Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «машиніст бурової установки 5-го розряду». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Будівництво, нерухомість».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: машиніст бурової установки 5-го розряду на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Будівництво, нерухомість». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: машиніст бурової установки 5-го розряду (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МАШИНІСТА БУРОВОЇ УСТАНОВКИ 5-ГО РОЗРЯДУ


I. Загальні положення
 1. Машиніст бурової установки 5-го розряду безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Машиніст бурової установки 5-го розряду виконує вказівки _______________.
 3. Машиніст бурової установки 5-го розряду заміняє _______________.
 4. Машиніста бурової установки 5-го розряду заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - призначення, будову, правила монтажу, демонтажу та експлуатації бурового та силового обладнання, його характеристики;
  - конструкції бурових вишок і щогл, правила їх збирання і розбирання;
  - технологічні режими, правила і способи буріння та розширення свердловин з відбором і без відбору керна в нормальних та складних умовах;
  - геолого-технічний наряд на свердловину;
  - інструкцію з буровибухових робіт;
  - мету і суть цементації, бітумізації, силікатизації, тампонажу та заморожування свердловин;
  - призначення, склад, способи готування й оброблення промивних рідин, знижувачів твердості гірських порід і складних ін’єкційних розчинів;
  - призначення, характеристику, види застосовуваних інструментів, пристроїв і матеріалів;
  - вимоги до якості заправлення бурового інструменту залежно від міцності гірських порід;
  - способи керування процесом буріння з урахуванням геологічних умов, виникнення труднощів залежно від стану бурового обладнання та інструменту;
  - умови і форми залягання корисних копалин;
  - причини виникнення технічних неполадок та аварій, заходи щодо їх запобігання та ліквідації;
  - інструкцію з відбору і зберігання керна;
  - способи виконання ловильних робіт;
  - основи геології, гідрогеології, гірничих робіт, електротехніки, гідравліки, пневматики;
  - назву і розміщення гірничих виробок;
  - класифікацію і властивості гірських порід;
  - методи рекультивації земель;
  - правила ведення первинної технічної документації, її форми;
  - будову і схему енергетичної мережі та методи ліквідації витікання струму;
  - способи і правила ведення стропальних робіт.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації.
  - Стаж роботи за професією машиніста бурової установки 4 розряду не менше 1 року.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Буріння свердловин верстатами канатно-ударного буріння, самохідними верстатами обертального буріння з потужністю двигунів понад 50 кВт, самохідними верстатами ударно-обертального буріння з потужністю двигунів до 150 кВт, самохідними верстатами шарошкового буріння з потужністю двигунів до 300 кВт, збійно-буровими машинами і верстатами з підземних гірничих виробок, крім верстатів зондувального буріння.
 2. Буріння гідрогеологічних свердловин на тверді корисні копалини установками третього, четвертого і п’ятого класів (вантажопідніманням на гаку від 1,5 до 15 т).
 3. Буріння гідрогеологічних свердловин обертальним способом з застосуванням очисного агента.
 4. Виймання (вибурювання) корисних копалин з тонких пластів шнеко-буровими машинами і верстатами на підземних роботах.
 5. Монтує, демонтує, переміщає, готує до роботи, установлює і регулює бурове обладнання, планує і розчищає майданчики для його встановлення.
 6. Керує процесом буріння залежно від геологічних умов, виникнення ускладнень, стану бурового обладнання та інструменту.
 7. Проводить цементування, тампонаж, кріплення свердловин обсадними трубами, виконує інші роботи, передбачувані технологічним регламентом і режимно-технологічною документацією.
 8. Виконує спуско-підіймальні роботи, нарощування штанг, витягання труб.
 9. Вибирає осьове зусилля, частоту обертання інструменту, кількість подаваної промивної рідини, повітря для забезпечення оптимальних режимів буріння.
 10. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.
 11. Регулює параметри процесу буріння для забезпечення швидкісної проходки.
 12. Виконує роботи щодо запобігання і ліквідації кривизни, аварій та ускладнень у свердловинах.
 13. Готує промивальну рідину і тампонажні суміші.
 14. Контролює параметри промивальної рідини.
 15. Відновлює водовіддачу порід у свердловинах, установлює фільтри та водопіднімальні засоби.
 16. Підбирає бури, долота й бурові коронки, міняє їх у процесі буріння.
 17. Проводить очищення, промивання, желонення свердловини.
 18. Обслуговує компресори, що установлені на буровому обладнанні, пересувні компресори, що працюють в комплексі з буровою установкою (верстатом), газифіковані установки, що застосовуються під час вогневого буріння, насоси, місткості для рідкого кисню та іншого допоміжного обладнання.
 19. Здійснює ловильні роботи, закриває устя свердловини.
 20. Виявляє та усуває неполадки в роботі обслуговуваного обладнання, бере участь у його ремонті.
 21. Проводить заміну двигунів, автоматів, пускачів.
 22. Бере участь у підготовці приладів та устьових пристроїв для проведення спеціальних геофізичних, гідрогеологічних й інших досліджень.
 23. Проводить ліквідаційні роботи.
 24. У необхідних випадках — відбирає керни, зразки гірських порід і визначає категорії міцності порід по буримості.
 25. Здійснює рекультивацію земель після закінчення бурових робіт, стропальні та вантажно-розвантажувальні роботи на буровій.
 26. Веде первинну технічну документацію.
 27. _________________________________________________________________.
 28. _________________________________________________________________.


III. Права

Машиніст бурової установки має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Машиніст бурової установки несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція машиніста бурової установки 5-го розряду (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 55 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота машиніст бурової установки 5-го розряду Резюме машиніст бурової установки 5-го розряду Робота машиніст бурової установки 5-го розряду в Києві Резюме машиніст бурової установки 5-го розряду в Києві Робота машиніст бурової установки 5-го розряду в Дніпрі Резюме машиніст бурової установки 5-го розряду в Дніпрі Робота машиніст бурової установки 5-го розряду у Львові Резюме машиніст бурової установки 5-го розряду у Львові Робота машиніст бурової установки 5-го розряду в Одесі Резюме машиніст бурової установки 5-го розряду в Одесі Робота машиніст бурової установки 5-го розряду в Харкові Резюме машиніст бурової установки 5-го розряду в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: маслодел-мастер 5-го разряда
Посадова інструкція: матрос-спасатель
Посадова інструкція: матрос-спасатель базы отдыха
Посадова інструкція: машинист питателя 2-го разряда
Посадова інструкція: машинист (кочегар) котельной 3-го разряда
Посадова інструкція: машинист (кочегар) котельной 4-го разряда
Посадова інструкція: машинист (кочегар) котельной 5-го разряда
Посадова інструкція: машинист (кочегар) котельной 6-го разряда
Посадова інструкція: машинист бетоносмешивателя передвижного 2-го разряда
Посадова інструкція: машинист бетоносмешивателя передвижного 3-го разряда
Посадова інструкція: машинист бетоносмешивателя передвижного 4-го разряда
Посадова інструкція: машинист бетоносмешивателя передвижного 5-го разряда
Посадова інструкція: машинист бульдозера и скрепера
Посадова інструкція: машинист буровой установки 3-го разряда
Посадова інструкція: машинист буровой установки 4-го разряда
Посадова інструкція: машинист буровой установки 5-го разряда
Посадова інструкція: машинист буровой установки 6-го разряда
Посадова інструкція: машинист вакуум-упаковочной машины 4-го разряда
Посадова інструкція: машинист выдувных машин 2-го разряда
Посадова інструкція: машинист выдувных машин 3-го разряда
Посадова інструкція: машинист выдувных машин 4-го разряда
Посадова інструкція: машинист выдувных машин 5-го разряда
Посадова інструкція: машинист экскаватора
Посадова інструкція: машинист экструдера 2-го разряда
Посадова інструкція: машинист экструдера 3-го разряда
Посадова інструкція: машинист экструдера 4-го разряда
Посадова інструкція: машинист экструдера 5-го разряда
Посадова інструкція: машинист экструдера 6-го разряда
Посадова інструкція: машинист электролебедки 2-го разряда
Посадова інструкція: машинист электролебедки 3-го разряда
Посадова інструкція: машинист электролебедки 4-го разряда
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу