Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «комбайнер». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Инженеры, рабочие специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: комбайнер на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Инженеры, рабочие специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: комбайнер (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ КОМБАЙНЕРА (ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОБІТ)


I. Загальні положення
 1. Комбайнер відноситься до категорії робітників.
 2. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права та відповідальність комбайнера при виконанні робіт за фахом і безпосередньо на робочому місці.
 3. Комбайнер призначається на посаду і звільняється з посади наказом керівника у встановленому чинним трудовим законодавством порядку.
 4. Комбайнер підпорядковується безпосередньо ______________.
 5. Комбайнер повинен знати:
  - Принцип роботи та влаштування комбайна, що обслуговується;
  - способи виявлення та усунення недоліків у роботі комбайна;
  - потужність двигуна, що обслуговується і граничне навантаження причіпних пристроїв;
  - правила безпечної експлуатації самохідних машин і основи управління ними;
  - правила експлуатації машин і устаткування та основи управління ними (для категорії "F" і кваліфікації тракториста-машиніста);
  - Законодавство України в частині, що стосується забезпечення безпеки життя, здоров'я людей та майна, охорони навколишнього середовища при експлуатації самохідних машин, а також кримінальної, адміністративної та іншої відповідальності при управлінні самохідними машинами;
  - елементи конструкцій самохідних машин, стан яких впливає на безпеку життя, здоров'я людей та майна, охорону навколишнього середовища;
  - методи надання долікарської медичної допомоги особам, які постраждали при аварії, нещасні випадки і в дорожньо-транспортних пригодах;
  - Правила дорожнього руху України та відповідальність за їх порушення;
  - правила безпечної експлуатації в обсязі кваліфікації тракториста.
 6. Потрібне посвідчення тракториста-машиніста (тракториста), що підтверджує наявність права на керування самохідними машинами наступних категорій:
  - категорія "В" - гусеничні та колісні машини з потужністю двигуна до 25,7 кВт;
  - категорія "С" - колісні машини з потужністю двигуна від 25,7 до 77,2 кВт;
  - категорія "D" - колісні машини з потужністю двигуна понад 77,2 кВт;
  - категорія "Е" - гусеничні машини з потужністю двигуна понад 25,7 кВт;
  - категорія "F" - самохідні сільськогосподарські машини.
 7. У своїй діяльності Комбайнер керується:
  - нормативними актами та методичними матеріалами з питань виконуваної роботи;
  - правилами внутрішнього трудового розпорядку;
  - наказами та розпорядженнями Роботодавця і безпосереднього керівника;
  - цією посадовою інструкцією;
  - правилами з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.
 8. До роботи допускаються особи:
  - які пройшли медичний огляд і мають медичну довідку встановленого зразка про придатність до управління самохідними машинами відповідних категорій;
  - які пройшли підготовку або перепідготовку для отримання права керування самохідними машинами встановлених категорій, які отримали відповідну професію в освітніх закладах незалежно від їх організаційно-правової форми, що мають ліцензію на здійснення даного виду діяльності, або в порядку індивідуальної підготовки - у фахівців, що мають ліцензію, і які одержали документ про проходження підготовки або перепідготовки;
  - які досягли віку сімнадцяти років - для категорій "В", "С", "Е" і "F"; вісімнадцяти років - для категорії "D".
 9. На період тимчасової відсутності комбайнера його обов'язки покладаються на ________________..
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Керує комбайном.
 2. Прибирає сільськогосподарські культури.
 3. Заправляє комбайн паливом і змащує комбайн та всі причіпні пристрої.
 4. Виявляє і усуває несправності в роботі комбайна.
 5. Здійснює поточний ремонт і бере участь у всіх інших видах ремонту комбайна, що обслуговується, і причіпних пристроїв.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


III. Права

Комбайнер має право:
 1. На надання йому роботи, обумовленої трудовим договором.
 2. На робоче місце, що відповідає державним нормативним вимогам охорони праці та умовам, передбаченим колективним договором.
 3. На повну достовірну інформацію про умови праці та вимоги охорони праці на робочому місці.
 4. На професійну підготовку, перепідготовку та підвищення своєї кваліфікації у порядку, встановленому Трудовим кодексом України, іншими державними законами.
 5. На отримання матеріалів і документів, ознайомлення з проектами рішень керівництва Організації, що стосуються його діяльності.
 6. На взаємодію з іншими підрозділами підприємства для вирішення оперативних питань своєї професійної діяльності.
 7. Представляти на розгляд свого безпосереднього керівника пропозиції з питань своєї діяльності.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Комбайнер несе відповідальність за:
 1. Невиконання (неналежне виконання) своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним законодавством України.
 2. Порушення правил техніки безпеки та інструкції з охорони праці.
 3. Невжиття заходів по припиненню виявлених порушень правил техніки безпеки, протипожежних та інших правил, що створюють загрозу діяльності підприємства і його працівникам.
 4. Скоєні в процесі здійснення своєї діяльності правопорушення, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 5. Завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним трудовим, кримінальним та цивільним законодавством України.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция комбайнера (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 9 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа комбайнер Резюме комбайнер Работа комбайнер в Киеве Резюме комбайнер в Киеве Работа комбайнер в Днепре Резюме комбайнер в Днепре Работа комбайнер во Львове Резюме комбайнер во Львове Работа комбайнер в Одессе Резюме комбайнер в Одессе Работа комбайнер в Харькове Резюме комбайнер в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: киномеханик I категории
Должностная инструкция: киномеханик II категории
Должностная инструкция: киномеханик III категории
Должностная инструкция: кладовщик
Должностная инструкция: кладовщик
Должностная инструкция: кладовщик
Должностная инструкция: кладовщик медицинского учреждения
Должностная инструкция: классный воспитатель
Должностная инструкция: классный руководитель общеобразовательного учреждения
Должностная инструкция: клиент-менеджер радиостанции
Должностная инструкция: ковшевой
Должностная инструкция: кодификатор
Должностная инструкция: колорист
Должностная инструкция: кольщик плит и блоков
Должностная инструкция: комбайнер
Должностная инструкция: комбайнер
Должностная инструкция: комендант
Должностная инструкция: комендант
Должностная инструкция: коммерческий директор
Должностная инструкция: коммерческий директор
Должностная инструкция: коммивояжер
Должностная инструкция: комплектовщик 1-го разряда
Должностная инструкция: комплектовщик 1-го разряда
Должностная инструкция: комплектовщик 2-го разряда
Должностная инструкция: комплектовщик 2-го разряда
Должностная инструкция: комплектовщик 3-го разряда
Должностная инструкция: комплектовщик 3-го разряда
Должностная инструкция: комплектовщик 4-го разряда
Должностная инструкция: комплектовщик предприятия торговли
Должностная инструкция: комплектовщик товаров
Должностная инструкция: консультант по налогам и сборам
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу