Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «директор із залiзничного транспорту». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Транспортні спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: директор із залiзничного транспорту на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Транспортні спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: директор із залiзничного транспорту (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ДИРЕКТОРА ІЗ ЗАЛIЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ


I. Загальні положення
 1. Директор із залiзничного транспорту безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Директор із залiзничного транспорту виконує вказівки _______________.
 3. Директор із залiзничного транспорту заміняє _______________.
 4. Директора із залiзничного транспорту заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
  - накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства;
  - перспективи розвитку виробництва;
  - правила технічної експлуатації залізничного транспорту;
  - основи технології гірничого виробництва;
  - досягнення науки й техніки, передовий досвід у галузі залізничного транспорту;
  - економіку та організацію виробництва, праці й управління;
  - основи цивільного і трудового законодавства;
  - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).
  - Післядипломна освіта в галузі управління.
  - Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Керує:
  - виконанням завдань з вантаження та перевезення вугілля, розкривних порід та інших вантажів, поставленням їх споживачам;
  - розробленням та впровадженням заходів щодо удосконалення організації виробництва;
  - розробленням планів розвитку залізничного транспорту, збільшення пропускної і провізної спроможності перегонів і станцій, продуктивності локомотивоешелонів.
 2. Забезпечує:
  - виконання завдання щодо зростання продуктивності праці, зниження собівартості перевезень;
  - ефективне використання, монтаж, налагодження та ремонт залізничного транспорту, дотримання норм простою залізничних вагонів під завантаженням та розвантаженням;
  - створення безпечних і здорових умов праці в структурних підрозділах залізничного господарства.
 3. Організовує:
  - виконання заходів щодо удосконалення техніки і технології виробництва, механізації допоміжних і ручних робіт;
  - цільові і комплексні перевірки виробничої і господарської діяльності вантажно-транспортних управлінь;
  - роботу щодо обміну досвідом та досягненнями передових колективів бригад у вантажно-транспортних управліннях.
 4. Бере участь:
  - у розробленні довготермінових програм розвитку виробництва, планів впровадження передового досвіду й нової технології;
  - у розробленні організаційно-технічних заходів щодо ліквідації понаднормативних простоїв залізничних вагонів, підвищення продуктивності та подовження термінів служби транспортного обладнання, заходів щодо поліпшення умов праці, правил безпеки та промислової санітарії;
  - у розгляді та погоджуванні проектів виробничих підрозділів, що будуються і реконструюються;
  - в аналізі техніко-економічних показників роботи та результатів фінансово-господарської діяльності підприємств;
  - у визначенні потреб у матеріально-технічних ресурсах підлеглих дирекції виробничих підрозділів;
  - у розробленні заходів щодо економії матеріальних ресурсів;
  - у розробленні комплексного плану соціально-економічного розвитку та колективного договору;
  - в розслідуванні аварій і нещасних випадків та розробленні заходів щодо їхнього усунення.
 5. Розглядає і погоджує подані вантажно-транспортним управлінням розрахунки потреб у обладнанні та матеріалах.
 6. Контролює:
  - виконання графіків вантаження та перевезення вугілля, порід розкриву та інших вантажів;
  - дотримання безпеки руху;
  - забезпечення безперебійного і своєчасного обслуговування підприємства залізничним транспортом.
 7. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян.
 8. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


III. Права

Директор із залiзничного транспорту має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Директор із залiзничного транспорту несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція директора із залiзничного транспорту (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 49 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота директор із залiзничного транспорту Резюме директор із залiзничного транспорту Робота директор із залiзничного транспорту в Києві Резюме директор із залiзничного транспорту в Києві Робота директор із залiзничного транспорту в Дніпрі Резюме директор із залiзничного транспорту в Дніпрі Робота директор із залiзничного транспорту у Львові Резюме директор із залiзничного транспорту у Львові Робота директор із залiзничного транспорту в Одесі Резюме директор із залiзничного транспорту в Одесі Робота директор із залiзничного транспорту в Харкові Резюме директор із залiзничного транспорту в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: дизайнер
Посадова інструкція: дизайнер компьютерной графики отдела видеопроизводства
Посадова інструкція: дизайнер одежды
Посадова інструкція: дизайнер-верстальщик
Посадова інструкція: дизайнер-визуализатор
Посадова інструкція: директор издательства
Посадова інструкція: директор гостиницы
Посадова інструкція: директор департамента банка
Посадова інструкція: директор типографии
Посадова інструкція: директор по производству
Посадова інструкція: директор по логистике
Посадова інструкція: директор по маркетингу
Посадова інструкція: директор по персоналу
Посадова інструкція: директор по продажам
Посадова інструкція: директор по развитию
Посадова інструкція: директор по железнодорожному транспорту
Посадова інструкція: директор предприятия
Посадова інструкція: директор предприятия
Посадова інструкція: директор предприятия
Посадова інструкція: директор предприятия жилищного хозяйства
Посадова інструкція: директор рекламного агентства
Посадова інструкція: директор ресторана
Посадова інструкція: директор спортивного клуба
Посадова інструкція: директор спортивной школы
Посадова інструкція: директор филиала
Посадова інструкція: дирижер клубного заведения
Посадова інструкція: диспетчер
Посадова інструкція: диспетчер
Посадова інструкція: диспетчер автосалона
Посадова інструкція: диспетчер деканата факультета
Посадова інструкція: диспетчер на телефоне
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу