Укр | Рус


Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Фінансові спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Фінансові спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СПЕЦІАЛІСТА 1 КАТЕГОРІЇ ВІДДІЛУ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЇ


I. Загальні положення
 1. Спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації відноситься до категорії фахівців університету і безпосередньо підпорядковується начальнику відділу ліцензування та акредитації управління якості.
 2. На посаду спеціаліста 1 категорії відділу ліцензування та акредитації призначається особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у вузі не менше 1 року.
 3. Спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації призначається на посаду і звільняється з посади наказом ректора.
 4. Спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації повинен знати:
  - законодавчі та нормативні правові акти, методичні матеріали щодо порядку ліцензування та акредитації освітньої діяльності;
  - систему ліцензування та акредитації освітніх установ;
  - систему організації освітнього процесу в закладі;
  - процедуру і правила подачі документів на ліцензування та акредитацію напрямів і спеціальностей;
  - засоби обчислювальної техніки;
  - основи трудового законодавства;
  - правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.
 5. Спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації повинен керуватися у своїй службовій діяльності Статутом університету, наказами та розпорядженнями ректора, планами робіт, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, що діють в університеті, Положенням про Управління якості університету і даною посадовою інструкцією.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Бере участь під керівництвом начальника відділу (провідного спеціаліста відділу) у розробці та оформленні проектів документів на ліцензування та акредитацію напрямів та спеціальностей.
 2. Бере участь у підготовці пропозицій про необхідність внесення змін до форми збору даних для заповнення модуля окремої освітньої програми.
 3. Бере участь у розробці та впровадженні заходів щодо підвищення якості освіти освітніх програм, які реалізуються, забезпечення його відповідності сучасному рівню розвитку науки, потребам ринку, вимогам державних освітніх стандартів.
 4. Бере участь у проведенні внутрішнього аудиту системи управління якістю підрозділів університету.
 5. Систематизує, обробляє та готує дані для складання звітів про роботу відділу.
 6. Бере участь у роботі методичних конференцій і семінарів з питань управління якості освіти.
 7. Вивчає і систематизує передовий вітчизняний досвід в галузі акредитації освітніх установ.
 8. Дотримується встановленої в університеті субординації, правил ділового спілкування і норми службового етикету.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


III. Права

Спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації має право:
 1. Отримувати від фахівців структурних підрозділів університету інформацію, необхідну для здійснення своєї діяльності.
 2. Подавати на розгляд начальника відділу пропозиції з питань своєї діяльності.
 3. Вимагати від керівництва університету сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.
 4. Брати участь у загальних зборах трудового колективу та вносити свої пропозиції.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації несе відповідальність за:
 1. Невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, передбачених цією інструкцією трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Розголошення відомостей, що становлять державну, службову та комерційну таємницю.
 3. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 4. Невикористання наданих посадових прав.
 5. Недотримання зобов'язань у сфері якості та вимог системи якості.
 6. Недотримання термінів виконання документів, завдань та доручень керівництва.
 7. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція спеціаліста 1 категорії відділу ліцензування та акредитації (укр..)" с Jobs.ua
(MS Word, 7 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації Резюме спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації Робота спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації в Києві Резюме спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації в Києві Робота спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації в Дніпрі Резюме спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації в Дніпрі Робота спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації у Львові Резюме спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації у Львові Робота спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації в Одесі Резюме спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації в Одесі Робота спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації в Харкові Резюме спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові

Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: слесарь КИПиА компрессорного цеха
Посадова інструкція: солодовник 3-го разряда
Посадова інструкція: сомелье
Посадова інструкція: сортировщик 1-го разряда
Посадова інструкція: сортировщик 2-го разряда
Посадова інструкція: сортировщик 3-го разряда
Посадова інструкція: сортировщик4-го разряда
Посадова інструкція: сортировщик 5-го разряда
Посадова інструкція: сортировщик в производстве пищевой продукции 1-го разряда
Посадова інструкція: сортировщик в производстве пищевой продукции 2-го разряда
Посадова інструкція: сортировщик в производстве пищевой продукции 3-го разряда
Посадова інструкція: сортировщик в производстве пищевой продукции 4-го разряда
Посадова інструкція: социальный педагог
Посадова інструкція: социальный работник
Посадова інструкція: социолог
Посадова інструкція: специалист 1 категории отдела лицензирования и аккредитации
Посадова інструкція: специалист отделения департамента страхования
Посадова інструкція: специалист по инвестициям
Посадова інструкція: специалист по кредитованию
Посадова інструкція: специалист по регистрации юридических лиц
Посадова інструкція: специалист по социальной работе
Посадова інструкція: специалист по тендерам
Посадова інструкція: спортсмен-инструктор
Посадова інструкція: старший лаборант кафедры
Посадова інструкція: старшая медицинская сестра дошкольного образовательного учреждения
Посадова інструкція: старшая медицинская сестра приемного отделения
Посадова інструкція: старший бармен
Посадова інструкція: старший преподаватель кафедры
Посадова інструкція: старший экономист отдела активно-пассивных операций
Посадова інструкція: старший инженер-киномеханик
Посадова інструкція: старший инженер-технолог
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу