Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «завідувач аптекою». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Медичні спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: завідувач аптекою на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Медичні спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: завідувач аптекою (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА АПТЕКОЮ


I. Загальні положення
 1. Завідувач аптекою відноситься до категорії керівників.
 2. На посаду завідуючого аптекою призначається особа, яка має вищу фармацевтичну освіту та стаж роботи за фахом не менше 5 років.
 3. Призначення на посаду завідувача аптекою та звільнення з неї здійснюється директором організації.
 4. Завідувач аптекою повинен знати:
  - Законодавство України.
  - Критерії і показники, що характеризують стан забезпечення населення лікарськими препаратами.
  - Теоретичні та організаційні основи фармацевтичної справи.
  - Встановлений органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я мінімальний асортимент лікарських засобів, необхідних для надання медичної допомоги.
  - Чинний порядок ціноутворення.
  - Систему пільг, встановлених органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, для окремих категорій громадян.
  - Основи економіки, організації праці та управління.
  - Законодавство про працю та охорону праці України.
  - Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 5. Завідувач аптекою у своїй діяльності керується:
  - Статутом організації.
  - Даною посадовою інструкцією.
 6. Завідувач аптекою підпорядковується безпосередньо __________________________.
 7. На час відсутності завідувача аптекою (відрядження, відпустка, хвороба, тощо) його обов'язки виконує заступник (за відсутності такого - особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Керує аптекою відповідно до чинного законодавства.
 2. Організовує роботу колективу по здійсненню своєчасного і якісного забезпечення населення лікарськими препаратами, взаємодія з іншими закладами охорони здоров'я.
 3. Забезпечує наявність мінімального асортименту лікарських засобів, необхідних для надання медичної допомоги, встановленого федеральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.
 4. Контролює виконання працівниками аптеки наказів і розпоряджень.
 5. Проводить аналіз діяльності аптеки і на основі показників її роботи, вживає заходів щодо поліпшення забезпечення населення лікарськими препаратами.
 6. Організовує фінансово-господарську діяльність аптеки з використанням нових економічних підходів і методів управління.
 7. Бере участь у вирішенні виникаючих в процесі діяльності аптеки задач в області організації лікарського забезпечення населення.
 8. Здійснює раціональне використання трудових, фінансових і матеріальних ресурсів аптеки.
 9. Організовує роботу з кадрового планування, раціональної розстановки, використання, навчання та оцінки кваліфікації середніх фармацевтичних кадрів.
 10. Контролює якість виконання роботи підлеглими співробітниками і дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку.
 11. _________________________________________________________________.
 12. _________________________________________________________________.


III. Права

Завідувач аптекою має право:
 1. Діяти від імені аптеки у взаємовідносинах з іншими організаціями та органами державної влади.
 2. Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.
 3. Запитувати від працівників необхідні інформацію і документи.
 4. Давати працівникам обов'язкові для виконання вказівки.
 5. Вносити на розгляд директора організації подання про призначення, переведення та звільнення з займаних посад працівників аптеки; пропозиції щодо заохочення працівників, накладення стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни.
 6. Приймати участь у роботі нарад, конференцій, секцій, на яких розглядаються питання, пов'язані з професійною компетенцією.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Завідувач аптекою несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція завідувача аптекою (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 8 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота завідувач аптекою Резюме завідувач аптекою Робота завідувач аптекою в Києві Резюме завідувач аптекою в Києві Робота завідувач аптекою в Дніпрі Резюме завідувач аптекою в Дніпрі Робота завідувач аптекою у Львові Резюме завідувач аптекою у Львові Робота завідувач аптекою в Одесі Резюме завідувач аптекою в Одесі Робота завідувач аптекою в Харкові Резюме завідувач аптекою в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: сварщик термитной сварки 5-го разряда
Посадова інструкція: звукорежиссер
Посадова інструкція: звукорежиссер отдела производства департамента телевизионного вещания
Посадова інструкція: звукорежиссёр – ведущий программ радиостанции
Посадова інструкція: землеустроитель администрации города
Посадова інструкція: зоолог (13 - 16-й разряды)
Посадова інструкція: зоолог, энтомолог
Посадова інструкція: зоотехник отделения (комплекса, сельскохозяйственного участка, фермы)
Посадова інструкція: зубной врач
Посадова інструкція: боец скота 2-го разряда
Посадова інструкція: боец скота 3-го разряда
Посадова інструкція: боец скота 4-го разряда
Посадова інструкція: боец скота 5-го разряда
Посадова інструкція: боец скота 6-го разряда
Посадова інструкція: завхоз школы
Посадова інструкція: заведующий аптекой
Посадова інструкція: заведующий отдела
Посадова інструкція: заведующий двором
Посадова інструкція: заведующий дневным стационаром
Посадова інструкція: заведующий столовой
Посадова інструкція: заведующий канцелярией
Посадова інструкція: заведующий канцелярии
Посадова інструкція: заведующий кладбища
Посадова інструкція: заведующий сектором гос. регистрации вещественных прав
Посадова інструкція: заведующий терапевтическим отделением
Посадова інструкція: заведующий терапевтическим отделением
Посадова інструкція: заведующий аптекой
Посадова інструкція: заведующий архивом
Посадова інструкція: заведующий аспирантурой
Посадова інструкція: заведующий ветеринарной аптекой
Посадова інструкція: заведующий ветеринарной клиникой
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу