Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «редактор-метеоролог». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Телекоммуникации».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: редактор-метеоролог на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Телекоммуникации». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: редактор-метеоролог (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ РЕДАКТОРА-МЕТЕОРОЛОГА


I. Загальні положення
 1. Редактор-метеоролог відноситься до категорії фахівців.
 2. На посаду Редактора-метеоролога призначається особа, що має повну вищу спеціальну освіту без пред’явлення вимог до стажу роботи.
 3. Призначення на посаду Редактора-метеоролога та звільнення з неї здійснюється наказом Директора підприємства з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.
 4. Редактор-метеоролог підпорядковується безпосередньо Директору.
 5. На період відсутності Редактора-метеоролога (відпустка, хвороба тощо) його обов’язки виконує особа, призначена наказом Директора, яка несе відповідальність за належне їх виконання.
 6. В своїй діяльності Редактор-метеоролог керується:
  - Конституцією та законами України;
  - указами та розпорядженнями Президента України;
  - постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України;
  - нормативно-правовими актами Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
  - наказами Міністерства праці і соціальної політики України;
  - іншими нормативними документами, локальними правовими актами Товариства, а також цією Посадовою інструкцією, Трудовим договором, Правилами внутрішнього трудового розпорядку тощо.
 7. Редактор-метеоролог повинен знати:
  - Закони України та інші нормативно правові акти, які визначають основні напрямки в розвитку метеорології, Закони "Про інформацію", "Про телекомунікації", "Про телебачення і радіомовлення";
  - загальні правила, інструкції та коди в області метеорології;
  - нормативні, розпорядчі, методичні документи, регламентуючі метеорологічне забезпечення;
  - правила ведення ділового листування;
  - склад інформації, що є державною, службовою, комерційною таємницею, порядок її захисту та використання;
  - правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
  - положення даної Посадової інструкції.
 8. Редактор-метеоролог отримує від вищих органів управління підприємства матеріали нормативно-правового та організаційно-методичного змісту, знайомиться під розпис із відповідними документами.
 9. Вищестоящими органами управління для Редактора-метеоролога є:
  - Виконавчий продюсер;
  - Шеф-редактор;
  - Перший заступник директора;
  - Директор;
  - Загальні Збори Учасників.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Аналізує та вивчає метеорологічну інформацію, отриману з метеорологічних станцій та метеорологічних супутників, щоденно готує синоптичні карти та прогнози погоди.
 2. Обробляє та передає метеорологічну інформацію для України, Європи і світу, формує дані для Інформаційного відділу підприємства.
 3. Прогнозує умови погоди, гідрологічний режим морів, річок та водосховищ, агрометерологічні умови, моделює процеси переносу забруднюючих речовин при екологічних аваріях.
 4. Забезпечує інформацією/прогнозами про різкі зміни погоди, попереджує про небезпечні та стихійні метереологічні явища, їх тривалість та ймовірні наслідки.
 5. Готує прогнози для написання новин/анонсу про погоду в усіх регіонах України та світі в цілому на сьогодні, завтра та довгостроково.
 6. Перевіряє підготовлені титрувальною машиною ефірні дані з власними погодними даними. Контролює оперативність, достовірність метеорологічної інформації, яка готується до ефіру.
 7. Проводить якісну оцінку наданих прогнозів в цілому.
 8. Прогнозує та передбачає погоду перед початком кожної пори року (яким буде літо, осінь, зима, весна).
 9. Характеризує стан та температуру води в Україні на акваторіях Азовсько-Чорноморського басейну та світу.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


III. Права

Редактор-метеоролог має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 5. Запитувати особисто чи за дорученням безпосереднього керівника у працівників підприємства інформацію та документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.
 6. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
 7. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Редактор-метеоролог несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция редактора-метеоролога (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 9 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа редактор-метеоролог Резюме редактор-метеоролог Работа редактор-метеоролог в Киеве Резюме редактор-метеоролог в Киеве Работа редактор-метеоролог в Днепре Резюме редактор-метеоролог в Днепре Работа редактор-метеоролог во Львове Резюме редактор-метеоролог во Львове Работа редактор-метеоролог в Одессе Резюме редактор-метеоролог в Одессе Работа редактор-метеоролог в Харькове Резюме редактор-метеоролог в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: расклейщик объявлений
Должностная инструкция: раскройщик 2-го разряда
Должностная инструкция: раскройщик 3-го разряда
Должностная инструкция: раскройщик 4-го разряда
Должностная инструкция: раскройщик 5-го разряда
Должностная инструкция: раскройщик 6-го разряда
Должностная инструкция: распорядитель танцевального вечера
Должностная инструкция: ревизор
Должностная инструкция: региональный менеджер
Должностная инструкция: редактор
Должностная инструкция: редактор по размещению программ и рекламных материалов радиостанции
Должностная инструкция: редактор программ
Должностная инструкция: редактор радиопрограмм
Должностная инструкция: редактор эфирного промоушена
Должностная инструкция: редактор-диктор новостей радиостанции
Должностная инструкция: редактор-метеоролог
Должностная инструкция: режиссер монтажа
Должностная инструкция: режиссер клубного заведения
Должностная инструкция: режиссер монтажа телевизионных и радиопрограмм
Должностная инструкция: режиссер отдела производства департамента телевизионного вещания
Должностная инструкция: резчик металла на ножницах и прессах 1-го разряда
Должностная инструкция: резчик металла на ножницах и прессах 2-го разряда
Должностная инструкция: резчик металла на ножницах и прессах 3-го разряда
Должностная инструкция: резчик металла на ножницах и прессах 4-го разряда
Должностная инструкция: резчик на пилах, ножовках и станках 2-го разряда
Должностная инструкция: резчик на пилах, ножовках и станках 3-го разряда
Должностная инструкция: резчик пищевой продукции 1-го разряда
Должностная инструкция: резчик пищевой продукции 2-го разряда
Должностная инструкция: резчик пищевой продукции 3-го разряда
Должностная инструкция: рекрутер
Должностная инструкция: ректор
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу