Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «виконавчий директор». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Топ-менеджери».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: виконавчий директор на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Топ-менеджери». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: виконавчий директор (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА


I. Загальні положення
 1. Виконавчий Директор Товариства належить до категорії керівників.
 2. Призначення на посаду Виконавчого Директора Товариства та звільнення з неї здійснюється наказом Директора Товариства відповідно до вимог Закону про працю України.
 3. Виконавчий Директор Товариства підпорядковується Директору Товариства.
 4. Виконавчий директор повинен знати:
  - Закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності Товариства.
  - Профіль, спеціалізацію і особливості структури Товариства.
  - Перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі.
  - Можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни.
  - Порядок розроблення і затвердження планів та програм виробничо-господарської діяльності.
  - Сучасні методи господарювання і управління.
  - Порядок укладання і виконання господарських договорів.
  - Вітчизняні і зарубіжні досягнення науки і технології відповідно до галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових і регіональних ринках продукції.
  - Економіку, організацію виробництва, праці і управління.
  - Напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи.
  - Етику ділового спілкування та ведення переговорів.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Представляє Директору Товариства плани фінансово-господарської діяльності, несе персональну відповідальність за їх виконання.
 2. Здійснює господарське управління майном Товариства, без права його відчуження будь-яким способом.
 3. Готує та подає Директору Товариства на затвердження Положення про внутрішні підрозділи Товариства, інструкції та інші акти внутрішнього регулювання діяльності Товариства.
 4. Видає розпорядження, обов'язкові для усіх працівників Товариства, з усіх питань, що віднесені цим наказом до його відання.
 5. Вносить Директору Товариства пропозиції про наймання на роботу і звільнення з роботи працівників Товариства, переведення їх на іншу роботу, застосування стягнень та заохочень.
 6. Готує та подає на затвердження Директору Товариства графіки змін, відпусток та інші документи організаційно-розпорядчого та адміністративно-господарського характеру.
 7. Контролює виконання працівниками службових обов'язків.
 8. Розробляє та подає Директору Товариства на затвердження правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства.
 9. Готує та подає Директору Товариства на затвердження пропозиції про використання фондів розвитку виробництва, соціального розвитку та резервного фонду.
 10. Готує та подає Директору Товариства на затвердження пропозиції щодо цін та тарифів на продукцію і послуги Товариства.
 11. Виконує інші функції, які не суперечать Статуту Товариства, наказу “Про Виконавчого директора товариства” та випливають з статутних цілей та завдань Товариства.
 12. _________________________________________________________________.
 13. _________________________________________________________________.


III. Права

Виконавчий директор товариства має право:
 1. На підставі довіреності, виданої Директором Товариства, діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, а також у загальних судах та спеціалізованих судах (господарських, адміністративних та інших судах, визнаних як спеціалізовані).
 2. Приймати рішення за поданням:
  - про притягнення працівників, що порушили виробничу та трудову дисципліну, винних в завданні матеріальної шкоди підприємству, до матеріальної та дисциплінарної відповідальності;
  - про моральне та матеріальне заохочення працівників, що відзначилися.
 3. _________________________________________________________________.
 4. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Виконавчий директор товариства несе відповідальність:
 1. Несе відповідальність перед Директором Товариства за виконання статутних цілей та завдань, облік і звітність Товариства.
 2. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 3. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 4. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 5. Виконавчий директор несе персональну відповідальність за наслідки прийнятих ним рішень, що виходять за межі його повноважень, які визначені чинним законодавством, Статутом Товариства, іншими нормативними правовими актами. Виконавчий директор не звільняється від відповідальності, якщо дії, що тягнуть відповідальність, були здійснені особами, яким він делегував свої права.
 6. Виконавчий директор, який недобросовісно використовує майно та кошти товариства у власних інтересах, або в інтересах, протилежних статутним цілям, несе відповідальність в межах, визначених цивільним, кримінальним та адміністративним правом.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція виконавчого директора (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 49 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота виконавчий директор Резюме виконавчий директор Робота виконавчий директор в Києві Резюме виконавчий директор в Києві Робота виконавчий директор в Дніпрі Резюме виконавчий директор в Дніпрі Робота виконавчий директор у Львові Резюме виконавчий директор у Львові Робота виконавчий директор в Одесі Резюме виконавчий директор в Одесі Робота виконавчий директор в Харкові Резюме виконавчий директор в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: веб-мастер (web-мастер)
Посадова інструкція: ведущий эфира
Посадова інструкція: ведущий программ радиостанции
Посадова інструкція: верстальщик
Посадова інструкція: станочник широкого профиля 2-го разряда
Посадова інструкція: станочник широкого профиля 3-го разряда
Посадова інструкція: станочник широкого профиля 4-го разряда
Посадова інструкція: станочник широкого профиля 5-го разряда
Посадова інструкція: станочник широкого профиля 6-го разряда
Посадова інструкція: ветеринарный врач
Посадова інструкція: ветеринарный фельдшер
Посадова інструкція: преподаватель
Посадова інструкція: преподаватель автодела
Посадова інструкція: преподаватель кафедры
Посадова інструкція: исполнитель поручений бюро бытовых услуг
Посадова інструкція: исполнительный директор
Посадова інструкція: исполнительный директора предприятия
Посадова інструкція: прораб
Посадова інструкція: прораб
Посадова інструкція: измеритель физических данных человека
Посадова інструкція: выпускающий оператор эфира
Посадова інструкція: выпускающий редактор
Посадова інструкція: изготовитель казеина 3-го разряда
Посадова інструкція: изготовитель казеина 4-го разряда
Посадова інструкція: изготовитель натуральной колбасной оболочки 1-го разряда
Посадова інструкція: изготовитель натуральной колбасной оболочки 2-го разряда
Посадова інструкція: изготовитель натуральной колбасной оболочки 3-го разряда
Посадова інструкція: изготовитель натуральной колбасной оболочки 4-го разряда
Посадова інструкція: изготовитель натуральной колбасной оболочки 5-го разряда
Посадова інструкція: производственный мастер
Посадова інструкція: воспитатель
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу