Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «технік-гідротехнік(гідрогеолого-меліоративні експедиції)». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Інженери, робочі спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: технік-гідротехнік(гідрогеолого-меліоративні експедиції) на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Інженери, робочі спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: технік-гідротехнік(гідрогеолого-меліоративні експедиції) (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ТЕХНІКА-ГІДРОТЕХНІКА (ГІДРОГЕОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНІ ЕКСПЕДИЦІЇ)


I. Загальні положення
 1. Технік-гідротехнік безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Технік-гідротехнік виконує вказівки _______________.
 3. Технік-гідротехнік заміняє _______________.
 4. Техніка-гідротехніка заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - Земельний кодекс України;
  - Водний кодекс України;
  - Закон України “Про меліорацію земель”;
  - Державні будівельні норми;
  - законодавство про працю;
  - Правила технічної експлуатації елементів зрошувальних і осушувальних систем та інших водогосподарських об’єктів;
  - постанови, нормативно-правові акти, розпорядження, накази керівних органів та інші методичні і нормативні матеріали з технічної експлуатації водогосподарських об’єктів;
  - вимоги природоохоронних, санітарних органів щодо запобігання завданню шкоди навколишньому середовищу;
  - основи геодезії, гідрології та гідрогеології, гідротехніки та гідравліки, економіку й організацію виробництва, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту;
  - безпеку життєдіяльності і захисту систем у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
  - порядок планування ремонтно-експлуатаційних робіт;
  - технічні характеристики, конструктивні особливості і режими роботи меліоративних об’єктів, перспективи їх розвитку;
  - оплату праці й управління.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  Технік-гідротехнік I категорії: Базова або неповна вища освіта напряму підготовки “Водні ресурси” (бакалавр, молодший спеціаліст): для бакалавра — стаж роботи за професією техніка-гідротехніка II категорії — не менше 1 року; для молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією техніка-гідротехніка II категорії — не менше 2 років.

  Технік-гідротехнік II категорії: Базова або неповна вища освіта напряму підготовки “Водні ресурси” (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра — стаж роботи за професією техніка-гідротехніка — не менше 1 року; для молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією техніка-гідротехніка — не менше 2 років.

  Технік-гідротехнік: Базова або неповна вища освіта напряму підготовки “Водні ресурси” (бакалавр або молодший спеціаліст) — без вимог до стажу роботи.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Виконує окремі роботи, які пов’язані з вишукуваннями, проектуванням, будівництвом, обслуговуванням та дослідженнями гідротехнічних споруд та елементів водогосподарських об’єктів.
 2. Здійснює геодезичне знімання ділянок земної поверхні і елементів водогосподарських об’єктів, проводить відбір зразків води та ґрунту, визначає їх окремі фізико-механічні характеристики.
 3. Виконує розрахункові та графічні роботи під керівництвом спеціалістів під час проектування гідромеліоративних систем та інших водогосподарських об’єктів.
 4. Забезпечує виконання технологічних операцій під час будівництва, обслуговування та ремонту водогосподарських споруд у відповідності до проектно-технологічної документації та норм і правил.
 5. Бере участь у роботі комісії з обстеження закріплених за ним об’єктів, зі складання дефектних відомостей про технічний стан гідротехнічних об’єктів на дільниці, виявляє технічні дефекти у спорудах та їх вплив на роботу меліоративних систем, вживає заходів щодо їх ліквідації.
 6. Використовує нову техніку, засоби малої механізації на роботах з будівництва, ремонту та технічної експлуатації споруд і об’єктів.
 7. Вживає заходів щодо безаварійного пропуску повеней і паводків та підготовки водогосподарських об’єктів та систем до вегетаційного періоду.
 8. Веде первинну інформаційну та звітну документацію, бере участь у розробленні планів забору води, відповідає за своєчасну і безперебійну подачу води водокористувачам згідно з графіками.
 9. Здійснює контроль за використанням робітниками правил технічної експлуатації елементів меліоративної мережі, споруд і об’єктів, дотримання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, трудової дисципліни.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


III. Права

Технік-гідротехнік має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Технік-гідротехнік несе відповідальність за:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція техніка-гідротехніка (гідрогеолого-меліоративні експедиції) (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 49 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота технік-гідротехнік(гідрогеолого-меліоративні експедиції) Резюме технік-гідротехнік(гідрогеолого-меліоративні експедиції) Робота технік-гідротехнік(гідрогеолого-меліоративні експедиції) в Києві Резюме технік-гідротехнік(гідрогеолого-меліоративні експедиції) в Києві Робота технік-гідротехнік(гідрогеолого-меліоративні експедиції) в Дніпрі Резюме технік-гідротехнік(гідрогеолого-меліоративні експедиції) в Дніпрі Робота технік-гідротехнік(гідрогеолого-меліоративні експедиції) у Львові Резюме технік-гідротехнік(гідрогеолого-меліоративні експедиції) у Львові Робота технік-гідротехнік(гідрогеолого-меліоративні експедиції) в Одесі Резюме технік-гідротехнік(гідрогеолого-меліоративні експедиції) в Одесі Робота технік-гідротехнік(гідрогеолого-меліоративні експедиції) в Харкові Резюме технік-гідротехнік(гідрогеолого-меліоративні експедиції) в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: плотник 3-го разряда
Посадова інструкція: плотник 3-го разряда
Посадова інструкція: плотник 4-го разряда
Посадова інструкція: плотник 4-го разряда
Посадова інструкція: плотник 5-го разряда
Посадова інструкція: плотник 5-го разряда
Посадова інструкція: плотник 6-го разряда
Посадова інструкція: плотник 6-го разряда
Посадова інструкція: тестировщик программного обеспечения
Посадова інструкція: техник
Посадова інструкція: техник договорной группы отдела сбыта энергии
Посадова інструкція: техник по защите информации
Посадова інструкція: техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра
Посадова інструкція: техник по наладке и испытаниям
Посадова інструкція: техник-гидротехник (эксплуатационные водохозяйственные организации)
Посадова інструкція: техник-гидротехник (гидрогеолого-мелиоративные экспедиции)
Посадова інструкція: техник-энергетик
Посадова інструкція: техник-землеустроитель
Посадова інструкція: техник-лаборант
Посадова інструкція: техник-программист
Посадова інструкція: техник-проектировщик
Посадова інструкція: техник-технолог
Посадова інструкція: технический директор
Посадова інструкція: технический редактор
Посадова інструкція: технолог швейного производства
Посадова інструкція: технолог-гидротехник
Посадова інструкція: товаровед
Посадова інструкція: товаровед
Посадова інструкція: товаровед ломбарда
Посадова інструкція: товаровед предприятия торговли
Посадова інструкція: токарь 2-го разряда
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу