Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «майстер аварійно-рятувальних робіт». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Охоронна діяльність».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: майстер аварійно-рятувальних робіт на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Охоронна діяльність». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: майстер аварійно-рятувальних робіт (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МАЙСТРА (СТАРШОГО МАЙСТРА) АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ


I. Загальні положення
 1. Майстер (старший майстер) аварійно-рятувальних робіт безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Майстер (старший майстер) аварійно-рятувальних робіт виконує вказівки _______________.
 3. Майстер (старший майстер) аварійно-рятувальних робіт заміняє _______________.
 4. Майстра (старшого майстра) аварійно-рятувальних робіт заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - Законодавчо-нормативні акти України з питань захисту від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
  - вимоги статутів, наказів, вказівок, інструкцій, що регламентують організацію аварійно-рятувальної служби у підрозділі;
  - фізико-хімічні основи розвитку та ліквідації пожеж та інших надзвичайних ситуацій;
  - обов’язки підпорядкованого особового складу;
  - порядок використання та правила технічної експлуатації засобів індивідуального захисту та спеціального обладнання;
  - будову ізолюючих апаратів, компресорного обладнання, балонів та терміни і порядок їх обслуговування;
  - принципи роботи в ізолюючому апараті та розрахунок запасу кисню (повітря) і часу роботи в них;
  - порядок спорядження регенеративних патронів, наповнення кисневих (повітряних) балонів;
  - порядок організації та проведення занять з підготовки рятувальників;
  - правила та норми з охорони праці, техніки безпеки;
  - порядок роботи із засобами зв’язку;
  - сигнали цивільної оборони та порядок дії згідно з ними.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Післядипломна освіта у сфері управління цивільним захистом.
  Старший майстер: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста. Стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту на посаді майстра не менше 2 років.
  Майстер: базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту не менше 3 років.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює керівництво працівниками аварійно-рятувального підрозділу.
 2. Забезпечує якісне виконання завдань та постійну готовність рятувальників та аварійно-рятувальної техніки до проведення аварійно-рятувальних робіт.
 3. Контролює дотримання правил технічної експлуатації спеціального, аварійно-рятувального спорядження та обладнання, використання його технічних можливостей, раціональне витрачання сировини, матеріалів, палива та енергії.
 4. Організовує підготовку до проведення аварійно-рятувальних робіт, забезпечує розміщення рятівників та технічних засобів на напрямках роботи з ліквідації надзвичайних ситуацій, контролює дотримання технологічних процесів, оперативно виявляє та ліквідує причини їх порушення.
 5. Бере участь у прийманні закінчених аварійно-рятувальних робіт та робіт, пов’язаних з ліквідацією їх наслідків; у розробці нових та вдосконаленні діючих технологічних процесів ліквідації аварій та катастроф.
 6. Застосовує передові методи та засоби праці, суміщення професій та забезпечує їх поширення.
 7. Організовує атестацію та раціоналізацію робочих місць.
 8. Забезпечує ефективне використання устаткування, оргтехніки, оснащення та інструменту.
 9. Здійснює формування аварійно-рятувальних підрозділів, доводить завдання підрозділам та окремим працівникам відповідно до затверджених планів та графіків робіт.
 10. Забезпечує перевірку спеціального та аварійно-рятувального обладнання та спорядження, здійснює усування несправностей та технічне обслуговування у встановлені терміни.
 11. Виконує у разі необхідності обов’язки постового контрольно-пропускного пункту.
 12. Проводить інструктаж та здійснює контроль щодо дотримання правил охорони праці, виробничої санітарії, технічної експлуатації устаткування та інструменту.
 13. Організовує роботу з підвищення кваліфікації та професійної майстерності працівників, освоєння інших та суміжних професій, розвитку наставництва.
 14. Бере участь у тарифікації робіт і присвоєнні кваліфікаційних розрядів (класів) працівникам підрозділу.
 15. Аналізує результати діяльності підрозділу, здійснює заходи щодо її поліпшення.
 16. Контролює витрати фонду заробітної плати підрозділу.
 17. Забезпечує правильне ведення службової документації та своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу та виконаних робіт.
 18. Бере участь у розробленні заходів для створення сприятливих умов праці, підвищення культури працівників.
 19. Сприяє створенню у колективі обстановки взаємної допомоги та відповідальності за виконання завдань.
 20. Подає пропозиції керівництву щодо заохочення працівників підрозділу та притягнення порушників дисципліни до відповідальності.
 21. _________________________________________________________________.
 22. _________________________________________________________________.


III. Права

Майстер (старший майстер) аварійно-рятувальних робіт має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Майстер (старший майстер) аварійно-рятувальних робіт несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція майстра (старшого майстра) аварійно-рятувальних робіт (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 53 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота майстер аварійно-рятувальних робіт Резюме майстер аварійно-рятувальних робіт Робота майстер аварійно-рятувальних робіт в Києві Резюме майстер аварійно-рятувальних робіт в Києві Робота майстер аварійно-рятувальних робіт в Дніпрі Резюме майстер аварійно-рятувальних робіт в Дніпрі Робота майстер аварійно-рятувальних робіт у Львові Резюме майстер аварійно-рятувальних робіт у Львові Робота майстер аварійно-рятувальних робіт в Одесі Резюме майстер аварійно-рятувальних робіт в Одесі Робота майстер аварійно-рятувальних робіт в Харкові Резюме майстер аварійно-рятувальних робіт в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: монтажник наружных трубопроводов 4-го разряда
Посадова інструкція: монтажник наружных трубопроводов 5-го разряда
Посадова інструкція: монтажник наружных трубопроводов 6-го разряда
Посадова інструкція: монтажник подъемно-транспортного оборудования
Посадова інструкція: монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Посадова інструкція: монтажник светопрозрачных конструкций
Посадова інструкція: монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 2-го разряда
Посадова інструкція: монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 3-го разряда
Посадова інструкція: монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 4-го разряда
Посадова інструкція: монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 5-го разряда
Посадова інструкція: монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 6-го разряда
Посадова інструкція: монтажник фильмокопий
Посадова інструкція: музейный смотритель
Посадова інструкція: музыкальный руководитель
Посадова інструкція: мастер
Посадова інструкція: мастер аварийно-спасательных работ
Посадова інструкція: мастер аварийно-спасательных, судоподъемных, подводно-технических и других специальных работ
Посадова інструкція: мастер аварийно-спасательного отряда
Посадова інструкція: мастер строительных и монтажных работ
Посадова інструкція: мастер производственного обучения
Посадова інструкція: мастер газифицированной котельной
Посадова інструкція: мастер участка
Посадова інструкція: мастер участка основного производства
Посадова інструкція: мастер по ремонту
Посадова інструкція: мастер контрольного участка, цеха
Посадова інструкція: мастер погрузочно-разгрузочных работ
Посадова інструкція: мастер педикюра
Посадова інструкція: мастер-приемщик СТО
Посадова інструкція: маляр строительный 2-го разряда
Посадова інструкція: маляр строительный 3-го разряда
Посадова інструкція: маляр строительный 4-го разряда
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу