Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «начальник коммерческого отдела (в предприятиях торговли)». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Финансовые специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: начальник коммерческого отдела (в предприятиях торговли) на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Финансовые специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: начальник коммерческого отдела (в предприятиях торговли) (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА КОМЕРЦІЙНОГО ВІДДІЛУ (В ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ)


I. Загальні положення
 1. Начальник комерційного відділу безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Начальник комерційного відділу виконує вказівки _______________.
 3. Начальник комерційного відділу заміняє _______________.
 4. Начальника комерційного відділу заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
  - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
  - організацію товаропросування;
  - умови постачання, транспортування і зберігання товарів;
  - види угод, порядок укладання договорів (угод, контрактів), обліку і контролю їх виконання;
  - правове забезпечення комерційних угод;
  - порядок оформлення і подання претензій постачальникам, оформлення позовів до арбітражного суду;
  - методи аналізу та оцінювання попиту покупців;
  - методи дослідження вітчизняних і зарубіжних ринків, конкурентоспроможності товарів;
  - порядок і методи проведення експертизи якості, категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі;
  - прогнозування і планування попиту і реалізації, формування конкурентоспроможного асортименту товарів;
  - порядок проведення атестації, презентації нових товарів (продукції), організації проведення показу товарів, виставок-продажів;
  - форми закупівлі і продажу товарів;
  - основи маркетингу;
  - фінансову політику підприємства;
  - етику ділового спілкування і ведення переговорів;
  - правила експлуатації комп’ютерної техніки, використання систем зв’язку;
  - основи трудового законодавства;
  - соціально-психологічні особливості управління персоналом;
  - форми та методи організації та оплати праці, правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна або базова вища освіта (магістр, спеціаліст, бакалавр) за одним з напрямів підготовки “Торгівля”, “Економіка і підприємництво”. Післядипломна освіта в галузі управління.
  - Стаж роботи за спеціальністю в сфері торгівлі: для магістра та спеціаліста — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Організує комерційну діяльність відділу, його підрозділів.
 2. Розробляє маркетингові програми, що забезпечують конкурентоспроможність товарів на ринках.
 3. Аналізує стан внутрішнього та зовнішнього ринків товарів та послуг з метою визначення факторів, що сприяють успіху в досягненні цілей підприємства.
 4. Проводить з фахівцями комплексне вивчення потреб споживачів та їх поведінки в сегментах ринків.
 5. Організує господарські зв’язки партнерів з комерційної діяльності; готує та укладає угоди на виробництво та постачання товарів.
 6. Вивчає асортимент товарів та послуг з урахуванням особливостей товарних груп, підприємства та цільових ринків.
 7. Бере участь у розробленні загальної цінової політики підприємства та визначенні конкретних цін товарів для окремих ринків та їх сегментів.
 8. Розробляє заходи з раціоналізації торговельних процесів, організації рекламних компаній, обгрунтовує альтернативні варіанти процесу товарозабезпечення, організації транспортування товарів.
 9. Бере участь у становленні зв’язків з виробниками (постачальниками) раціональних товарів, у розробленні стратегії виходу на зарубіжні ринки; виборі зарубіжних партнерів.
 10. Розробляє і підписує за дорученням дирекції (власника) торгові договори (угоди, контракти) на закупівлю, постачання товарів (продукції); перевіряє рівень якості вітчизняних та імпортних товарів, наявність сертифікатів, експертизи споживчих властивостей.
 11. Контролює виконання постачальниками договірних умов з дотримання ними зобов’язань щодо асортименту, кількості та якості товарів, строків їх поставляння, наявності відповідних товарних знаків.
 12. Організує оформлення і пред’явлення постачальникам претензій у разі порушення ними договірних зобов’язань; позови до арбітражного суду.
 13. Бере участь у презентації товарів та встановленні цін на них.
 14. Розглядає заяви і пропозиції покупців і приймає необхідні рішення.
 15. Вивчає системи інформування покупців про товари, які надходять у продаж.
 16. Застосовує традиційні і сучасні способи рекламування та показу товарів на виставках-продажах, ярмарках.
 17. Проводить розрахунки обсягів товарів для закупівлі, вишукує шляхи реалізації товарних залишків.
 18. Бере участь у підготовці фінансових звітів.
 19. Забезпечує складання встановленої звітності; використання комп’ютерної техніки при вирішенні комерційних задач.
 20. Контролює додержання правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.
 21. _________________________________________________________________.
 22. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник комерційного відділу має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник комерційного відділу несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених діючим законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених діючим цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция начальника коммерческого отдела (в предприятиях торговли) (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 54 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа начальник коммерческого отдела (в предприятиях торговли) Резюме начальник коммерческого отдела (в предприятиях торговли) Работа начальник коммерческого отдела (в предприятиях торговли) в Киеве Резюме начальник коммерческого отдела (в предприятиях торговли) в Киеве Работа начальник коммерческого отдела (в предприятиях торговли) в Днепре Резюме начальник коммерческого отдела (в предприятиях торговли) в Днепре Работа начальник коммерческого отдела (в предприятиях торговли) во Львове Резюме начальник коммерческого отдела (в предприятиях торговли) во Львове Работа начальник коммерческого отдела (в предприятиях торговли) в Одессе Резюме начальник коммерческого отдела (в предприятиях торговли) в Одессе Работа начальник коммерческого отдела (в предприятиях торговли) в Харькове Резюме начальник коммерческого отдела (в предприятиях торговли) в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: начальник бюро оперативного управления отдела сбыта
Должностная инструкция: начальник бюро планирования и учета отдела сбыта
Должностная инструкция: начальник вагона почтового
Должностная инструкция: начальник вычислительного (информационно-вычислительного) центра
Должностная инструкция: начальник гаража
Должностная инструкция: начальник главного управления, управления (самостоятельного отдела, службы)
Должностная инструкция: начальник группы операторов видеонаблюдения
Должностная инструкция: начальник департамент развития бизнеса
Должностная инструкция: начальник департамента развития бизнеса
Должностная инструкция: начальник диспетчерской службы
Должностная инструкция: начальник железнодорожного вокзала
Должностная инструкция: начальник железнодорожной станции
Должностная инструкция: начальник жилищно-коммунального отдела
Должностная инструкция: начальник карьера
Должностная инструкция: начальник кассы главной
Должностная инструкция: начальник коммерческого отдела (в предприятиях торговли)
Должностная инструкция: начальник контрольно-ревизионного отдела
Должностная инструкция: начальник котельной
Должностная инструкция: начальник лаборатории по контролю производства
Должностная инструкция: начальник лаборатории по контролю производства (строительство)
Должностная инструкция: начальник лаборатории производства химических реагентов дирекции по производству
Должностная инструкция: начальник мастерской
Должностная инструкция: начальник общего отдела
Должностная инструкция: начальник операционного управления
Должностная инструкция: начальник отдела интернет-маркетинга
Должностная инструкция: начальник отдела автоматизации и механизации производственных процессов
Должностная инструкция: начальник отдела автоматизированной системы управления производством
Должностная инструкция: начальник отдела авторских программ
Должностная инструкция: начальник отдела аренды
Должностная инструкция: начальник отдела банка
Должностная инструкция: начальник отдела видеопроизводства
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу