Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «музичний керівник». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Викладачі, вихователі».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: музичний керівник на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Викладачі, вихователі». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: музичний керівник (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МУЗИЧНОГО КЕРІВНИКА


I. Загальні положення
 1. Музичний керівник призначається і звільняється з посади директором музичного освітнього закладу.
 2. Музичний керівник повинен мати вищу або середню професійну освіту без пред'явлення вимог до стажу педагогічної роботи.
 3. Музичний керівник підпорядковується безпосередньо заступнику директора освітнього закладу з дошкільної освіти.
 4. У своїй діяльності Музичний керівник керується:
  - Конституцією та законами України;
  - рішеннями органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів;
  - правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту;
  - Статутом і локальними актами школи (в тому числі цією Інструкцією);
  - трудовим договором, наказами та розпорядженнями директора школи.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Стимулювати розвиток творчої діяльності дітей дошкільного віку.
 2. Використовує різноманітні методи і прийоми, засоби виховання і навчання.
 3. Визначає напрямок педагогічної діяльності з урахуванням індивідуальних і вікових особливостей дітей, а також їх творчих здібностей, використовуючи наявні умови розвитку дітей.
 4. Формує підгрупи дітей з урахуванням їх здібностей та інтересів.
 5. Вносить творчі корективи в наявну середу музичного розвитку дитини.
 6. Організовує та проводить музичні заняття, дитячі свята, літературно-музичні ранки, вечори дозвілля, індивідуальну роботу з дітьми.
 7. Вносить пропозиції щодо покращення і оздоровлення умов проведення освітнього процесу, доводить до відома керівництва про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу, які знижують працездатність учнів.
 8. Веде в установленому порядку документацію, звітність.
 9. Замінює тимчасово відсутніх педагогів за розпорядженням адміністрації ОЗ.
 10. Дотримується прав і свобод вихованців.
 11. Забезпечує під час проведення занять дотримання правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.
 12. Оперативно сповіщає адміністрацію ОЗ про кожний нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.
 13. Підвищує свою професійну кваліфікацію, бере участь у діяльності методичних об'єднань та інших форм методичної роботи.
 14. Бере участь у роботі педагогічної ради ОЗ і нарадах, що проводяться адміністрацією ОЗ.
 15. Надає в межах своєї компетенції консультативну допомогу батькам (особам, що їх замінюють), а також педагогічним працівникам ОЗ.
 16. Дотримується етичних норм поведінки в ОЗ, побуті, в громадських місцях, котрі відповідають громадському статусу педагога.
 17. Проходить безкоштовні медичні огляди.
 18. _________________________________________________________________.
 19. _________________________________________________________________.


III. Права

Музичний керівник має право:
 1. Брати участь в управлінні ОЗ в порядку, передбаченому Статутом.
 2. На захист професійної честі та гідності.
 3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи; надання відповідних пояснень.
 4. Захищати свої інтереси самостійно і (або) через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.
 5. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.
 6. Вільно обирати і використовувати методики навчання й виховання, навчальні посібники і матеріали, підручники, методики оцінювання знань, вихованців.
 7. Підвищувати свою кваліфікацію.
 8. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і отримувати її у випадку успішного проходження атестації.
 9. Давати вихованцям під час занять обов'язкові розпорядження, які відносяться до організації занять і дотримання дисципліни.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Музичний керівник несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція музичного керівника (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 8 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота музичний керівник Резюме музичний керівник Робота музичний керівник в Києві Резюме музичний керівник в Києві Робота музичний керівник в Дніпрі Резюме музичний керівник в Дніпрі Робота музичний керівник у Львові Резюме музичний керівник у Львові Робота музичний керівник в Одесі Резюме музичний керівник в Одесі Робота музичний керівник в Харкові Резюме музичний керівник в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: монтажник наружных трубопроводов 2-го разряда
Посадова інструкція: монтажник наружных трубопроводов 3-го разряда
Посадова інструкція: монтажник наружных трубопроводов 4-го разряда
Посадова інструкція: монтажник наружных трубопроводов 5-го разряда
Посадова інструкція: монтажник наружных трубопроводов 6-го разряда
Посадова інструкція: монтажник подъемно-транспортного оборудования
Посадова інструкція: монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Посадова інструкція: монтажник светопрозрачных конструкций
Посадова інструкція: монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 2-го разряда
Посадова інструкція: монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 3-го разряда
Посадова інструкція: монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 4-го разряда
Посадова інструкція: монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 5-го разряда
Посадова інструкція: монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 6-го разряда
Посадова інструкція: монтажник фильмокопий
Посадова інструкція: музейный смотритель
Посадова інструкція: музыкальный руководитель
Посадова інструкція: мастер
Посадова інструкція: мастер аварийно-спасательных работ
Посадова інструкція: мастер аварийно-спасательных, судоподъемных, подводно-технических и других специальных работ
Посадова інструкція: мастер аварийно-спасательного отряда
Посадова інструкція: мастер строительных и монтажных работ
Посадова інструкція: мастер производственного обучения
Посадова інструкція: мастер газифицированной котельной
Посадова інструкція: мастер участка
Посадова інструкція: мастер участка основного производства
Посадова інструкція: мастер по ремонту
Посадова інструкція: мастер контрольного участка, цеха
Посадова інструкція: мастер погрузочно-разгрузочных работ
Посадова інструкція: мастер педикюра
Посадова інструкція: мастер-приемщик СТО
Посадова інструкція: маляр строительный 2-го разряда
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу