Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «лікар денного стаціонару». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Медичні спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: лікар денного стаціонару на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Медичні спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: лікар денного стаціонару (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ ДЕННОГО СТАЦІОНАРУ


I. Загальні положення
 1. Лікар денного стаціонару належить до професійної групи "Професіонали".
 2. Призначення на посаду лікаря денного стаціонару та звільнення з неї здійснюється наказом головного лікаря із дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 3. Лікар денного стаціонару підпорядковується безпосередньо зав. поліклінічним відділенням, головному лікарю, обласному гастроентерологу.
 4. Лікар денного стаціонару повинен знати:
  - чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я;
  - організацію роботи травмпунктів, швидкої й невідкладної медичної допомоги за умов екстремальних ситуацій;
  - основи права в медицині;
  - права, обов’язки та відповідальність лікаря денного стаціонару;
  - показники роботи лікувально-профілактичних установ, травмпунктів, хірургічних стаціонарів;
  - організацію диспансерного нагляду, лікарського контролю;
  - роботу лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісії;
  - нормальну та патологічну анатомію й фізіологію, топографічну анатомію;
  - константи гемостазу, водно-електролітного обміну, взаємозв’язок функціональних систем у здорових та хворих;
  - загальні, функціональні та спеціальні методи дослідження;
  - клініку інфекційних захворювань, "гострого живота", суміжних станів;
  - правила оформлення медичної документації;
  - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.
 5. Кваліфікаційні вимоги:
  - лікар денного стаціонару вищої кваліфікаційні категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Терапія" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років;
  - лікар денного стаціонару І кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Терапія" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років;
  - лікар денного стацоінару ІІ кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицини", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Терапія" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) ІІ кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5років;
  - лікар денного стаціонару: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Терапія" (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста Без вимог до стажу роботи.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію гастроентерологічної допомоги.
 2. Надає спеціалізовану медичну допомогу хворим на захворювання органів травлення (крім інфекційних та онкологічних), а також швидку та невідкладну допомогу.
 3. Застосовує сучасні методи дослідження, діагностики та лікування.
 4. Організовує й проводить госпіталізацію і лікування хворих відповідно до направлення дільничних терапевтів, кардіолога, невропатолога.
 5. Здійснює нагляд за побічними реакціями (діями лікарських засобів).
 6. Забезпечує кваліфіковане лікування хворих, керуючись сучасними методами діагностики, лікування та профілактики захворювань.
 7. Консультувати хворих з неякісним перебігом захворювань з лікарями інших спеціальностей.
 8. При погіршенні стану хворого переводити в стаціонар з кругло добовим перебуванням.
 9. При виписці хворого із денного стаціонару всі відомості про хворого передавати зав.терап.відд.
 10. Проводити експертизу тимчасової непрацездатності в відповідності з діючим положенням (видавати і продовжувати л/н).
 11. Негайно повідомляти адміністрацію лікарні про всі надзвичайні стани і ситуації.
 12. Дотримується принципів медичної деонтології.
 13. Керує роботою середнього медичного персоналу.
 14. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.
 15. _________________________________________________________________.
 16. _________________________________________________________________.


III. Права

Лікар денного стаціонару має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосується його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконання ним посадових обов’язків.
 5. Визначити характер лікувально-діагностичних заходів.
 6. У необхідних випадках залучати додаткових спеціалістів для проведення лікувально-діагностичних заходів.
 7. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналу в межах своєї компетенції.
 8. Перевіряти правильність та своєчасність виконання призначень пацієнтами середнім та молодшим медичним персоналом.
 9. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов’язків.
 10. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
 11. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.
 12. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.
 13. _________________________________________________________________.
 14. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Лікар денного стаціонару несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входить у сферу його компетенції, а також за не виконання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Завідуючий
відділенням:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція лікаря денного стаціонару (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 10 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота лікар денного стаціонару Резюме лікар денного стаціонару Робота лікар денного стаціонару в Києві Резюме лікар денного стаціонару в Києві Робота лікар денного стаціонару в Дніпрі Резюме лікар денного стаціонару в Дніпрі Робота лікар денного стаціонару у Львові Резюме лікар денного стаціонару у Львові Робота лікар денного стаціонару в Одесі Резюме лікар денного стаціонару в Одесі Робота лікар денного стаціонару в Харкові Резюме лікар денного стаціонару в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: лаборант-микробиолог
Посадова інструкція: лаборант-оператор фотолаборатории
Посадова інструкція: ландшафтный дизайнер
Посадова інструкція: литейщик металлов и сплавов
Посадова інструкція: литейщик пластмасс
Посадова інструкція: почтальон
Посадова інструкція: облицовщик-плиточник 2-го разряда
Посадова інструкція: облицовщик-плиточник 3-го разряда
Посадова інструкція: облицовщик-плиточник 4-го разряда
Посадова інструкція: облицовщик-плиточник 5-го разряда
Посадова інструкція: лидер команды
Посадова інструкція: врач - психиатр
Посадова інструкція: врач отделения (кабинета) функциональной диагностики
Посадова інструкція: врач гемодиализа
Посадова інструкція: врач дневного стационара
Посадова інструкція: врач дневного стационара
Посадова інструкція: врач дерматовенеролог
Посадова інструкція: врач по гигиене детей и подростков
Посадова інструкція: врач по гигиене питания
Посадова інструкція: врач по гигиеническому воспитанию
Посадова інструкція: врач по коммунальной гигиене
Посадова інструкція: врач по ультразвуковой диагностике
Посадова інструкція: врач общей практики (семейный врач)
Посадова інструкція: врач по общей гигиене
Посадова інструкція: врач нефролог
Посадова інструкція: врач пульмонологического кабинета
Посадова інструкція: врач реанимационно-консультативного центра
Посадова інструкція: врач сурдолог-оториноларинголог
Посадова інструкція: врач травматолог - ортопед
Посадова інструкція: врач ультразвуковой диагностики
Посадова інструкція: врач-акушер-гинеколог
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу