Укр | Рус


Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «директор із залiзничного транспорту». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Транспортні спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: директор із залiзничного транспорту на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Транспортні спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: директор із залiзничного транспорту (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ДИРЕКТОРА ІЗ ЗАЛIЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ


I. Загальні положення
 1. Директор із залiзничного транспорту безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Директор із залiзничного транспорту виконує вказівки _______________.
 3. Директор із залiзничного транспорту заміняє _______________.
 4. Директора із залiзничного транспорту заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
  - накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства;
  - перспективи розвитку виробництва;
  - правила технічної експлуатації залізничного транспорту;
  - основи технології гірничого виробництва;
  - досягнення науки й техніки, передовий досвід у галузі залізничного транспорту;
  - економіку та організацію виробництва, праці й управління;
  - основи цивільного і трудового законодавства;
  - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).
  - Післядипломна освіта в галузі управління.
  - Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Керує:
  - виконанням завдань з вантаження та перевезення вугілля, розкривних порід та інших вантажів, поставленням їх споживачам;
  - розробленням та впровадженням заходів щодо удосконалення організації виробництва;
  - розробленням планів розвитку залізничного транспорту, збільшення пропускної і провізної спроможності перегонів і станцій, продуктивності локомотивоешелонів.
 2. Забезпечує:
  - виконання завдання щодо зростання продуктивності праці, зниження собівартості перевезень;
  - ефективне використання, монтаж, налагодження та ремонт залізничного транспорту, дотримання норм простою залізничних вагонів під завантаженням та розвантаженням;
  - створення безпечних і здорових умов праці в структурних підрозділах залізничного господарства.
 3. Організовує:
  - виконання заходів щодо удосконалення техніки і технології виробництва, механізації допоміжних і ручних робіт;
  - цільові і комплексні перевірки виробничої і господарської діяльності вантажно-транспортних управлінь;
  - роботу щодо обміну досвідом та досягненнями передових колективів бригад у вантажно-транспортних управліннях.
 4. Бере участь:
  - у розробленні довготермінових програм розвитку виробництва, планів впровадження передового досвіду й нової технології;
  - у розробленні організаційно-технічних заходів щодо ліквідації понаднормативних простоїв залізничних вагонів, підвищення продуктивності та подовження термінів служби транспортного обладнання, заходів щодо поліпшення умов праці, правил безпеки та промислової санітарії;
  - у розгляді та погоджуванні проектів виробничих підрозділів, що будуються і реконструюються;
  - в аналізі техніко-економічних показників роботи та результатів фінансово-господарської діяльності підприємств;
  - у визначенні потреб у матеріально-технічних ресурсах підлеглих дирекції виробничих підрозділів;
  - у розробленні заходів щодо економії матеріальних ресурсів;
  - у розробленні комплексного плану соціально-економічного розвитку та колективного договору;
  - в розслідуванні аварій і нещасних випадків та розробленні заходів щодо їхнього усунення.
 5. Розглядає і погоджує подані вантажно-транспортним управлінням розрахунки потреб у обладнанні та матеріалах.
 6. Контролює:
  - виконання графіків вантаження та перевезення вугілля, порід розкриву та інших вантажів;
  - дотримання безпеки руху;
  - забезпечення безперебійного і своєчасного обслуговування підприємства залізничним транспортом.
 7. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян.
 8. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


III. Права

Директор із залiзничного транспорту має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Директор із залiзничного транспорту несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція директора із залiзничного транспорту (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 49 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота директор із залiзничного транспорту Резюме директор із залiзничного транспорту Робота директор із залiзничного транспорту в Києві Резюме директор із залiзничного транспорту в Києві Робота директор із залiзничного транспорту в Дніпрі Резюме директор із залiзничного транспорту в Дніпрі Робота директор із залiзничного транспорту у Львові Резюме директор із залiзничного транспорту у Львові Робота директор із залiзничного транспорту в Одесі Резюме директор із залiзничного транспорту в Одесі Робота директор із залiзничного транспорту в Харкові Резюме директор із залiзничного транспорту в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові

Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: дизайнер
Посадова інструкція: дизайнер компьютерной графики отдела видеопроизводства
Посадова інструкція: дизайнер одежды
Посадова інструкція: дизайнер-верстальщик
Посадова інструкція: дизайнер-визуализатор
Посадова інструкція: директор издательства
Посадова інструкція: директор гостиницы
Посадова інструкція: директор департамента банка
Посадова інструкція: директор типографии
Посадова інструкція: директор по производству
Посадова інструкція: директор по логистике
Посадова інструкція: директор по маркетингу
Посадова інструкція: директор по персоналу
Посадова інструкція: директор по продажам
Посадова інструкція: директор по развитию
Посадова інструкція: директор по железнодорожному транспорту
Посадова інструкція: директор предприятия
Посадова інструкція: директор предприятия
Посадова інструкція: директор предприятия
Посадова інструкція: директор предприятия жилищного хозяйства
Посадова інструкція: директор рекламного агентства
Посадова інструкція: директор ресторана
Посадова інструкція: директор спортивного клуба
Посадова інструкція: директор спортивной школы
Посадова інструкція: директор филиала
Посадова інструкція: дирижер клубного заведения
Посадова інструкція: диспетчер
Посадова інструкція: диспетчер
Посадова інструкція: диспетчер автосалона
Посадова інструкція: диспетчер деканата факультета
Посадова інструкція: диспетчер на телефоне
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу