Укр | Рус


Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «редактор-метеоролог». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Телекоммуникации».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: редактор-метеоролог на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Телекоммуникации». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: редактор-метеоролог (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ РЕДАКТОРА-МЕТЕОРОЛОГА


I. Загальні положення
 1. Редактор-метеоролог відноситься до категорії фахівців.
 2. На посаду Редактора-метеоролога призначається особа, що має повну вищу спеціальну освіту без пред’явлення вимог до стажу роботи.
 3. Призначення на посаду Редактора-метеоролога та звільнення з неї здійснюється наказом Директора підприємства з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.
 4. Редактор-метеоролог підпорядковується безпосередньо Директору.
 5. На період відсутності Редактора-метеоролога (відпустка, хвороба тощо) його обов’язки виконує особа, призначена наказом Директора, яка несе відповідальність за належне їх виконання.
 6. В своїй діяльності Редактор-метеоролог керується:
  - Конституцією та законами України;
  - указами та розпорядженнями Президента України;
  - постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України;
  - нормативно-правовими актами Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
  - наказами Міністерства праці і соціальної політики України;
  - іншими нормативними документами, локальними правовими актами Товариства, а також цією Посадовою інструкцією, Трудовим договором, Правилами внутрішнього трудового розпорядку тощо.
 7. Редактор-метеоролог повинен знати:
  - Закони України та інші нормативно правові акти, які визначають основні напрямки в розвитку метеорології, Закони "Про інформацію", "Про телекомунікації", "Про телебачення і радіомовлення";
  - загальні правила, інструкції та коди в області метеорології;
  - нормативні, розпорядчі, методичні документи, регламентуючі метеорологічне забезпечення;
  - правила ведення ділового листування;
  - склад інформації, що є державною, службовою, комерційною таємницею, порядок її захисту та використання;
  - правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
  - положення даної Посадової інструкції.
 8. Редактор-метеоролог отримує від вищих органів управління підприємства матеріали нормативно-правового та організаційно-методичного змісту, знайомиться під розпис із відповідними документами.
 9. Вищестоящими органами управління для Редактора-метеоролога є:
  - Виконавчий продюсер;
  - Шеф-редактор;
  - Перший заступник директора;
  - Директор;
  - Загальні Збори Учасників.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Аналізує та вивчає метеорологічну інформацію, отриману з метеорологічних станцій та метеорологічних супутників, щоденно готує синоптичні карти та прогнози погоди.
 2. Обробляє та передає метеорологічну інформацію для України, Європи і світу, формує дані для Інформаційного відділу підприємства.
 3. Прогнозує умови погоди, гідрологічний режим морів, річок та водосховищ, агрометерологічні умови, моделює процеси переносу забруднюючих речовин при екологічних аваріях.
 4. Забезпечує інформацією/прогнозами про різкі зміни погоди, попереджує про небезпечні та стихійні метереологічні явища, їх тривалість та ймовірні наслідки.
 5. Готує прогнози для написання новин/анонсу про погоду в усіх регіонах України та світі в цілому на сьогодні, завтра та довгостроково.
 6. Перевіряє підготовлені титрувальною машиною ефірні дані з власними погодними даними. Контролює оперативність, достовірність метеорологічної інформації, яка готується до ефіру.
 7. Проводить якісну оцінку наданих прогнозів в цілому.
 8. Прогнозує та передбачає погоду перед початком кожної пори року (яким буде літо, осінь, зима, весна).
 9. Характеризує стан та температуру води в Україні на акваторіях Азовсько-Чорноморського басейну та світу.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


III. Права

Редактор-метеоролог має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 5. Запитувати особисто чи за дорученням безпосереднього керівника у працівників підприємства інформацію та документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.
 6. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
 7. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Редактор-метеоролог несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция редактора-метеоролога (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 9 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа редактор-метеоролог Резюме редактор-метеоролог Работа редактор-метеоролог в Киеве Резюме редактор-метеоролог в Киеве Работа редактор-метеоролог в Днепре Резюме редактор-метеоролог в Днепре Работа редактор-метеоролог во Львове Резюме редактор-метеоролог во Львове Работа редактор-метеоролог в Одессе Резюме редактор-метеоролог в Одессе Работа редактор-метеоролог в Харькове Резюме редактор-метеоролог в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове

Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: расклейщик объявлений
Должностная инструкция: раскройщик 2-го разряда
Должностная инструкция: раскройщик 3-го разряда
Должностная инструкция: раскройщик 4-го разряда
Должностная инструкция: раскройщик 5-го разряда
Должностная инструкция: раскройщик 6-го разряда