Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «провідний спеціаліст відділу ліцензування та акредитації». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Фінансові спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: провідний спеціаліст відділу ліцензування та акредитації на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Фінансові спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: провідний спеціаліст відділу ліцензування та акредитації (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ПРОВІДНОГО СПЕЦІАЛІСТА ВІДДІЛУ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЇ


I. Загальні положення
 1. Провідний спеціаліст відділу ліцензування та акредитації відноситься до категорії фахівців університету і безпосередньо підпорядковується начальнику відділу ліцензування та акредитації управління якості.
 2. На посаду провідного спеціаліста відділу ліцензування та акредитації призначається особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у вузі в області менеджменту якості не менше 3 років.
 3. Провідний спеціаліст відділу ліцензування та акредитації призначається і звільняється з посади наказом ректора.
 4. Провідний спеціаліст відділу ліцензування та акредитації повинен знати:
  - постанови, розпорядження, накази, методичні і нормативні матеріали з питань ліцензування та акредитації освітніх програм і освітніх установ;
  - державну систему ліцензування й акредитації освітньої діяльності;
  - діючі ліцензійні нормативи й показники акредитації університету та освітніх програм;
  - порядок підготовки документів до ліцензування та акредитації освітніх програм і освітніх установ;
  - структуру і порядок заповнення модуля збору даних для вузів (щорічний), модуля моніторингу ВНЗ України;
  - порядок підготовки документів на комплексну оцінку діяльності університету;
  - порядок складання документів для участі в конкурсі на розміщення державного завдання на підготовку фахівців;
  - засоби обчислювальної техніки;
  - правила і норми охорони праці.
 5. Провідний спеціаліст відділу ліцензування та акредитації повинен керуватися у своїй службовій діяльності Статутом університету, наказами та розпорядженнями ректора, планами робіт, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, що діють в університеті, положенням про управління якості університету і даною посадовою інструкцією.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Готує пакет документів на ліцензування та акредитацію нових напрямів і спеціальностей спільно з деканатами факультетів, завідувачами кафедр та директорами філій.
 2. Готує документи для планових (позапланових) комплексних перевірок університету з боку державної служби з нагляду в сфері освіти і науки України.
 3. Готує електронні модулі про діяльність головного вузу (модуль збору даних для вузів (щорічний), модуль моніторингу ВНЗ України (щорічний)).
 4. Здійснює підготовку пакету документів для участі в конкурсі на розміщення державного завдання на підготовку фахівців (контрольні цифри прийому).
 5. Готує документи на акредитацію напрямів та спеціальностей в незалежних агентствах.
 6. Бере участь у розробці та впровадженні заходів щодо підвищення якості освіти освітніх програм, забезпеченню його відповідності сучасному рівню розвитку науки, потребам ринку, вимогам державних освітніх стандартів.
 7. Бере участь у розробці та впровадженні нормативів, показників, що регламентують якість освіти, найбільш ефективних методів контролю.
 8. Бере участь у роботі з внутрішнього аудиту освітньої діяльності університету.
 9. Аналізує інформацію про діяльність університету на предмет виконання ліцензійних та акредитаційних показників.
 10. Вивчає причини, що викликають погіршення ліцензійних та акредитаційних показників.
 11. Готує висновки щодо виконання акредитаційних показників на підставі щорічних даних у модуль збору даних для вузів.
 12. Бере участь у роботі з формування звітів про самообстеження якості навчальної роботи та університету в цілому.
 13. Вивчає досвід вітчизняних та зарубіжних незалежних агенцій.
 14. Приймає участь у розробці стандартів організації.
 15. Бере участь у роботі з аналізу результатів моніторингу діяльності університету.
 16. Бере участь у роботі методичних конференцій і семінарів з питань управління якістю освіти.
 17. Бере участь у роботі зі створення методичних посібників і рекомендацій у частині ліцензування й акредитації освітніх програм.
 18. Дотримується встановленої в університеті субординації, правил ділового спілкування і норми службового етикету.
 19. _________________________________________________________________.
 20. _________________________________________________________________.


III. Права

Провідний спеціаліст відділу ліцензування та акредитації має право:
 1. Подавати на розгляд начальника управління якості університету пропозиції щодо поліпшення роботи відділу ліцензування та акредитації.
 2. Отримувати від керівників та спеціалістів структурних підрозділів університету інформацію, необхідну для здійснення діяльності відділу ліцензування та акредитації.
 3. Вимагати від керівництва університету сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.
 4. Брати участь у загальних зборах трудового колективу та вносити свої пропозиції.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Провідний спеціаліст відділу ліцензування та акредитації несе відповідальність за:
 1. Невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, передбачених цією інструкцією.
 2. Розголошення відомостей, що становлять державну, службову та комерційну таємницю.
 3. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 4. Невикористання наданих посадових прав.
 5. Недотримання зобов'язань у сфері якості та вимог системи якості.
 6. Недотримання термінів виконання документів, завдань та доручень керівництва.
 7. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція провідного спеціаліста відділу ліцензування та акредитації (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 9 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота провідний спеціаліст відділу ліцензування та акредитації Резюме провідний спеціаліст відділу ліцензування та акредитації Робота провідний спеціаліст відділу ліцензування та акредитації в Києві Резюме провідний спеціаліст відділу ліцензування та акредитації в Києві Робота провідний спеціаліст відділу ліцензування та акредитації в Дніпрі Резюме провідний спеціаліст відділу ліцензування та акредитації в Дніпрі Робота провідний спеціаліст відділу ліцензування та акредитації у Львові Резюме провідний спеціаліст відділу ліцензування та акредитації у Львові Робота провідний спеціаліст відділу ліцензування та акредитації в Одесі Резюме провідний спеціаліст відділу ліцензування та акредитації в Одесі Робота провідний спеціаліст відділу ліцензування та акредитації в Харкові Резюме провідний спеціаліст відділу ліцензування та акредитації в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: приемщик молочной продукции 4-го разряда
Посадова інструкція: приемщик плавсредств 3-го разряда
Посадова інструкція: приемщик плавсредств 4-го разряда
Посадова інструкція: приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья
Посадова інструкція: приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья
Посадова інструкція: приемщик товаров
Посадова інструкція: провизор
Посадова інструкція: провизор клинический
Посадова інструкція: провизор-аналитик
Посадова інструкція: провизор-косметолог
Посадова інструкція: ведущий бухгалтер
Посадова інструкція: ведущий инженер
Посадова інструкція: ведущий инженер ОГМ
Посадова інструкція: ведущий менеджер отдела оптовых продаж
Посадова інструкція: ведущий научный сотрудник
Посадова інструкція: ведущий специалист отдела лицензирования и аккредитации
Посадова інструкція: ведущий специалист банка
Посадова інструкція: ведущий юрисконсульт юридического отдела
Посадова інструкція: провизор
Посадова інструкція: провизор-интерн
Посадова інструкція: программист
Посадова інструкція: программист 1С
Посадова інструкція: программист предприятия торговли
Посадова інструкція: программный директор радиостанции
Посадова інструкція: продавец непродовольственных товаров
Посадова інструкція: продавец предприятия торговли
Посадова інструкція: продавец меховых, кожаных и овчинно-шубных товаров
Посадова інструкція: продавец-консультант салона сотовой связи
Посадова інструкція: продавец-консультант-кассир
Посадова інструкція: продавец продовольственных товаров
Посадова інструкція: продакшн-менеджер
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу