Укр | Рус


Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «лікар-анестезіолог». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Медичні спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: лікар-анестезіолог на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Медичні спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: лікар-анестезіолог (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ-АНЕСТЕЗІОЛОГА


I. Загальні положення
 1. Лікар-анестезіолог належить до професійної групи "Професіонали".
 2. Призначення на посаду лікаря-анестезіолога та звільнення з неї здійснюється наказом _______________________________ за поданням ________________________ із дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 3. Лікар-анестезіолог підпорядковується безпосередньо ______________________.
 4. Вказівки лікаря-анестезіолога є обов'язковими для середнього та молодшого медичного персоналу.
 5. Лікар-анестезіолог повинен знати:
  - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я;
  - основи права в медицині;
  - права, обов'язки та відповідальність лікаря-анестезіолога;
  - організацію та показники роботи анестезіолого-реанімаційних відділень, служби швидкої та невідкладної допомоги;
  - топографічну анатомію;
  - нормальну та патологічну фізіологію органів і систем людини;
  - основи водно-електролітного обміну, кислотно-основної рівноваги, білкового стану, гемостазу, методи їх корекції;
  - загальну фармакологію;
  - етіологію, патогенез, клініку й методи лікування внутрішніх, інфекційних, нервових і хірургічних хвороб;
  - механізм розвитку серцевої, судинної, дихальної, ниркової та печінкової недостатності;
  - аналіз результатів лабораторних, функціональних і спеціальних методів дослідження;
  - класифікацію видів наркозу;
  - клінічний перебіг провідникової й загальної анестезії;
  - клінічні і фармакологічні засоби, що застосовуються при проведенні знеболювання, інтенсивної терапії й реанімації;
  - будову наркозо-дихальної і моніторної апаратури, організацію кардіомоніторного нагляду за хворим;
  - методики проведення спеціальних діагностичних досліджень, анестезії, інтенсивної терапії та реанімації при різних патологіях і невідкладних станах;
  - правила безпеки і гігієну роботи в операційній, правила асептики й антисептики;
  - форми й методи санітарно-освітньої роботи;
  - правила оформлення медичної документації;
  - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - лікар-анестезіолог вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Анестезіологія" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курс удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років;
  - лікар-анестезіолог І кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Анестезіологія" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботі за фахом понад 7 років;
  - лікар-анестезіолог II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Анестезіологія" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років;
  - лікар-анестезіолог: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Анестезіологія" (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, юридичне право в анестезіології.
 2. Обґрунтовує вибір виду анестезії.
 3. Аналізує результати лабораторних, функціональних і спеціальних методів дослідження.
 4. Здійснює кваліфіковане анестезіологічне забезпечення.
 5. Проводить масковий, внутрішньовенний, ендотрахеальний наркоз при термінових і планових операціях на органах черевної порожнини, малого тазу, в акушерській і ортопедо-травматологічній практиці.
 6. Проводить адекватну корекцію водно-електролітного, кислотно-основного і білкового стану.
 7. Налагоджує кардіомоніторний нагляд за хворими.
 8. Володіє методиками проведення закритого масажу серця, пункції серця, електричної дефібриляції серця, забезпечує кваліфіковане проведення інтенсивної терапії й реанімації при невідкладних станах.
 9. Здійснює нагляд за побічними реакціями (діями) лікарських засобів.
 10. Працює в тісному контакті з лікарями інших спеціальностей.
 11. Дотримується принципів медичної деонтології.
 12. Керує роботою середнього медичного персоналу.
 13. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.
 14. Веде лікарську документацію.
 15. Бере участь у поширенні медичних знань.
 16. Постійно удосконалює свій професійний рівень.
 17. Здійснює супровід хворих при переводі в інші лікувальні заклади чи відділення.
 18. _________________________________________________________________.
 19. _________________________________________________________________.


III. Права

Лікар-анестезіолог має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 5. Визначати характер лікувально-діагностичних заходів.
 6. У необхідних випадках залучати додаткових спеціалістів для проведення лікувально-діагностичних заходів.
 7. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналу в межах своєї компетенції.
 8. Перевіряти правильність та своєчасність виконання призначень пацієнтам середнім та молодшим медичним персоналом.
 9. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.
 10. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
 11. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.
 12. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.
 13. _________________________________________________________________.
 14. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Лікар-анестезіолог несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція лікаря-анестезіолога (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 11 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота лікар-анестезіолог Резюме лікар-анестезіолог Робота лікар-анестезіолог в Києві Резюме лікар-анестезіолог в Києві Робота лікар-анестезіолог в Дніпрі Резюме лікар-анестезіолог в Дніпрі Робота лікар-анестезіолог у Львові Резюме лікар-анестезіолог у Львові Робота лікар-анестезіолог в Одесі Резюме лікар-анестезіолог в Одесі Робота лікар-анестезіолог в Харкові Резюме лікар-анестезіолог в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові

Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: врач по гигиене детей и подростков
Посадова інструкція: врач по гигиене питания
Посадова інструкція: врач по гигиеническому воспитанию
Посадова інструкція: врач по коммунальной гигиене
Посадова інструкція: врач по ультразвуковой диагностике
Посадова інструкція: врач общей практики (семейный врач)
Посадова інструкція: врач по общей гигиене
Посадова інструкція: врач нефролог
Посадова інструкція: врач пульмонологического кабинета
Посадова інструкція: врач реанимационно-консультативного центра
Посадова інструкція: врач сурдолог-оториноларинголог
Посадова інструкція: врач травматолог - ортопед
Посадова інструкція: врач ультразвуковой диагностики
Посадова інструкція: врач-акушер-гинеколог
Посадова інструкція: врач-аллерголог-иммунолог
Посадова інструкція: врач-анестезиолог
Посадова інструкція: врач-бактериолог
Посадова інструкція: врач-вирусолог
Посадова інструкція: врач-гастроэнтеролог
Посадова інструкція: врач-гематолог
Посадова інструкція: врач-генетик
Посадова інструкція: врач-детский хирург
Посадова інструкція: врач-эндокринолог
Посадова інструкція: врач-эндоскопист
Посадова інструкція: врач-интерн
Посадова інструкція: врач-инфекционист
Посадова інструкція: врач-кардиолог
Посадова інструкція: врач-кардиолог
Посадова інструкція: врач-лаборант
Посадова інструкція: врач-лаборант
Посадова інструкція: врач-лаборант клинико-диагностической лаборатории
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу