники
Посадова інструкція: акушерка стационара
Посадова інструкція: аналитик бизнес-процессов
Посадова інструкція: аппаратчик XBО
Посадова інструкція: аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов
Посадова інструкція: аппаратчик обработки зерна 2-го разряда
Посадова інструкція: аппаратчик обработки зерна 3-го разряда
Посадова інструкція: аппаратчик обработки зерна 4-го разряда
Посадова інструкція: аппаратчик обработки зерна 5-го разряда
Посадова інструкція: аппаратчик обработки зерна 6-го разряда
Посадова інструкція: аппаратчик обработки зерна 2-го разряда
Посадова інструкція: аппаратчик обработки зерна 3-го разряда
Посадова інструкція: аппаратчик обработки зерна 4-го разряда
Посадова інструкція: аппаратчик обработки зерна 5-го разряда
Посадова інструкція: аппаратчик обработки зерна 6-го разряда
Посадова інструкція: аппаратчик получения сиропов
Посадова інструкція: аппаратчик перегонки и ректификации спирта
Посадова інструкція: аппаратчик процесса брожения 3-го разряда
Посадова інструкція: арматурщик 1-го разряда
Посадова інструкція: арматурщик 2-го разряда
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу