Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «завідувач сектору держ. реєстрації речових прав». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Топ-менеджери».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: завідувач сектору держ. реєстрації речових прав на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Топ-менеджери». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: завідувач сектору держ. реєстрації речових прав (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА СЕКТОРУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО


I. Загальні положення
 1. Завідувач Сектору (далі – завідувач) державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (далі – Сектор) реєстраційної служби є державним службовцем та забезпечує виконання завдань, які покладено на Сектор та реалізує повноваження Державної реєстраційної служби України у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.
 2. Завідувач призначається та звільняється з посади наказом начальника Головного управління юстиції з дотриманням вимог Закону України “Про державну службу”.
 3. Призначення на посаду завідувача проводиться за результатом проведеного конкурсного відбору або іншим способом, передбаченим чинним законодавством.
 4. Завідувач під час виконання службових обов'язків підпорядковується безпосередньо начальнику реєстраційної служби.
 5. На посаду завідувача призначається особа, яка:
  - є громадянином України;
  - має вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за напрямом підготовки "Право";
  - стаж роботи за фахом у державній службі на посадах головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.
 6. При тимчасовій відсутності завідувача (відпустка, відрядження, хвороба, інші причини), його заміщує заступник, а в разі відсутності посади заступника — головний спеціаліст Сектору.
 7. Завідувач повинен володіти державною мовою, знати:
  - Конституцію України;
  - закони України "Про державну службу", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та інші закони України, які мають відношення до виконання його функціональних обов'язків;
  - Положення про реєстраційну службу управління юстиції;
  - Положення про сектор;
  - нормативно – правові акти, які регулюють відносини з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;
  - основи державного управління, права та політології;
  - основи діловодства;
  - правила ділового етикету;
  - основні принципи роботи з комп'ютерною технікою та відповідними програмними засобами;
  - законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки

Завідувач відповідно до покладених на нього завдань:
 1. Представляє Сектор у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності Сектору перед начальником реєстраційної служби управління юстиції.
 2. Вносить на розгляд начальника реєстраційної служби управління юстиції пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.
 3. Забезпечує виконання Сектором Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів та доручень Кабінету Міністрів України, наказів Мін'юсту та Укрдержреєстру, доручень Міністра юстиції України та Голови Укрдержреєстру, доручень Міністра юстиції України та Голови Укрдержреєстру, наказів головних управлінь юстиції та управлінь юстиції.
 4. Звітує перед начальником реєстраційної служби управління юстиції щодо виконання покладених на реєстраційну службу районного управління юстиції завдань та планів роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.
 5. Вносить начальнику реєстраційної служби управління юстиції пропозиції щодо структури Сектору.
 6. Подає начальнику реєстраційної служби управління юстиції проекти структури і штатного розпису Сектору.
 7. Подає пропозиції начальнику реєстраційної служби управління юстиції щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників Сектору.
 8. Здійснює функції державного реєстратора прав на нерухоме майно.
 9. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


III. Права

Завідувач Сектору має право:
 1. Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності ті їх посадових осіб з питань, що стосуються діяльності Сектору.
 2. Брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань.
 3. Брати участь у розробленні пропозицій щодо підготовки кадрів в частині державної реєстрації прав на нерухоме майно.
 4. На оплату праці залежно від рангу, який йому присвоєний, якості, досвіду та стажу роботи.
 5. На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання службових обов'язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії.
 6. Безперешкодно знайомитись з матеріалами, що стосуються проходження ним державної служби, у випадках необхідності давати особисті пояснення.
 7. На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.
 8. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.
 9. На соціальний і правовий захист відповідно до його статусу.
 10. Захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних органах та у судовому порядку, вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних звинувачень або підозр.
 11. _________________________________________________________________.
 12. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

 1. Завідувач Сектору несе персональну відповідальність за:
  - організацію та результати діяльності сектору перед начальником реєстраційної служби управління юстиції;
  - виконання своїх обов'язків відповідно до покладених на нього функціональних завдань;
  - порушення законодавства у сфері державної реєстрації прав несе дисциплінарну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність, встановлену законом.
 2. Дії або бездіяльність завідувача можуть бути оскаржені до суду.
 3. Покладання на завідуючого обов'язків, що не належать до їх компетенції і тих, які не стосуються забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, не допускається.
 4. Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об'єднань у діяльність завідувача, пов'язану з проведенням державної реєстрації прав, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція завідувача сектору держ. реєстрації речових прав (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 10 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота завідувач сектору держ. реєстрації речових прав Резюме завідувач сектору держ. реєстрації речових прав Робота завідувач сектору держ. реєстрації речових прав в Києві Резюме завідувач сектору держ. реєстрації речових прав в Києві Робота завідувач сектору держ. реєстрації речових прав в Дніпрі Резюме завідувач сектору держ. реєстрації речових прав в Дніпрі Робота завідувач сектору держ. реєстрації речових прав у Львові Резюме завідувач сектору держ. реєстрації речових прав у Львові Робота завідувач сектору держ. реєстрації речових прав в Одесі Резюме завідувач сектору держ. реєстрації речових прав в Одесі Робота завідувач сектору держ. реєстрації речових прав в Харкові Резюме завідувач сектору держ. реєстрації речових прав в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: зубной врач
Посадова інструкція: боец скота 2-го разряда
Посадова інструкція: боец скота 3-го разряда
Посадова інструкція: боец скота 4-го разряда
Посадова інструкція: боец скота 5-го разряда
Посадова інструкція: боец скота 6-го разряда
Посадова інструкція: завхоз школы
Посадова інструкція: заведующий аптекой
Посадова інструкція: заведующий отдела
Посадова інструкція: заведующий двором
Посадова інструкція: заведующий дневным стационаром
Посадова інструкція: заведующий столовой
Посадова інструкція: заведующий канцелярией
Посадова інструкція: заведующий канцелярии
Посадова інструкція: заведующий кладбища
Посадова інструкція: заведующий сектором гос. регистрации вещественных прав
Посадова інструкція: заведующий терапевтическим отделением
Посадова інструкція: заведующий терапевтическим отделением
Посадова інструкція: заведующий аптекой
Посадова інструкція: заведующий архивом
Посадова інструкція: заведующий аспирантурой
Посадова інструкція: заведующий ветеринарной аптекой
Посадова інструкція: заведующий ветеринарной клиникой
Посадова інструкція: заведующий производством (шеф-повара)
Посадова інструкція: заведующий отделением
Посадова інструкція: заведующий отделением профилактики
Посадова інструкція: заведующий отделом культуры
Посадова інструкція: заведующий хозяйством
Посадова інструкція: заведующий хозяйством
Посадова інструкція: заведующий хозяйством структурного подразделения предприятия
Посадова інструкція: заведующий общежитием
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу