Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Фінансові спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Фінансові спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СПЕЦІАЛІСТА 1 КАТЕГОРІЇ ВІДДІЛУ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЇ


I. Загальні положення
 1. Спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації відноситься до категорії фахівців університету і безпосередньо підпорядковується начальнику відділу ліцензування та акредитації управління якості.
 2. На посаду спеціаліста 1 категорії відділу ліцензування та акредитації призначається особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у вузі не менше 1 року.
 3. Спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації призначається на посаду і звільняється з посади наказом ректора.
 4. Спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації повинен знати:
  - законодавчі та нормативні правові акти, методичні матеріали щодо порядку ліцензування та акредитації освітньої діяльності;
  - систему ліцензування та акредитації освітніх установ;
  - систему організації освітнього процесу в закладі;
  - процедуру і правила подачі документів на ліцензування та акредитацію напрямів і спеціальностей;
  - засоби обчислювальної техніки;
  - основи трудового законодавства;
  - правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.
 5. Спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації повинен керуватися у своїй службовій діяльності Статутом університету, наказами та розпорядженнями ректора, планами робіт, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, що діють в університеті, Положенням про Управління якості університету і даною посадовою інструкцією.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Бере участь під керівництвом начальника відділу (провідного спеціаліста відділу) у розробці та оформленні проектів документів на ліцензування та акредитацію напрямів та спеціальностей.
 2. Бере участь у підготовці пропозицій про необхідність внесення змін до форми збору даних для заповнення модуля окремої освітньої програми.
 3. Бере участь у розробці та впровадженні заходів щодо підвищення якості освіти освітніх програм, які реалізуються, забезпечення його відповідності сучасному рівню розвитку науки, потребам ринку, вимогам державних освітніх стандартів.
 4. Бере участь у проведенні внутрішнього аудиту системи управління якістю підрозділів університету.
 5. Систематизує, обробляє та готує дані для складання звітів про роботу відділу.
 6. Бере участь у роботі методичних конференцій і семінарів з питань управління якості освіти.
 7. Вивчає і систематизує передовий вітчизняний досвід в галузі акредитації освітніх установ.
 8. Дотримується встановленої в університеті субординації, правил ділового спілкування і норми службового етикету.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


III. Права

Спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації має право:
 1. Отримувати від фахівців структурних підрозділів університету інформацію, необхідну для здійснення своєї діяльності.
 2. Подавати на розгляд начальника відділу пропозиції з питань своєї діяльності.
 3. Вимагати від керівництва університету сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.
 4. Брати участь у загальних зборах трудового колективу та вносити свої пропозиції.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації несе відповідальність за:
 1. Невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, передбачених цією інструкцією трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Розголошення відомостей, що становлять державну, службову та комерційну таємницю.
 3. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 4. Невикористання наданих посадових прав.
 5. Недотримання зобов'язань у сфері якості та вимог системи якості.
 6. Недотримання термінів виконання документів, завдань та доручень керівництва.
 7. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція спеціаліста 1 категорії відділу ліцензування та акредитації (укр..)" с Jobs.ua
(MS Word, 7 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації Резюме спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації Робота спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації в Києві Резюме спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації в Києві Робота спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації в Дніпрі Резюме спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації в Дніпрі Робота спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації у Львові Резюме спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації у Львові Робота спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації в Одесі Резюме спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації в Одесі Робота спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації в Харкові Резюме спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: слесарь КИПиА компрессорного цеха
Посадова інструкція: солодовник 3-го разряда
Посадова інструкція: сомелье
Посадова інструкція: сортировщик 1-го разряда
Посадова інструкція: сортировщик 2-го разряда
Посадова інструкція: сортировщик 3-го разряда
Посадова інструкція: сортировщик4-го разряда
Посадова інструкція: сортировщик 5-го разряда
Посадова інструкція: сортировщик в производстве пищевой продукции 1-го разряда
Посадова інструкція: сортировщик в производстве пищевой продукции 2-го разряда
Посадова інструкція: сортировщик в производстве пищевой продукции 3-го разряда
Посадова інструкція: сортировщик в производстве пищевой продукции 4-го разряда
Посадова інструкція: социальный педагог
Посадова інструкція: социальный работник
Посадова інструкція: социолог
Посадова інструкція: специалист 1 категории отдела лицензирования и аккредитации
Посадова інструкція: специалист отделения департамента страхования
Посадова інструкція: специалист по инвестициям
Посадова інструкція: специалист по кредитованию
Посадова інструкція: специалист по регистрации юридических лиц
Посадова інструкція: специалист по социальной работе
Посадова інструкція: специалист по тендерам
Посадова інструкція: спортсмен-инструктор
Посадова інструкція: старший лаборант кафедры
Посадова інструкція: старшая медицинская сестра дошкольного образовательного учреждения
Посадова інструкція: старшая медицинская сестра приемного отделения
Посадова інструкція: старший бармен
Посадова інструкція: старший преподаватель кафедры
Посадова інструкція: старший экономист отдела активно-пассивных операций
Посадова інструкція: старший инженер-киномеханик
Посадова інструкція: старший инженер-технолог
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу