Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «інженер з експлуатації машинно-тракторного парку». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Інженери, робочі спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: інженер з експлуатації машинно-тракторного парку на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Інженери, робочі спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: інженер з експлуатації машинно-тракторного парку (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ


I. Загальні положення
 1. Інженер з експлуатації машинно – тракторного парку належить до професійної групи «Професіонали».
 2. Призначення на посаду інженера з експлуатації машинно  - тракторного парку та звільнення з неї здійснюється наказом директора підприємства за поданням __________________________ із дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 3. Інженер з експлуатації машинно – тракторного парку підпорядковується безпосередньо ________
 4. За відсутності інженера з експлуатації машинно – тракторного парку його обов’язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.
 5. Інженер з експлуатації машинно – тракторного парку у своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами та інструкціями відповідних галузевих міністерств, цією посадовою інструкцією та іншими нормативними документами, затвердженими у встановленому порядку.
 6. Інженер з експлуатації машинно – тракторного парку  повинен знати:
  - Закони України, нормативно - правові акти Президента та Уряду України з питань сільськогосподарського виробництва;
  - накази, розпорядження та інші керівні матеріали з питань експлуатації машинно – тракторного парку;
  - призначення на основі техніко – експлуатаційні характеристики сільськогосподарських машин і устаткування, засобів технічного обслуговування;
  - правила технічної експлуатації машинно – тракторного парку;
  - правила виконання механізованих робіт;
  - основи економічних методів управління , ринкової економіки, організації праці й виробництва, оплати праці;
  - основи законодавства про працю;
  - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та.протипожежного захисту;
 7. - На посаду провідного інженера з експлуатації машинно – тракторного парку призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації, зі стажем роботи за професією інженера з експлуатації машинно–тракторного парку I категорії – не менше 2 років;
  - На посаду інженера з експлуатації машинно – тракторного парку I категорії призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр,спеціаліст) та підвищення кваліфікації, зі стажем роботи: для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за професією інженера з експлуатації машинно–тракторного парку II категорії – не менше 2 років;
  - На посаду інженера з експлуатації машинно – тракторного парку II категорії призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації, зі стажем роботи за професією інженера з експлуатації машинно–тракторного парку – не менше 2 років;
  - На посаду інженера з експлуатації машинно–тракторного парку призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Організовує правильну експлуатацію і технічне обслуговування машинно – тракторного парку, своєчасний та якісний його ремонт.
 2. Розробляє і впроваджує заходи з поліпшення експлуатації та якості ремонту та підвищення рівня технічної готовності машин й устаткування.
 3. Вивчає умови роботи сільськогосподарських машин та устаткування, окремих деталей та вузлів з метою виявлення їх передчасного спрацювання.
 4. Бере участь у розробленні планів робіт машинно – тракторного парку та його ремонту,графіків технічних обслуговувань, планів випробувань машині устаткування, а також заходів з поліпшення їх експлуатації та якості ремонтних робіт.
 5. Бере участь у складанні заявок на придбання нових тракторів, комбайнів, сільськогосподарських машин, знарядь, устаткування, запасних частин, ремонтних матеріалів.
 6. Забезпечує упровадження прогресивних методів виконання механізованих робіт, ремонтів та обслуговування  сільськогосподарської техніки, відновлення деталей, економії паливно – мастильних матеріалів.
 7. Забезпечує ведення технічної документації, обліку і документів звітності з технічної експлуатації машинно – тракторного парку, ефективне застосування чинних норм виробітку, умов оплати праці, коштів на експлуатацію машинно – тракторного парку.
 8. Контролює проведення ремонту, додержання інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування машинно – тракторного парку.
 9. Проводить роботу з підвищення рівня технічних знань механізаторів.
 10. Бере участь у впровадженні заходів з наукової організації праці, госпрозрахунку, атестації та раціоналізації робочих місць, підвищення конкурентоспроможності.
 11. Забезпечує додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 12. _________________________________________________________________.
 13. _________________________________________________________________.


III. Права

Інженер з експлуатації машинно – тракторного парку має право:
 1. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов’язків.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетентності повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його професійної діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до вирішення покладених на нього завдань.
 5. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов’язків..
 6. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Інженер з експлуатації машинно – тракторного парку несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та адміністративним законодавством України.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах визначених чинним адміністративним , кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція інженера з експлуатації машинно-тракторного парку (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 15 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота інженер з експлуатації машинно-тракторного парку Резюме інженер з експлуатації машинно-тракторного парку Робота інженер з експлуатації машинно-тракторного парку в Києві Резюме інженер з експлуатації машинно-тракторного парку в Києві Робота інженер з експлуатації машинно-тракторного парку в Дніпрі Резюме інженер з експлуатації машинно-тракторного парку в Дніпрі Робота інженер з експлуатації машинно-тракторного парку у Львові Резюме інженер з експлуатації машинно-тракторного парку у Львові Робота інженер з експлуатації машинно-тракторного парку в Одесі Резюме інженер з експлуатації машинно-тракторного парку в Одесі Робота інженер з експлуатації машинно-тракторного парку в Харкові Резюме інженер з експлуатації машинно-тракторного парку в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: инструктор-методист физической реабилитации
Посадова інструкція: инструктор-спасатель по плаванию
Посадова інструкція: изолировщик на гидроизоляции 2-го разряда
Посадова інструкція: изолировщик на гидроизоляции 3-го разряда
Посадова інструкція: изолировщик на гидроизоляции 4-го разряда
Посадова інструкція: изолировщик на гидроизоляции 5-го разряда
Посадова інструкція: изолировщик на гидроизоляции 6-го разряда
Посадова інструкція: инженер
Посадова інструкція: инженер производственно-технического отдела
Посадова інструкція: инженер по автоматизации и механизации производственных процессов
Посадова інструкція: инженер по автоматизацированным системам управления производством
Посадова інструкція: инженер по безопасности движения
Посадова інструкція: инженер по строительству
Посадова інструкція: инженер по горным работам
Посадова інструкція: инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Посадова інструкція: инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка
Посадова інструкція: инженер по электрификации сельскохозяйственного предприятия
Посадова інструкція: инженер по материально-техническому снабжению
Посадова інструкція: инженер по метрологии
Посадова інструкція: инженер по надзору за строительством
Посадова інструкція: инженер по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ)
Посадова інструкція: инженер по нормированию труда
Посадова інструкція: инженер по нормированию труда
Посадова інструкція: инженер по озеленению (ландшафтный дизайнер)
Посадова інструкція: инженер по организации труда
Посадова інструкція: инженер по охране окружающей среды (эколог)
Посадова інструкція: инженер по охране окружающей среды (эколог)
Посадова інструкція: инженер по охране труда
Посадова інструкція: инженер по охране труда
Посадова інструкція: инженер по охране труда
Посадова інструкція: инженер по патентной и изобретательской работе
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу