Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «відповідальний за метрологічне забезпечення депо, керівник калібрувальної лабораторії, майстер цеху КВП і А». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Транспортні спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: відповідальний за метрологічне забезпечення депо, керівник калібрувальної лабораторії, майстер цеху КВП і А на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Транспортні спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: відповідальний за метрологічне забезпечення депо, керівник калібрувальної лабораторії, майстер цеху КВП і А (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (МЗ) ДЕПО, КЕРІВНИКА КАЛІБРУВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ (КЛ), МАЙСТРА ЦЕХУ КВП І А


I. Загальні положення
 1. Відповідальний за МЗ депо, Керівник КЛ, Майстер цеху КВП і А належить до професійної групи "Спеціаліст".
 2. Призначення на посаду Відповідального за МЗ депо, Керівника КЛ, Майстра цеху КВПіА та звільнення з неї здійснюється наказом керівника депо з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
 3. Відповідальний за МЗ депо, Керівник КЛ, Майстер цеху КВП і А підпорядковується безпосередньо головному інженеру депо.
 4. Відповідальний за МЗ депо, Керівник КЛ, Майстер цеху КВП і А у своїй діяльності керується законами України, постановами та розпорядженнями КМ України, наказами та розпорядженнями Укрзалізниці, П-ЗЗ, інш. нормативними документами затвердженими у встановленому порядку та цією посадовою інструкцією.
 5. Відповідальний за МЗ депо, Керівник КЛ, Майстер цеху КВП і А працює за режимом роботи, встановленим для працівників моторвагонного депо.
 6. Відповідальний за (МЗ) депо, Керівник (КЛ), Майстер цеху КВП і А повинен знати:
  - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з метрологічного забезпечення виробництва.
  - стандарти та інші нормативні документи з метрологічного забезпечення.
  - технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і принципи роботи засобів вимірювань.
  - передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі метрологічного контролю і забезпечення виробництва.
  - методи визначення економічної ефективності впровадження нових засобів вимірювань.
  - порядок державної атестації продукції.
  - основи трудового законодавства.
  - правила та норми охорони праці.
  - правила внутрішнього трудового розпорядку.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Організовує та забезпечує своєчасне проведення калібрування (повірки) ЗВТ, НЗВТ та атестацію випробувального обладнання у закріпленій галузі атестації.
 2. Бере участь в упровадження нової вимірювальної техніки, вносить пропозиції до планів метрологічного забезпечення виробництва і до планів організаційно-технічних заходів з удосконалення метрологічного забезпечення, засобів і методів вимірювання.
 3. Складає та встановлює періодичність калібрування (повірок) ЗВТ, НЗВТ і розроблює календарні графіки їх проведення з погодженням в ДорЦСМ та наданн в територіальні органи Держспоживстандарту.
 4. Здійснює контроль якості виконання метрологічних робіт в закріпленій галузі атестації КЛ у відповідності до “Настанови з якості”.
 5. Здійснює безпосереднє керівництво КЛ.
 6. Бере участь у впровадженні державних і галузевих стандартів, стандартів підприємства та інших нормативних документів, які регламентують точність вимірювань.
 7. Складає звіти з виконання планів метрологічного забезпечення виробництва.
 8. Бере участь у розробленні і погодженні стандартів та інших нормативних документів з питань метрології.
 9. Визначає потреби підрозділів підприємства в засобах вимірювань, складає зведені заявки на їх придбання.
 10. Сприяє працівникам Держспоживстандарту та фахівцям БОМС Міністерства Інфраструктури України на залізничному транспорті – ДорЦСМ при здійсненні ними державного та метрологічного нагляду.
 11. Здійснює обов'язковий контроль за станом і правильністю застосування засобів вимірювань, технічне приймання вимірювальних засобів, які надходять на підприємство.
 12. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід метрологічного забезпечення виробництва.
 13. Виконує у встановлені терміни вказівки, приписи,та вимоги контролюючих та вищіх керівних органів.
 14. Виконує службові доручення Головного метролога залізниці – начальника ДорЦСМ та керівництва депо пов’язані з виробничою діяльністю.
 15. Організовує проведення технічних занять з фахівцями КЛ.
 16. Знає, виконує та контролює виконання вимог ТПЕ, ОП, ППБ, правил внутрішнього трудового розпорядку.
 17. _________________________________________________________________.
 18. _________________________________________________________________.


III. Права

Відповідальний за МЗ депо, Керівник КЛ, Майстер цеху КВП і А має право:
 1. знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. знайомитися з документами, що визначають його права та обов'язки за посадою, критерії оцінки якості виконання ним посадових обов'язків.
 3. вносити на розгляд головного метролога та безпосереднього керівництва пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. в межах своєї компетенції повідомляти безпосередне керівництво про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. вимагати та отримувати особисто у керівників депо та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
 6. залучати фахівців свого підрозділу до виконання покладених на нього завдань.
 7. вилучати з експлуатації ЗВТ, НЗВТ які не відповідають вимогам та нормативам метрологічної документації.
 8. вносити пропозиції керівництву депо щодо заохочення фахівців які відзначилися, а також про притягнення до відповідальності фахівців які не виконують належним чином свої посадові обов’язки.
 9. складати проекти наказів та розпоряджень з питань метрології.
 10. вимагати від керівництва підприємства забезпечення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків.
 11. _________________________________________________________________.
 12. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Відповідальний за МЗ депо, Керівник КЛ, Майстер цеху КВП і А несе відповідальність за:
 1. неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним законодавством України про працю та адміністративним законодавством України.
 2. правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. стан охорони праці, техніки безпеки та дотримання відповідних інструкцій та правил.
 5. стан протипожежної безпеки, утримання та безпечну експлуатацію ЗВТ, НЗВТ.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція відповідального за метрологічне забезпечення депо,керівника калібрувальної лабораторії, майстра цеху КВП і А (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 15 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота відповідальний за метрологічне забезпечення депо, керівник калібрувальної лабораторії, майстер цеху КВП і А Резюме відповідальний за метрологічне забезпечення депо, керівник калібрувальної лабораторії, майстер цеху КВП і А Робота відповідальний за метрологічне забезпечення депо, керівник калібрувальної лабораторії, майстер цеху КВП і А в Києві Резюме відповідальний за метрологічне забезпечення депо, керівник калібрувальної лабораторії, майстер цеху КВП і А в Києві Робота відповідальний за метрологічне забезпечення депо, керівник калібрувальної лабораторії, майстер цеху КВП і А в Дніпрі Резюме відповідальний за метрологічне забезпечення депо, керівник калібрувальної лабораторії, майстер цеху КВП і А в Дніпрі Робота відповідальний за метрологічне забезпечення депо, керівник калібрувальної лабораторії, майстер цеху КВП і А у Львові Резюме відповідальний за метрологічне забезпечення депо, керівник калібрувальної лабораторії, майстер цеху КВП і А у Львові Робота відповідальний за метрологічне забезпечення депо, керівник калібрувальної лабораторії, майстер цеху КВП і А в Одесі Резюме відповідальний за метрологічне забезпечення депо, керівник калібрувальної лабораторії, майстер цеху КВП і А в Одесі Робота відповідальний за метрологічне забезпечення депо, керівник калібрувальної лабораторії, майстер цеху КВП і А в Харкові Резюме відповідальний за метрологічне забезпечення депо, керівник калібрувальної лабораторії, майстер цеху КВП і А в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: изготовитель казеина 4-го разряда
Посадова інструкція: изготовитель натуральной колбасной оболочки 1-го разряда
Посадова інструкція: изготовитель натуральной колбасной оболочки 2-го разряда
Посадова інструкція: изготовитель натуральной колбасной оболочки 3-го разряда
Посадова інструкція: изготовитель натуральной колбасной оболочки 4-го разряда
Посадова інструкція: изготовитель натуральной колбасной оболочки 5-го разряда
Посадова інструкція: производственный мастер
Посадова інструкція: воспитатель
Посадова інструкція: воспитатель группы продленного дня
Посадова інструкція: воспитатель группы продленного дня по интересам
Посадова інструкція: видеоинженер
Посадова інструкція: видеоинженер отдела творческих программ
Посадова інструкція: видеоинженер эфирной службы
Посадова інструкція: видеооператор
Посадова інструкція: ответственный за электрохозяйство
Посадова інструкція: ответственный за метрологическое обеспечение депо, руководитель калибровальной лаборатории, мастер цеха КИП и А
Посадова інструкція: ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением
Посадова інструкція: ответственный редактор (копирайтер)
Посадова інструкція: визажист
Посадова інструкція: визажист
Посадова інструкція: возчик
Посадова інструкція: извозчик
Посадова інструкція: собственный корреспондент
Посадова інструкція: внутренний аудитор
Посадова інструкція: водитель автобуса
Посадова інструкція: водитель автомобиля 1-го класса
Посадова інструкція: водитель автомобиля 2-го класса
Посадова інструкція: водитель автомобиля 3-го класса
Посадова інструкція: водитель автопогрузчика
Посадова інструкція: водитель автопогрузчика
Посадова інструкція: водитель аэросаней
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу