Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «машинист буровой установки 5-го разряда». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Строительство, недвижимость».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: машинист буровой установки 5-го разряда на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Строительство, недвижимость». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: машинист буровой установки 5-го разряда (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МАШИНІСТА БУРОВОЇ УСТАНОВКИ 5-ГО РОЗРЯДУ


I. Загальні положення
 1. Машиніст бурової установки 5-го розряду безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Машиніст бурової установки 5-го розряду виконує вказівки _______________.
 3. Машиніст бурової установки 5-го розряду заміняє _______________.
 4. Машиніста бурової установки 5-го розряду заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - призначення, будову, правила монтажу, демонтажу та експлуатації бурового та силового обладнання, його характеристики;
  - конструкції бурових вишок і щогл, правила їх збирання і розбирання;
  - технологічні режими, правила і способи буріння та розширення свердловин з відбором і без відбору керна в нормальних та складних умовах;
  - геолого-технічний наряд на свердловину;
  - інструкцію з буровибухових робіт;
  - мету і суть цементації, бітумізації, силікатизації, тампонажу та заморожування свердловин;
  - призначення, склад, способи готування й оброблення промивних рідин, знижувачів твердості гірських порід і складних ін’єкційних розчинів;
  - призначення, характеристику, види застосовуваних інструментів, пристроїв і матеріалів;
  - вимоги до якості заправлення бурового інструменту залежно від міцності гірських порід;
  - способи керування процесом буріння з урахуванням геологічних умов, виникнення труднощів залежно від стану бурового обладнання та інструменту;
  - умови і форми залягання корисних копалин;
  - причини виникнення технічних неполадок та аварій, заходи щодо їх запобігання та ліквідації;
  - інструкцію з відбору і зберігання керна;
  - способи виконання ловильних робіт;
  - основи геології, гідрогеології, гірничих робіт, електротехніки, гідравліки, пневматики;
  - назву і розміщення гірничих виробок;
  - класифікацію і властивості гірських порід;
  - методи рекультивації земель;
  - правила ведення первинної технічної документації, її форми;
  - будову і схему енергетичної мережі та методи ліквідації витікання струму;
  - способи і правила ведення стропальних робіт.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації.
  - Стаж роботи за професією машиніста бурової установки 4 розряду не менше 1 року.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Буріння свердловин верстатами канатно-ударного буріння, самохідними верстатами обертального буріння з потужністю двигунів понад 50 кВт, самохідними верстатами ударно-обертального буріння з потужністю двигунів до 150 кВт, самохідними верстатами шарошкового буріння з потужністю двигунів до 300 кВт, збійно-буровими машинами і верстатами з підземних гірничих виробок, крім верстатів зондувального буріння.
 2. Буріння гідрогеологічних свердловин на тверді корисні копалини установками третього, четвертого і п’ятого класів (вантажопідніманням на гаку від 1,5 до 15 т).
 3. Буріння гідрогеологічних свердловин обертальним способом з застосуванням очисного агента.
 4. Виймання (вибурювання) корисних копалин з тонких пластів шнеко-буровими машинами і верстатами на підземних роботах.
 5. Монтує, демонтує, переміщає, готує до роботи, установлює і регулює бурове обладнання, планує і розчищає майданчики для його встановлення.
 6. Керує процесом буріння залежно від геологічних умов, виникнення ускладнень, стану бурового обладнання та інструменту.
 7. Проводить цементування, тампонаж, кріплення свердловин обсадними трубами, виконує інші роботи, передбачувані технологічним регламентом і режимно-технологічною документацією.
 8. Виконує спуско-підіймальні роботи, нарощування штанг, витягання труб.
 9. Вибирає осьове зусилля, частоту обертання інструменту, кількість подаваної промивної рідини, повітря для забезпечення оптимальних режимів буріння.
 10. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.
 11. Регулює параметри процесу буріння для забезпечення швидкісної проходки.
 12. Виконує роботи щодо запобігання і ліквідації кривизни, аварій та ускладнень у свердловинах.
 13. Готує промивальну рідину і тампонажні суміші.
 14. Контролює параметри промивальної рідини.
 15. Відновлює водовіддачу порід у свердловинах, установлює фільтри та водопіднімальні засоби.
 16. Підбирає бури, долота й бурові коронки, міняє їх у процесі буріння.
 17. Проводить очищення, промивання, желонення свердловини.
 18. Обслуговує компресори, що установлені на буровому обладнанні, пересувні компресори, що працюють в комплексі з буровою установкою (верстатом), газифіковані установки, що застосовуються під час вогневого буріння, насоси, місткості для рідкого кисню та іншого допоміжного обладнання.
 19. Здійснює ловильні роботи, закриває устя свердловини.
 20. Виявляє та усуває неполадки в роботі обслуговуваного обладнання, бере участь у його ремонті.
 21. Проводить заміну двигунів, автоматів, пускачів.
 22. Бере участь у підготовці приладів та устьових пристроїв для проведення спеціальних геофізичних, гідрогеологічних й інших досліджень.
 23. Проводить ліквідаційні роботи.
 24. У необхідних випадках — відбирає керни, зразки гірських порід і визначає категорії міцності порід по буримості.
 25. Здійснює рекультивацію земель після закінчення бурових робіт, стропальні та вантажно-розвантажувальні роботи на буровій.
 26. Веде первинну технічну документацію.
 27. _________________________________________________________________.
 28. _________________________________________________________________.


III. Права

Машиніст бурової установки має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Машиніст бурової установки несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция машиниста буровой установки 5-го разряда (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 55 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа машинист буровой установки 5-го разряда Резюме машинист буровой установки 5-го разряда Работа машинист буровой установки 5-го разряда в Киеве Резюме машинист буровой установки 5-го разряда в Киеве Работа машинист буровой установки 5-го разряда в Днепре Резюме машинист буровой установки 5-го разряда в Днепре Работа машинист буровой установки 5-го разряда во Львове Резюме машинист буровой установки 5-го разряда во Львове Работа машинист буровой установки 5-го разряда в Одессе Резюме машинист буровой установки 5-го разряда в Одессе Работа машинист буровой установки 5-го разряда в Харькове Резюме машинист буровой установки 5-го разряда в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: мастер участка основного производства
Должностная инструкция: мастер-приемщик СТО
Должностная инструкция: матрос-спасатель
Должностная инструкция: матрос-спасатель базы отдыха
Должностная инструкция: машинист (кочегар) котельной 3-го разряда
Должностная инструкция: машинист (кочегар) котельной 4-го разряда
Должностная инструкция: машинист (кочегар) котельной 5-го разряда
Должностная инструкция: машинист (кочегар) котельной 6-го разряда
Должностная инструкция: машинист бетоносмешивателя передвижного 2-го разряда
Должностная инструкция: машинист бетоносмешивателя передвижного 3-го разряда
Должностная инструкция: машинист бетоносмешивателя передвижного 4-го разряда
Должностная инструкция: машинист бетоносмешивателя передвижного 5-го разряда
Должностная инструкция: машинист бульдозера и скрепера
Должностная инструкция: машинист буровой установки 3-го разряда
Должностная инструкция: машинист буровой установки 4-го разряда
Должностная инструкция: машинист буровой установки 5-го разряда
Должностная инструкция: машинист буровой установки 6-го разряда
Должностная инструкция: машинист вакуум-упаковочной машины 4-го разряда
Должностная инструкция: машинист выдувных машин 2-го разряда
Должностная инструкция: машинист выдувных машин 3-го разряда
Должностная инструкция: машинист выдувных машин 4-го разряда
Должностная инструкция: машинист выдувных машин 5-го разряда
Должностная инструкция: машинист крана (крановщика) 2-го разряда
Должностная инструкция: машинист крана (крановщика) 3-го разряда
Должностная инструкция: машинист крана (крановщика) 4-го разряда
Должностная инструкция: машинист крана (крановщика) 5-го разряда
Должностная инструкция: машинист крана (крановщика) 6-го разряда
Должностная инструкция: машинист крана металлургического производства
Должностная инструкция: машинист крана склада сульфата 2-го разряда
Должностная инструкция: машинист насосных установок 2-го разряда
Должностная инструкция: машинист насосных установок 2-го разряда
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу