Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «начальник диспетчерской службы». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Телекоммуникации».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: начальник диспетчерской службы на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Телекоммуникации». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: начальник диспетчерской службы (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ


I. Загальні положення
 1. Начальник диспетчерської служби безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Начальник диспетчерської служби виконує вказівки _______________.
 3. Начальник диспетчерської служби заміняє _______________.
 4. Начальника диспетчерської служби заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - постанови, розпорядження, накази органів управління;
  - методичні, нормативні та інші документи з питань організації та експлуатації засобів електрозв’язку;
  - перспективи розвитку філіалу;
  - організацію виробничих і технологічних процесів;
  - адміністративно-територіальний поділ і будову мережі електрозв’язку;
  - схеми напрямків електрозв’язку;
  - траси основних і обхідних напрямків електрозв’язку;
  - виробничі зв’язки підрозділів;
  - порядок оформлення і ведення виробничої документації;
  - передовий вітчизняний та світовий досвід в галузі оперативного управління виробництвом;
  - основи економіки;
  - організацію виробництва, праці та управління;
  - Статут підприємства;
  - основи трудового законодавства.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр).
  - Стаж роботи за професійним спрямуванням в галузі оперативного управління виробництвом — не менше 3 років, у тому числі на даному підприємстві — не менше 1 року.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Забезпечує виконання комплексу організаційно-технічних заходів, спрямованих на здійснення оперативного контролю та управління виробничими процесами у філіалі підприємства.
 2. Організовує оперативний контроль за роботою засобів електрозв’язку та проводового мовлення.
 3. Вживає заходів щодо запобігання пошкодженню обладнання.
 4. Забезпечує збір, оброблення та передавання за призначенням інформації про надзвичайні ситуації та на особливий період на обслуговуваній дільниці.
 5. Застосовує оперативні заходи в разі пошкодження засобів електрозв’язку, виникненні надзвичайних ситуацій та на особливий період.
 6. Веде облік зруйнованих засобів електрозв’язку.
 7. Забезпечує своєчасне отримання необхідних даних для здійснення оперативного контролю за виробничим процесом.
 8. Аналізує роботу підрозділів, бере участь у розробленні заходів щодо вдосконалення організації та експлуатації засобів електрозв’язку та роботи аварійної служби.
 9. Складає плани й звіти щодо роботи диспетчерської служби.
 10. Керує роботою диспетчерів і працівників групи оперативного управління і контролю.
 11. Організовує та провадить періодичні перевірки експлуатаційно-технічної діяльності підрозділів філіалу.
 12. Про наслідки перевірок повідомляє керівників філіалу та підрозділів для прийняття відповідних заходів.
 13. У своїй роботі керується правилами технічної експлуатації засобів електрозв’язку та проводового мовлення та чинним законодавством.
 14. Організовує та коригує роботу з формування і резервування первинної, вторинних мереж електрозв’язку та проводового мовлення.
 15. Організовує збір і облік інформації щодо якості роботи засобів електрозв’язку і проводового мовлення.
 16. Впроваджує заходи з підвищення якості експлуатації засобів електрозв’язку і проводового мовлення.
 17. Здійснює оперативне керівництво із забезпечення якості роботи засобів електрозв’язку та проводового мовлення на обслуговуваній дільниці.
 18. Забезпечує технічне обслуговування селекторних нарад та спецзаходів.
 19. Здійснює контроль за дотриманням працівниками служби обов’язків з охорони праці, виробничої і трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.
 20. _________________________________________________________________.
 21. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник диспетчерської служби має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник диспетчерської служби несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция начальника диспетчерской службы (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 49 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа начальник диспетчерской службы Резюме начальник диспетчерской службы Работа начальник диспетчерской службы в Киеве Резюме начальник диспетчерской службы в Киеве Работа начальник диспетчерской службы в Днепре Резюме начальник диспетчерской службы в Днепре Работа начальник диспетчерской службы во Львове Резюме начальник диспетчерской службы во Львове Работа начальник диспетчерской службы в Одессе Резюме начальник диспетчерской службы в Одессе Работа начальник диспетчерской службы в Харькове Резюме начальник диспетчерской службы в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: настройщик музыкальных инструментов
Должностная инструкция: научный редактор
Должностная инструкция: научный сотрудник
Должностная инструкция: начальник автотранспортного цеха
Должностная инструкция: начальник АЗС
Должностная инструкция: начальник АХО
Должностная инструкция: начальник бюро оперативного управления отдела сбыта
Должностная инструкция: начальник бюро планирования и учета отдела сбыта
Должностная инструкция: начальник вагона почтового
Должностная инструкция: начальник вычислительного (информационно-вычислительного) центра
Должностная инструкция: начальник гаража
Должностная инструкция: начальник главного управления, управления (самостоятельного отдела, службы)
Должностная инструкция: начальник группы операторов видеонаблюдения
Должностная инструкция: начальник департамент развития бизнеса
Должностная инструкция: начальник департамента развития бизнеса
Должностная инструкция: начальник диспетчерской службы
Должностная инструкция: начальник железнодорожного вокзала
Должностная инструкция: начальник железнодорожной станции
Должностная инструкция: начальник жилищно-коммунального отдела
Должностная инструкция: начальник карьера
Должностная инструкция: начальник кассы главной
Должностная инструкция: начальник коммерческого отдела (в предприятиях торговли)
Должностная инструкция: начальник контрольно-ревизионного отдела
Должностная инструкция: начальник котельной
Должностная инструкция: начальник лаборатории по контролю производства
Должностная инструкция: начальник лаборатории по контролю производства (строительство)
Должностная инструкция: начальник лаборатории производства химических реагентов дирекции по производству
Должностная инструкция: начальник мастерской
Должностная инструкция: начальник общего отдела
Должностная инструкция: начальник операционного управления
Должностная инструкция: начальник отдела интернет-маркетинга
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу